3DS Games

 1. 71
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 17
 2. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 17
 3. tbd
  • User: 6.5
  • Release Date: Apr 15
 4. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 15
 5. 81
  • User: 6.8
  • Release Date: Apr 11
 6. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 10
 7. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 10
 8. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 8
 9. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 3
 10. 71
  • User: 7.7
  • Release Date: Apr 3
 11. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 3
 12. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 31
 13. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 27
 14. 50
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 27
 15. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 25
 16. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 25
 17. 75
  • User: 7.7
  • Release Date: Mar 20
 18. 69
  • User: 6.9
  • Release Date: Mar 20
 19. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 20
 20. 64
  • User: 5.9
  • Release Date: Mar 14
 21. 65
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 13
 22. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 13
 23. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 13
 24. 65
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 6
 25. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 6
 26. 81
  • User: 7.8
  • Release Date: Feb 28
 27. 65
  • User: tbd
  • Release Date: Feb 27
 28. 63
  • User: 7.6
  • Release Date: Feb 20
 29. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Feb 20
 30. 64
  • User: tbd
  • Release Date: Feb 20
 31. 60
  • User: 5.4
  • Release Date: Feb 18
 32. 70
  • User: tbd
  • Release Date: Feb 14
 33. 70
  • User: 8.3
  • Release Date: Feb 13
 34. 78
  • User: tbd
  • Release Date: Feb 13
 35. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Feb 13
 36. 42
  • User: 5.3
  • Release Date: Feb 11
 37. tbd
  • User: 3.1
  • Release Date: Feb 7
 38. 85
  • User: 8.7
  • Release Date: Feb 7
 39. 83
  • User: 7.1
  • Release Date: Feb 6
 40. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Feb 5
 41. tbd
  • User: 5.9
  • Release Date: Feb 5
 42. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jan 30
 43. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jan 30
 44. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jan 30
 45. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jan 30
 46. 58
  • User: 7.6
  • Release Date: Jan 9
 47. 50
  • User: tbd
  • Release Date: Dec 26
 48. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Dec 26
 49. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Dec 26
 50. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Dec 19
 51. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Dec 19
 52. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Dec 19
 53. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Dec 19
 54. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Dec 12
 55. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Dec 12
 56. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Dec 12
 57. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Dec 12
 58. 77
  • User: 7.4
  • Release Date: Dec 12
 59. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Dec 5
 60. 81
  • User: 8.4
  • Release Date: Dec 5
 61. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Dec 5
 62. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Dec 2
 63. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 29
 64. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 28
 65. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 28
 66. 70
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 28
 67. 76
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 28
 68. 57
  • User: 6.3
  • Release Date: Nov 22
 69. 91
  • User: 9.0
  • Release Date: Nov 22
 70. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 21
 71. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 21
 72. tbd
  • User: 5.7
  • Release Date: Nov 19
 73. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 14
 74. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 14
 75. 63
  • User: 7.3
  • Release Date: Nov 14
 76. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 14
 77. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 14
 78. 62
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 13
 79. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 12
 80. 43
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 12
 81. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 12
 82. 77
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 7
 83. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 7
 84. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 7
 85. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 7
 86. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 7
 87. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 7
 88. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 5
 89. tbd
  • User: 8.3
  • Release Date: Nov 5
 90. 30
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 5
 91. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 5
 92. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 31
 93. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 31
 94. tbd
  • User: 3.4
  • Release Date: Oct 29
 95. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 29
 96. 59
  • User: 6.6
  • Release Date: Oct 29
 97. 48
  • User: 6.1
  • Release Date: Oct 29
 98. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 29
 99. 68
  • User: 6.9
  • Release Date: Oct 25
 100. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 24
 101. 81
  • User: 8.2
  • Release Date: Oct 24
 102. 49
  • User: 6.6
  • Release Date: Oct 22
 103. 61
  • User: 5.2
