PC Games

 1. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 25
 2. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 25
 3. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 25
 4. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 25
 5. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 24
 6. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 24
 7. 72
  • User: 5.9
  • Release Date: Jul 24
 8. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 24
 9. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 24
 10. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 23
 11. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 23
 12. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 23
 13. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 23
 14. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 23
 15. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 23
 16. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 23
 17. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 22
 18. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 22
 19. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 22
 20. tbd
  • User: 2.8
  • Release Date: Jul 22
 21. 82
  • User: 6.8
  • Release Date: Jul 22
 22. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 22
 23. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 22
 24. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 22
 25. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 22
 26. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 22
 27. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 21
 28. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 21
 29. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 21
 30. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 21
 31. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 21
 32. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 21
 33. tbd
  • User: 6.9
  • Release Date: Jul 21
 34. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 20
 35. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 19
 36. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 19
 37. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 19
 38. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 19
 39. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 18
 40. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 18
 41. tbd
  • User: 4.3
  • Release Date: Jul 18
 42. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 18
 43. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 18
 44. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 18
 45. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 17
 46. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 17
 47. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 17
 48. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 17
 49. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 17
 50. tbd
  • User: 7.4
  • Release Date: Jul 17
 51. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 17
 52. tbd
  • User: 8.2
  • Release Date: Jul 17
 53. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 16
 54. tbd
  • User: 0.3
  • Release Date: Jul 16
 55. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 16
 56. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 16
 57. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 16
 58. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 16
 59. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 16
 60. 59
  • User: 3.2
  • Release Date: Jul 16
 61. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 15
 62. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 15
 63. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 15
 64. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 15
 65. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 15
 66. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 15
 67. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 15
 68. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 15
 69. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 15
 70. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 15
 71. 72
  • User: 8.1
  • Release Date: Jul 15
 72. 45
  • User: 5.6
  • Release Date: Jul 15
 73. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 14
 74. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 14
 75. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 14
 76. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 14
 77. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 14
 78. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 14
 79. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 14
 80. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 14
 81. 52
  • User: 5.3
  • Release Date: Jul 14
 82. 56
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 14
 83. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 13
 84. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 12
 85. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 11
 86. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 11
 87. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 11
 88. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 11
 89. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 11
 90. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 11
 91. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 11
 92. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 11
 93. 49
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 11
 94. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 10
 95. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 10
 96. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 10
 97. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 10
 98. tbd
  • User: 7.6
  • Release Date: Jul 10
 99. 63
  • User: 7.4
  • Release Date: Jul 10
 100. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 10
 101. 76
  • User: 7.2
  • Release Date: Jul 10
 102. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 9
 103. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 9
 104. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 9
 105. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 9
 106. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 9
 107. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 9
 108. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 9
 109. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 9
 110. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 9
 111. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 9
 112. 44
  • User: 5.8
  • Release Date: Jul 9
 113. tbd
  • User: 7.6
  • Release Date: Jul 9
 114. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 8
 115. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 8
 116. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 8
 117. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 8
 118. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 8
 119. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 8
 120. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 8
 121. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 8
 122. 73
  • User: 6.9
  • Release Date: Jul 8
 123. 85
  • User: 9.0
  • Release Date: Jul 8
 124. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 8
 125. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 7
 126. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 7
 127. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 7
 128. tbd
  • User: 7.4
  • Release Date: Jul 7
 129. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 7
 130. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 5
 131. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 4
 132. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 4
 133. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 4
 134. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 4
 135. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 4
 136. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 4
 137. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 4
 138. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 3
 139. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 3
 140. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 3
 141. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 3
 142. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 3
 143. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 3
 144. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 3
 145. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 3
 146. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 3
 147. tbd
  • User: 6.8
  • Release Date: Jul 3
 148. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 3
 149. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 3
 150. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 3
 151. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 3
 152. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 2
 153. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 2
 154. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 2
 155. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 2
 156. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 2
 157. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 1
 158. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 1
 159. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 1
 160. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 1
 161. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 1
 162. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 1
 163. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 1
 164. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 1
 165. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 1
 166. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 1
 167. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 1
 168. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 1
 169. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 1
 170. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 1
 171. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 30
 172. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 30
 173. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 30
 174. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 30
 175. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 30
 176. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 30
 177. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 30
 178. 87
  • User: 9.1
  • Release Date: Jun 30
 179. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 29
 180. 72
  • User: 7.1
  • Release Date: Jun 27
 181. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 26
 182. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 26
 183. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 26
 184. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 26
 185. tbd
  • User: 7.6
  • Release Date: Jun 26
 186. 86
  • User: 8.2
  • Release Date: Jun 26
 187. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 25
 188. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 25
 189. 78
  • User: 8.7
  • Release Date: Jun 25
 190. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 24
 191. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 24

Coming Soon

  • Release Date: Nov 18, 2014
  • Platform: PC
  Dragon Age: Inquisition Image
  • Release Date: Sep 2, 2014
  • Platform: PC
  The Sims 4 Image
  • Release Date: Jul 29, 2014
  • Platform: PC
  Firefall Image

July 2014 Releases

 1. Week of Jul 13, 2014

 2. Week of Jul 20, 2014

 3. Week of Jul 27, 2014

 4. Week of Aug 3, 2014

 5. Week of Aug 10, 2014

 6. Week of Aug 17, 2014

 7. Week of Aug 24, 2014