PC Games

 1. tbd
  • User: 6.4
  • Release Date: Jul 20
 2. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 20
 3. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 17
 4. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 17
 5. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 17
 6. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 17
 7. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 17
 8. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 17
 9. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 17
 10. 86
  • User: 9.1
  • Release Date: Jul 15
 11. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 15
 12. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 15
 13. 64
  • User: 7.2
  • Release Date: Jul 14
 14. 78
  • User: 8.6
  • Release Date: Jul 14
 15. tbd
  • User: 6.7
  • Release Date: Jul 13
 16. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 11
 17. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 10
 18. tbd
  • User: 7.6
  • Release Date: Jul 10
 19. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 10
 20. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 10
 21. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 10
 22. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 10
 23. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 9
 24. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 9
 25. tbd
  • User: 8.2
  • Release Date: Jul 9
 26. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 9
 27. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 9
 28. tbd
  • User: 6.5
  • Release Date: Jul 8
 29. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 7
 30. 77
  • User: 7.5
  • Release Date: Jul 7
 31. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 7
 32. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 6
 33. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 3
 34. tbd
  • User: 9.2
  • Release Date: Jul 3
 35. 84
  • User: 7.6
  • Release Date: Jul 2
 36. tbd
  • User: 8.8
  • Release Date: Jul 2
 37. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 2
 38. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 2
 39. 91
  • User: 8.1
  • Release Date: Jul 1
 40. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 1
 41. 64
  • User: 5.8
  • Release Date: Jun 30
 42. 78
  • User: 8.0
  • Release Date: Jun 30
 43. 67
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 30
 44. tbd
  • User: 8.5
  • Release Date: Jun 30
 45. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 30
 46. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 30
 47. 77
  • User: 7.5
  • Release Date: Jun 29
 48. 78
  • User: 6.8
  • Release Date: Jun 26
 49. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 26
 50. 69
  • User: 5.9
  • Release Date: Jun 25
 51. 79
  • User: 8.2
  • Release Date: Jun 23
 52. 67
  • User: 6.7
  • Release Date: Jun 23
 53. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 23
 54. 70
  • User: 6.9
  • Release Date: Jun 23
 55. 58
  • User: 5.5
  • Release Date: Jun 23
 56. 79
  • User: 7.7
  • Release Date: Jun 23
 57. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 23
 58. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 22
 59. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 20
 60. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 19
 61. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 19
 62. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 18
 63. 82
  • User: 8.8
  • Release Date: Jun 17
 64. 70
  • User: 7.7
  • Release Date: Jun 17
 65. tbd
  • User: 9.0
  • Release Date: Jun 17
 66. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 17
 67. 74
  • User: 7.6
  • Release Date: Jun 16
 68. tbd
  • User: 5.3
  • Release Date: Jun 16
 69. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 16
 70. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 16
 71. 49
  • User: 4.9
  • Release Date: Jun 15
 72. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 15
 73. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 15
 74. tbd
  • User: 6.9
  • Release Date: Jun 12
 75. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 11
 76. 79
  • User: 7.9
  • Release Date: Jun 10
 77. 68
  • User: 6.7
  • Release Date: Jun 10
 78. 68
  • User: 6.5
  • Release Date: Jun 9
 79. tbd
  • User: 5.0
  • Release Date: Jun 9
 80. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 9
 81. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 9
 82. tbd
  • User: 1.5
  • Release Date: Jun 8
 83. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 8
 84. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 5
 85. 66
  • User: 8.1
  • Release Date: Jun 4
 86. tbd
  • User: 8.5
  • Release Date: Jun 3
 87. 86
  • User: 7.6
  • Release Date: Jun 2
 88. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 2
 89. 51
  • User: 6.9
  • Release Date: Jun 2
 90. 83
  • User: 8.3
  • Release Date: Jun 2
 91. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 1
 92. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 30
 93. tbd
  • User: 5.6
  • Release Date: May 28
 94. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 28
 95. 40
  • User: 5.0
  • Release Date: May 27
 96. 41
  • User: 4.5
  • Release Date: May 26
 97. 73
  • User: 8.0
  • Release Date: May 26
 98. 61
  • User: 7.9
  • Release Date: May 26
 99. 64
  • User: 7.5
  • Release Date: May 26
 100. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 26
