PC Games

 1. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 14
 2. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 14
 3. 71
  • User: 7.1
  • Release Date: Apr 14
 4. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 11
 5. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 11
 6. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 11
 7. 85
  • User: 8.7
  • Release Date: Apr 10
 8. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 8
 9. tbd
  • User: 8.9
  • Release Date: Apr 8
 10. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 8
 11. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 8
 12. 79
  • User: 7.6
  • Release Date: Apr 8
 13. 90
  • User: 9.4
  • Release Date: Apr 8
 14. 92
  • User: 9.2
  • Release Date: Apr 8
 15. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 7
 16. tbd
  • User: 9.1
  • Release Date: Apr 7
 17. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 7
 18. 70
  • User: 7.1
  • Release Date: Apr 7
 19. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 4
 20. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 3
 21. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 3
 22. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 3
 23. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 3
 24. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 3
 25. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 1
 26. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 1
 27. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 1
 28. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 1
 29. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 1
 30. 63
  • User: 6.5
  • Release Date: Apr 1
 31. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 31
 32. 67
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 31
 33. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 28
 34. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 27
 35. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 27
 36. 42
  • User: 4.2
  • Release Date: Mar 26
 37. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 25
 38. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 25
 39. 51
  • User: 7.7
  • Release Date: Mar 25
 40. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 25
 41. 59
  • User: 7.5
  • Release Date: Mar 25
 42. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 25
 43. 53
  • User: 4.1
  • Release Date: Mar 25
 44. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 24
 45. 77
  • User: 8.1
  • Release Date: Mar 24
 46. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 24
 47. tbd
  • User: 4.4
  • Release Date: Mar 21
 48. 57
  • User: 6.8
  • Release Date: Mar 21
 49. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 18
 50. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 18
 51. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 18
 52. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 17
 53. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 17
 54. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 14
 55. 85
  • User: 8.1
  • Release Date: Mar 13
 56. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 12
 57. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 12
 58. 62
  • User: 7.8
  • Release Date: Mar 12
 59. 63
  • User: 7.5
  • Release Date: Mar 11
 60. 58
  • User: 6.9
  • Release Date: Mar 11
 61. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 10
 62. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 10
 63. tbd
  • User: 7.1
  • Release Date: Mar 10
 64. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 10
 65. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 7
 66. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 7
 67. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 7
 68. tbd
  • User: 1.7
  • Release Date: Mar 7
 69. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 5
 70. tbd
  • User: 7.3
  • Release Date: Mar 5
 71. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 4
 72. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 4
 73. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 4
 74. 73
  • User: 8.0
  • Release Date: Mar 4
 75. 61
  • User: 6.0
  • Release Date: Mar 4
 76. tbd
  • User: 9.0
  • Release Date: Mar 3
 77. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 3
 78. 71
  • User: 7.4
  • Release Date: Mar 3
 79. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 3
 80. tbd
  • User: 7.6
  • Release Date: Mar 1
 81. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Feb 29
 82. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Feb 29
 83. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Feb 29
 84. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Feb 28
 85. 69
  • User: tbd
  • Release Date: Feb 28
 86. tbd
  • User: 5.8
  • Release Date: Feb 26
 87. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Feb 26
 88. 74
  • User: 7.2
  • Release Date: Feb 26
 89. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Feb 26
 90. 39
  • User: 4.5
  • Release Date: Feb 26
 91. 52
  • User: 6.0
  • Release Date: Feb 26
 92. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Feb 25
 93. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Feb 25
 94. 73
  • User: 6.9
  • Release Date: Feb 25
 95. tbd
  • User: 7.1
  • Release Date: Feb 21
 96. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Feb 20
 97. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Feb 19
 98. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Feb 19
 99. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Feb 19
 100. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Feb 19
 101. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Feb 19
 102. 67
  • User: 6.2
  • Release Date: Feb 19
 103. 85
  • User: 8.2
  • Release Date: Feb 19
 104. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Feb 18
 105. tbd
