PC Games

 1. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 16
 2. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 16
 3. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 15
 4. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 15
 5. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 15
 6. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 15
 7. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 15
 8. tbd
  • User: 8.1
  • Release Date: Oct 15
 9. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 15
 10. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 15
 11. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 14
 12. 77
  • User: 6.7
  • Release Date: Oct 14
 13. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 14
 14. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 14
 15. 55
  • User: 5.4
  • Release Date: Oct 13
 16. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 13
 17. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 13
 18. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 13
 19. tbd
  • User: 6.6
  • Release Date: Oct 11
 20. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 9
 21. tbd
  • User: 8.5
  • Release Date: Oct 8
 22. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 8
 23. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 8
 24. 79
  • User: 7.8
  • Release Date: Oct 7
 25. 63
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 7
 26. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 7
 27. 49
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 7
 28. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 7
 29. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 6
 30. 67
  • User: 6.7
  • Release Date: Oct 5
 31. 22
  • User: 2.3
  • Release Date: Oct 3
 32. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 3
 33. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 3
 34. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 1
 35. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 1
 36. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 1
 37. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 1
 38. 72
  • User: 8.7
  • Release Date: Sep 30
 39. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 30
 40. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 30
 41. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 30
 42. 51
  • User: 5.4
  • Release Date: Sep 30
 43. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 30
 44. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 30
 45. 65
  • User: 6.8
  • Release Date: Sep 30
 46. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 28
 47. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 26
 48. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 26
 49. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 25
 50. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 24
 51. 80
  • User: 7.8
  • Release Date: Sep 23
 52. 79
  • User: 8.9
  • Release Date: Sep 23
 53. 70
  • User: 6.8
  • Release Date: Sep 23
 54. 39
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 23
 55. 73
  • User: 7.2
  • Release Date: Sep 23
 56. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 23
 57. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 23
 58. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 23
 59. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 22
 60. 83
  • User: 6.7
  • Release Date: Sep 22
 61. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 22
 62. tbd
  • User: 5.6
  • Release Date: Sep 22
 63. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 22
 64. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 22
 65. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 22
 66. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 22
 67. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 21
 68. 68
  • User: 6.0
  • Release Date: Sep 20
 69. 76
  • User: 8.8
  • Release Date: Sep 19
 70. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 19
 71. 86
  • User: 7.9
  • Release Date: Sep 18
 72. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 18
 73. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 18
 74. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 18
 75. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 17
 76. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 17
 77. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 16
 78. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 16
 79. 80
  • User: 6.9
  • Release Date: Sep 16
 80. 84
  • User: 7.9
  • Release Date: Sep 16
 81. 86
  • User: 8.5
  • Release Date: Sep 16
 82. tbd
  • User: 5.9
  • Release Date: Sep 16
 83. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 16
 84. 75
  • User: 7.6
  • Release Date: Sep 15
 85. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 15
 86. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 15
 87. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 14
 88. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 14
 89. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 12
 90. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 12
 91. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 12
 92. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 10
 93. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 10
 94. 70
  • User: 8.9
  • Release Date: Sep 9
 95. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 9
 96. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 9
 97. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 9
 98. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 9
 99. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 8
 100. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 8
 101. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 8
 102. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 8
 103. 84
  • User: 5.1
  • Release Date: Sep 7
 104. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 7
 105. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 7
 106. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 6
 107. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 6
 108. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 5
 109. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 5
 110. 70
  • User: 5.8
  • Release Date: Sep 4
 111. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 4
 112. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 4
 113. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 3
 114. tbd
  • User: 7.5
  • Release Date: Sep 3
 115. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 3
 116. 79
  • User: 7.5
  • Release Date: Sep 2
 117. 65
  • User: 7.2
  • Release Date: Sep 2
 118. 83
  • User: 8.3
  • Release Date: Sep 2
 119. tbd
  • User: 8.3
  • Release Date: Sep 2
 120. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 2
 121. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 1
 122. tbd
  • User: 7.0
  • Release Date: Sep 1
 123. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 1
 124. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 1
 125. tbd
  • User: 9.6
  • Release Date: Sep 1
 126. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 1
 127. tbd
  • User: 5.8
  • Release Date: Aug 31
 128. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 30
 129. tbd
  • User: 4.8
  • Release Date: Aug 29
 130. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 29
 131. tbd
  • User: 4.8
  • Release Date: Aug 28
 132. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 28
 133. 67
  • User: 5.8
  • Release Date: Aug 27
 134. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 27
 135. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 27
 136. 75
  • User: 7.5
  • Release Date: Aug 26
 137. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 26
 138. 64
  • User: 7.1
  • Release Date: Aug 26
 139. 63
  • User: 8.0
  • Release Date: Aug 26
 140. tbd
  • User: 7.1
  • Release Date: Aug 26
 141. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 25
 142. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 25
 143. tbd
  • User: 8.9
  • Release Date: Aug 24
 144. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 22
 145. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 22
 146. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 22
 147. 68
  • User: 7.0
  • Release Date: Aug 21
 148. 65
  • User: 7.6
  • Release Date: Aug 21
 149. 67
  • User: 7.6
  • Release Date: Aug 21
 150. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 20
 151. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 20
 152. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 20
 153. 41
  • User: 6.6
  • Release Date: Aug 19
 154. tbd
  • User: 7.4
  • Release Date: Aug 19
 155. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 19
 156. tbd
  • User: 6.6
  • Release Date: Aug 19
 157. tbd
  • User: 9.1
  • Release Date: Aug 19
 158. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 15
 159. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 14
 160. 86
  • User: 6.9
  • Release Date: Aug 13
 161. 67
  • User: 7.3
  • Release Date: Aug 13
 162. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 13
 163. 60
  • User: 6.2
  • Release Date: Aug 12
 164. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 12
 165. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 12
 166. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 11
 167. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 10
 168. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 10
 169. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 8
 170. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 7
 171. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 6
 172. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 5
 173. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 5
 174. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 3
 175. 57
  • User: 5.9
  • Release Date: Aug 1
 176. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 1
 177. tbd
  • User: 5.9
  • Release Date: Jul 31
 178. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 31
 179. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 30
 180. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 30
 181. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 30
 182. 50
  • User: 5.5
  • Release Date: Jul 29
 183. 66
  • User: 7.6
  • Release Date: Jul 29
 184. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 29
 185. 32
  • User: 4.9
  • Release Date: Jul 29
 186. tbd
  • User: 7.1
  • Release Date: Jul 29
 187. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 29
 188. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 28
 189. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 24
 190. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 24
 191. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 23
 192. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 23
 193. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 22
 194. 62
  • User: 6.7
  • Release Date: Jul 22

Coming Soon

  • Release Date: Feb 26, 2015
  • Platform: PC
  Dragon Ball: Xenoverse Image
  • Release Date: Apr 15, 2015
  • Platform: PC
  Mortal Kombat X Image
  • Release Date: Mar 17, 2015
  • Platform: PC
  Project CARS Image

February 2015 Releases

 1. Week of Jan 25, 2015

 2. Week of Feb 1, 2015

 3. Week of Feb 8, 2015

 4. Week of Feb 15, 2015

 5. Week of Feb 22, 2015