 101. tbd
  • User: 7.0
  • Release Date: May 26
 102. tbd
  • User: 7.1
  • Release Date: May 26
 103. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 26
 104. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 25
 105. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 22
 106. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 21
 107. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 21
 108. tbd
  • User: 6.0
  • Release Date: May 19
 109. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 19
 110. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 19
 111. 63
  • User: 6.3
  • Release Date: May 18
 112. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 16
 113. tbd
  • User: 7.3
  • Release Date: May 15
 114. 30
  • User: 3.9
  • Release Date: May 15
 115. tbd
  • User: 8.5
  • Release Date: May 15
 116. 72
  • User: 8.6
  • Release Date: May 14
 117. 80
  • User: 8.5
  • Release Date: May 14
 118. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 14
 119. 74
  • User: 8.4
  • Release Date: May 12
 120. tbd
  • User: 9.0
  • Release Date: May 12
 121. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 11
 122. 93
  • User: 7.4
  • Release Date: May 10
 123. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 10
 124. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 10
 125. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 8
 126. tbd
  • User: 6.0
  • Release Date: May 7
 127. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 7
 128. tbd
  • User: 8.0
  • Release Date: May 6
 129. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 6
 130. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 5
 131. tbd
  • User: 8.2
  • Release Date: May 5
 132. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 5
 133. 81
  • User: 7.3
  • Release Date: May 5
 134. tbd
  • User: 6.5
  • Release Date: May 5
 135. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 4
 136. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 2
 137. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 2
 138. 77
  • User: 8.2
  • Release Date: May 1
 139. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 1
 140. 61
  • User: 6.3
  • Release Date: Apr 30
 141. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 30
 142. tbd
  • User: 9.2
  • Release Date: Apr 30
 143. 79
  • User: 6.4
  • Release Date: Apr 29
 144. 73
  • User: 7.2
  • Release Date: Apr 29
 145. 25
  • User: 3.7
  • Release Date: Apr 29
 146. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 29
 147. 74
  • User: 7.8
  • Release Date: Apr 28
 148. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 27
 149. 69
  • User: 7.8
  • Release Date: Apr 24
 150. 63
  • User: 6.7
  • Release Date: Apr 24
 151. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 24
 152. 77
  • User: 8.4
  • Release Date: Apr 23
 153. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 23
 154. tbd
  • User: 8.0
  • Release Date: Apr 22
 155. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 22
 156. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 22
 157. tbd
  • User: 4.8
  • Release Date: Apr 21
 158. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 20
 159. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 20
 160. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 19
 161. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 18
 162. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 17
 163. tbd
  • User: 3.6
  • Release Date: Apr 17
 164. tbd
  • User: 6.4
  • Release Date: Apr 16
 165. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 16
 166. tbd
  • User: 7.8
  • Release Date: Apr 15
 167. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 15
 168. 76
  • User: 7.9
  • Release Date: Apr 14
 169. 73
  • User: 7.6
  • Release Date: Apr 14
 170. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 14
 171. 82
  • User: 8.5
  • Release Date: Apr 13
 172. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 13
 173. tbd
  • User: 8.5
  • Release Date: Apr 11
 174. 65
  • User: 6.4
  • Release Date: Apr 9
 175. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 9
 176. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 8
 177. 63
  • User: 6.0
  • Release Date: Apr 7
 178. 65
  • User: 5.0
  • Release Date: Apr 7
 179. 71
  • User: 7.1
  • Release Date: Apr 7
 180. 70
  • User: 7.1
  • Release Date: Apr 7
 181. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 7
 182. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 7
 183. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 7
 184. 75
  • User: 6.2
  • Release Date: Apr 2
 185. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 2
 186. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 1
 187. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 1
 188. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 1
 189. 53
  • User: 3.8
  • Release Date: Mar 31
 190. 20
  • User: 2.1
  • Release Date: Mar 31

Coming Soon

  • Release Date: Jun 2, 2015
  • Platform: PC
  Heroes of the Storm Image
  • Release Date: Jun 1, 2015
  • Platform: PC
  Hatred Image
  • Release Date: Jun 23, 2015
  • Platform: PC
  Batman: Arkham Knight Image

May 2015 Releases

 1. Week of May 10, 2015

 2. Week of May 17, 2015

 3. Week of May 24, 2015

 4. Week of May 31, 2015

 5. Week of Jun 7, 2015

 6. Week of Jun 14, 2015

 7. Week of Jun 21, 2015

 8. Week of Jun 28, 2015