  • User: 8.0
  • Release Date: Feb 18
 106. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Feb 15
 107. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Feb 15
 108. 85
  • User: 8.8
  • Release Date: Feb 15
 109. tbd
  • User: 7.9
  • Release Date: Feb 15
 110. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Feb 14
 111. 78
  • User: 8.8
  • Release Date: Feb 13
 112. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Feb 13
 113. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Feb 12
 114. 79
  • User: 8.8
  • Release Date: Feb 12
 115. 45
  • User: tbd
  • Release Date: Feb 12
 116. 58
  • User: 4.8
  • Release Date: Feb 12
 117. 61
  • User: tbd
  • Release Date: Feb 12
 118. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Feb 10
 119. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Feb 8
 120. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Feb 6
 121. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Feb 6
 122. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Feb 5
 123. tbd
  • User: 9.0
  • Release Date: Feb 5
 124. 61
  • User: tbd
  • Release Date: Feb 5
 125. 68
  • User: 7.0
  • Release Date: Feb 5
 126. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Feb 4
 127. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Feb 4
 128. 87
  • User: 8.2
  • Release Date: Feb 4
 129. tbd
  • User: 2.3
  • Release Date: Feb 1
 130. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jan 30
 131. 73
  • User: 8.3
  • Release Date: Jan 29
 132. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jan 28
 133. tbd
  • User: 8.0
  • Release Date: Jan 28
 134. 60
  • User: 6.4
  • Release Date: Jan 28
 135. 69
  • User: 6.9
  • Release Date: Jan 25
 136. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jan 23
 137. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jan 23
 138. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jan 22
 139. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jan 22
 140. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jan 22
 141. 62
  • User: 6.3
  • Release Date: Jan 21
 142. 76
  • User: 7.6
  • Release Date: Jan 21
 143. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jan 17
 144. tbd
  • User: 8.8
  • Release Date: Jan 17
 145. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jan 16
 146. 75
  • User: 8.7
  • Release Date: Jan 16
 147. 72
  • User: 6.9
  • Release Date: Jan 16
 148. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jan 15
 149. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jan 15
 150. tbd
  • User: 6.7
  • Release Date: Jan 15
 151. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jan 11
 152. 80
  • User: 7.9
  • Release Date: Jan 10
 153. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jan 9
 154. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jan 6
 155. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jan 4
 156. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jan 2
 157. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jan 1
 158. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jan 1
 159. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jan 1
 160. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jan 1
 161. tbd
  • User: 5.8
  • Release Date: Jan 1
 162. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jan 1
 163. tbd
  • User: 6.2
  • Release Date: Jan 1
 164. tbd
  • User: 9.2
  • Release Date: Jan 1
 165. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jan 1
 166. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Dec 31
 167. tbd
  • User: 6.2
  • Release Date: Dec 29
 168. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Dec 28
 169. tbd
  • User: 4.7
  • Release Date: Dec 26
 170. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Dec 21
 171. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Dec 19
 172. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Dec 19
 173. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Dec 18
 174. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Dec 18
 175. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Dec 17
 176. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Dec 14
 177. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Dec 14
 178. 26
  • User: 2.8
  • Release Date: Dec 14
 179. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Dec 13
 180. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Dec 13
 181. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Dec 13
 182. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Dec 12
 183. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Dec 12
 184. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Dec 12
 185. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Dec 11
 186. tbd
  • User: 8.8
  • Release Date: Dec 11
 187. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Dec 10
 188. 77
  • User: 8.5
  • Release Date: Dec 10
 189. 82
  • User: 8.6
  • Release Date: Dec 7
 190. 79
  • User: 7.8
  • Release Date: Dec 6
 191. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Dec 6
 192. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Dec 5
 193. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Dec 5
 194. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Dec 4
 195. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Dec 4
 196. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Dec 4
 197. 42
  • User: 2.5
  • Release Date: Dec 4

Coming Soon

  • Release Date: Dec 2, 2014
  • Platform: PC
  The Crew Image
  • Release Date: Jan 27, 2015
  • Platform: PC
  Grand Theft Auto V Image
  • Release Date: Dec 9, 2014
  • Platform: PC
  Lara Croft and the Temple of Osiris Image

November 2014 Releases

 1. Week of Nov 16, 2014

 2. Week of Nov 23, 2014

 3. Week of Nov 30, 2014

 4. Week of Dec 7, 2014

 5. Week of Dec 14, 2014

 6. Week of Dec 21, 2014

 7. Week of Dec 28, 2014