PC Games

 1. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 3
 2. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 3
 3. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 3
 4. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 2
 5. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 2
 6. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 2
 7. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 2
 8. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 2
 9. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 2
 10. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 2
 11. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 1
 12. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 1
 13. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 31
 14. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 30
 15. tbd
  • User: 4.7
  • Release Date: May 30
 16. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 30
 17. tbd
  • User: 7.8
  • Release Date: May 30
 18. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 30
 19. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 30
 20. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 30
 21. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 30
 22. tbd
  • User: 5.4
  • Release Date: May 30
 23. 76
  • User: 7.5
  • Release Date: May 30
 24. 86
  • User: 7.2
  • Release Date: May 30
 25. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 30
 26. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 30
 27. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 30
 28. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 30
 29. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 30
 30. 71
  • User: 4.3
  • Release Date: May 30
 31. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 30
 32. tbd
  • User: 5.6
  • Release Date: May 30
 33. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 30
 34. 66
  • User: 7.3
  • Release Date: May 29
 35. 84
  • User: 8.6
  • Release Date: May 29
 36. tbd
  • User: 6.5
  • Release Date: May 29
 37. 70
  • User: 5.5
  • Release Date: May 29
 38. 74
  • User: tbd
  • Release Date: May 29
 39. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 29
 40. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 29
 41. 73
  • User: 7.5
  • Release Date: May 28
 42. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 28
 43. 62
  • User: 6.3
  • Release Date: May 28
 44. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 28
 45. 55
  • User: 6.9
  • Release Date: May 28
 46. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 28
 47. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 28
 48. tbd
  • User: 5.4
  • Release Date: May 28
 49. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 28
 50. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 28
 51. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 28
 52. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 28
 53. 77
  • User: 4.6
  • Release Date: May 27
 54. tbd
  • User: 8.0
  • Release Date: May 27
 55. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 27
 56. 68
  • User: 6.5
  • Release Date: May 27
 57. tbd
  • User: 6.0
  • Release Date: May 27
 58. 83
  • User: 7.7
  • Release Date: May 26
 59. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 26
 60. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 26
 61. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 26
 62. tbd
  • User: 7.4
  • Release Date: May 23
 63. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 23
 64. 71
  • User: 6.5
  • Release Date: May 23
 65. 81
  • User: 7.8
  • Release Date: May 23
 66. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 23
 67. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 23
 68. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 23
 69. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 23
 70. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 23
 71. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 23
 72. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 23
 73. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 23
 74. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 23
 75. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 23
 76. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 23
 77. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 23
 78. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 22
 79. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 22
 80. 77
  • User: 7.8
  • Release Date: May 22
 81. 69
  • User: tbd
  • Release Date: May 22
 82. tbd
  • User: 8.8
  • Release Date: May 22
 83. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 22
 84. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 22
 85. tbd
  • User: 5.6
  • Release Date: May 22
 86. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 22
 87. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 22
 88. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 22
 89. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 22
 90. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 22
 91. 73
  • User: 7.2
  • Release Date: May 21
 92. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 21
 93. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 21
 94. tbd
  • User: 3.8
  • Release Date: May 21
 95. tbd
  • User: 6.1
  • Release Date: May 21
 96. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 21
 97. tbd
  • User: 7.0
  • Release Date: May 21
 98. tbd
  • User: 3.1
  • Release Date: May 21
 99. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 21
 100. tbd
  • User: 8.6
  • Release Date: May 20
 101. 83
  • User: 8.3
  • Release Date: May 20
 102. 81
  • User: 8.1
  • Release Date: May 20
 103. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 20
 104. tbd
  • User: 8.1
  • Release Date: May 20
 105. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 20
 106. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 20
 107. 79
  • User: 7.9
  • Release Date: May 20
 108. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 20
 109. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 20
 110. 70
  • User: 7.8
  • Release Date: May 20
 111. tbd
  • User: 4.9
  • Release Date: May 20
 112. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 20
 113. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 20
 114. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 19
 115. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 19
 116. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 19
 117. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 19
 118. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 19
 119. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 19
 120. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 19
 121. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 18
 122. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 18
 123. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 18
 124. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 17
 125. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 16
 126. tbd
  • User: 7.3
  • Release Date: May 16
 127. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 16
 128. tbd
  • User: 7.7
  • Release Date: May 16
 129. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 16
 130. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 16
 131. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 16
 132. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 16
 133. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 16
 134. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 16
 135. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 16
 136. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 16
 137. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 16
 138. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 16
 139. 73
  • User: 6.4
  • Release Date: May 16
 140. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 16
 141. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 16
 142. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 16
 143. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 16
 144. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 16
 145. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 15
 146. 52
  • User: 4.4
  • Release Date: May 15
 147. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 15
 148. 85
  • User: 7.8
  • Release Date: May 15
 149. 55
  • User: 6.2
  • Release Date: May 15
 150. tbd
  • User: 8.5
  • Release Date: May 15
 151. 72
  • User: 7.3
  • Release Date: May 15
 152. tbd
  • User: 4.8
  • Release Date: May 15
 153. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 15
 154. 72
  • User: 7.6
  • Release Date: May 15
 155. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 15
 156. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 15
 157. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 15
 158. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 15
 159. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 15
 160. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 15
 161. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 15
 162. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 15
 163. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 15
 164. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 14
 165. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 14
 166. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 13
 167. 65
  • User: 7.1
  • Release Date: May 13
 168. tbd
  • User: 7.4
  • Release Date: May 13
 169. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 13
 170. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 12
 171. 72
  • User: 7.0
  • Release Date: May 12
 172. 64
  • User: 7.0
  • Release Date: May 12
 173. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 12
 174. tbd
  • User: 5.2
  • Release Date: May 12
 175. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 12
 176. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 12
 177. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 12
 178. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 12
 179. 81
  • User: 6.5
  • Release Date: May 11
 180. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 11
 181. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 11
 182. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 11
 183. tbd
  • User: 8.0
  • Release Date: May 10

Coming Soon

  • Release Date: May 19, 2015
  • Platform: PC
  The Witcher 3: Wild Hunt Image
  • Release Date: May 7, 2015
  • Platform: PC
  Project CARS Image
  • Release Date: May 11, 2015
  • Platform: PC
  Starless: Nymphomaniac's Paradise Image

May 2015 Releases

 1. Week of Apr 26, 2015

 2. Week of May 3, 2015

 3. Week of May 10, 2015

 4. Week of May 17, 2015

 5. Week of May 24, 2015