  • Release Date: Oct 22
 104. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 22
 105. 49
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 22
 106. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 22
 107. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 17
 108. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 17
 109. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 17
 110. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 17
 111. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 15
 112. 68
  • User: 6.1
  • Release Date: Oct 13
 113. 87
  • User: 8.8
  • Release Date: Oct 12
 114. 88
  • User: 8.8
  • Release Date: Oct 12
 115. 52
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 10
 116. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 10
 117. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 3
 118. 66
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 3
 119. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 3
 120. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 3
 121. 78
  • User: 7.7
  • Release Date: Oct 1
 122. 80
  • User: 7.7
  • Release Date: Oct 1
 123. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 1
 124. 70
  • User: 6.8
  • Release Date: Sep 27
 125. 72
  • User: 7.2
  • Release Date: Sep 27
 126. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 26
 127. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 26
 128. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 26
 129. 68
  • User: 6.3
  • Release Date: Sep 24
 130. tbd
  • User: 2.1
  • Release Date: Sep 24
 131. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 19
 132. 88
  • User: 7.8
  • Release Date: Sep 19
 133. 68
  • User: 7.3
  • Release Date: Sep 19
 134. 75
  • User: 8.4
  • Release Date: Sep 19
 135. 68
  • User: 6.0
  • Release Date: Sep 19
 136. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 19
 137. tbd
  • User: 4.0
  • Release Date: Sep 17
 138. tbd
  • User: 5.2
  • Release Date: Sep 17
 139. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 5
 140. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 22
 141. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 22
 142. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 22
 143. tbd
  • User: 0.6
  • Release Date: Aug 18
 144. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 15
 145. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 15
 146. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 15
 147. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 15
 148. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 13
 149. 81
  • User: 8.0
  • Release Date: Aug 11
 150. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 8
 151. 82
  • User: 7.8
  • Release Date: Aug 8
 152. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 8
 153. tbd
  • User: 3.7
  • Release Date: Aug 6
 154. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 1
 155. 71
  • User: 7.1
  • Release Date: Aug 1
 156. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 1
 157. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 25
 158. 77
  • User: 7.6
  • Release Date: Jul 18
 159. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 18
 160. 61
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 18
 161. 83
  • User: 8.3
  • Release Date: Jul 16
 162. tbd
  • User: 4.0
  • Release Date: Jul 16
 163. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 4
 164. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 4
 165. 59
  • User: 5.3
  • Release Date: Jul 2
 166. 77
  • User: 7.1
  • Release Date: Jun 27
 167. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 27
 168. 64
  • User: 7.5
  • Release Date: Jun 27
 169. 70
  • User: 7.5
  • Release Date: Jun 25
 170. 65
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 25
 171. 50
  • User: 7.0
  • Release Date: Jun 20
 172. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 20
 173. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 13
 174. 73
  • User: 7.3
  • Release Date: Jun 13
 175. 73
  • User: 7.1
  • Release Date: Jun 13
 176. 88
  • User: 8.6
  • Release Date: Jun 9
 177. 76
  • User: 5.8
  • Release Date: May 30
 178. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 30
 179. 83
  • User: 8.1
  • Release Date: May 24
 180. 52
  • User: tbd
  • Release Date: May 23
 181. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 23
 182. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 23
 183. tbd
  • User: 1.6
  • Release Date: May 21
 184. 58
  • User: 7.0
  • Release Date: May 16
 185. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 16
 186. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 16
 187. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 16
 188. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 16
 189. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 9
 190. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 9
 191. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 9
 192. 78
  • User: 7.3
  • Release Date: May 9
 193. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 2
 194. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 2
 195. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 2
 196. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 2
 197. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 25
 198. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 25

Coming Soon

  • Release Date: May 2, 2014
  • Platform: 3DS
  Kirby: Triple Deluxe Image
  • Release Date: May 2, 2014
  • Platform: 3DS
  Mario Golf: World Tour Image
  • Release Date: Apr 29, 2014
  • Platform: 3DS
  The Amazing Spider-Man 2 Image

April 2014 Releases

 1. Week of Apr 13, 2014

 2. Week of Apr 20, 2014

 3. Week of Apr 27, 2014

 4. Week of May 4, 2014

 5. Week of May 11, 2014

 6. Week of May 18, 2014

 7. Week of May 25, 2014