PC Games

 1. 92
  • User: 9.2
  • Release Date: Apr 8
 2. 90
  • User: 9.4
  • Release Date: Apr 8
 3. 79
  • User: 7.6
  • Release Date: Apr 8
 4. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 8
 5. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 8
 6. tbd
  • User: 8.9
  • Release Date: Apr 8
 7. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 8
 8. 70
  • User: 7.2
  • Release Date: Apr 7
 9. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 7
 10. tbd
  • User: 8.8
  • Release Date: Apr 7
 11. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 7
 12. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 4
 13. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 3
 14. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 3
 15. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 3
 16. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 3
 17. 63
  • User: 6.5
  • Release Date: Apr 1
 18. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 1
 19. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 1
 20. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 1
 21. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 1
 22. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 1
 23. 67
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 31
 24. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 31
 25. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 28
 26. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 27
 27. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 27
 28. 42
  • User: 4.2
  • Release Date: Mar 26
 29. 53
  • User: 4.3
  • Release Date: Mar 25
 30. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 25
 31. 59
  • User: 7.4
  • Release Date: Mar 25
 32. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 25
 33. 51
  • User: 7.8
  • Release Date: Mar 25
 34. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 25
 35. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 25
 36. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 24
 37. 77
  • User: 8.0
  • Release Date: Mar 24
 38. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 24
 39. 57
  • User: 6.8
  • Release Date: Mar 21
 40. tbd
  • User: 4.1
  • Release Date: Mar 21
 41. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 18
 42. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 18
 43. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 18
 44. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 17
 45. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 17
 46. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 14
 47. 85
  • User: 8.1
  • Release Date: Mar 13
 48. 62
  • User: 7.6
  • Release Date: Mar 12
 49. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 12
 50. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 12
 51. 58
  • User: 6.9
  • Release Date: Mar 11
 52. 63
  • User: 7.3
  • Release Date: Mar 11
 53. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 10
 54. tbd
  • User: 7.2
  • Release Date: Mar 10
 55. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 10
 56. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 10
 57. tbd
  • User: 1.7
  • Release Date: Mar 7
 58. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 7
 59. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 7
 60. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 7
 61. tbd
  • User: 7.3
  • Release Date: Mar 5
 62. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 5
 63. 61
  • User: 6.0
  • Release Date: Mar 4
 64. 73
  • User: 8.1
  • Release Date: Mar 4
 65. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 4
 66. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 4
 67. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 4
 68. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 3
 69. 71
  • User: 7.4
  • Release Date: Mar 3
 70. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 3
 71. tbd
  • User: 9.0
  • Release Date: Mar 3
 72. tbd
  • User: 7.4
  • Release Date: Mar 1
 73. tbd
  • User: 8.0
  • Release Date: Feb 29
 74. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Feb 29
 75. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Feb 29
 76. 69
  • User: tbd
  • Release Date: Feb 28
 77. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Feb 28
 78. 52
  • User: 6.0
  • Release Date: Feb 26
 79. 39
  • User: 4.7
  • Release Date: Feb 26
 80. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Feb 26
 81. 74
  • User: 7.2
  • Release Date: Feb 26
 82. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Feb 26
 83. tbd
  • User: 5.8
  • Release Date: Feb 26
 84. 73
  • User: 6.9
  • Release Date: Feb 25
 85. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Feb 25
 86. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Feb 25
 87. tbd
  • User: 7.2
  • Release Date: Feb 21
 88. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Feb 20
 89. 85
  • User: 8.2
  • Release Date: Feb 19
 90. 67
  • User: 6.2
  • Release Date: Feb 19
 91. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Feb 19
 92. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Feb 19
 93. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Feb 19
 94. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Feb 19
 95. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Feb 19
 96. tbd
  • User: 8.0
  • Release Date: Feb 18
 97. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Feb 18
 98. tbd
  • User: 8.0
  • Release Date: Feb 15
 99. 85
  • User: 8.8
  • Release Date: Feb 15
 100. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Feb 15
 101. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Feb 15
 102. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Feb 14
 103. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Feb 14
 104. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Feb 13
 105. 78
  • User: 8.8
  • Release Date: Feb 13
 106. 61
  • User: 6.0
  • Release Date: Feb 12
 107. 58
  • User: 4.9
  • Release Date: Feb 12
 108. 45
  • User: tbd
  • Release Date: Feb 12
 109. 79
  • User: 8.2
  • Release Date: Feb 12
 110. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Feb 12
 111. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Feb 10
 112. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Feb 8
 113. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Feb 8
 114. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Feb 6
 115. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Feb 6
 116. 68
  • User: 7.1
  • Release Date: Feb 5
 117. 61
  • User: tbd
  • Release Date: Feb 5
 118. tbd
  • User: 9.0
  • Release Date: Feb 5
 119. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Feb 5
 120. 87
  • User: 8.2
  • Release Date: Feb 4
 121. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Feb 4
 122. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Feb 4
 123. tbd
  • User: 1.5
  • Release Date: Feb 1
 124. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jan 30
 125. 73
  • User: 8.4
  • Release Date: Jan 29
 126. 60
  • User: 6.4
  • Release Date: Jan 28
 127. tbd
  • User: 8.0
  • Release Date: Jan 28
 128. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jan 28
 129. 69
  • User: 6.9
  • Release Date: Jan 25
 130. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jan 23
 131. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jan 23
 132. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jan 22
 133. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jan 22
 134. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jan 22
 135. 76
  • User: 7.6
  • Release Date: Jan 21
 136. 62
  • User: 6.3
  • Release Date: Jan 21
 137. tbd
  • User: 8.9
  • Release Date: Jan 17
 138. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jan 17
 139. 72
  • User: 6.9
  • Release Date: Jan 16
 140. 75
  • User: 8.7
  • Release Date: Jan 16
 141. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jan 16
 142. tbd
  • User: 6.7
  • Release Date: Jan 15
 143. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jan 15
 144. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jan 15
 145. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jan 11
 146. 80
  • User: 7.7
  • Release Date: Jan 10
 147. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jan 9
 148. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jan 6
 149. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jan 4
 150. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jan 2
 151. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jan 1
 152. tbd
  • User: 9.2
  • Release Date: Jan 1
 153. tbd
  • User: 6.2
  • Release Date: Jan 1
 154. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jan 1
 155. tbd
  • User: 5.8
  • Release Date: Jan 1
 156. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jan 1
 157. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jan 1
 158. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jan 1
 159. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jan 1
 160. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Dec 31
 161. tbd
  • User: 6.2
  • Release Date: Dec 29
 162. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Dec 28
 163. tbd
  • User: 4.7
  • Release Date: Dec 26
 164. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Dec 21
 165. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Dec 19
 166. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Dec 18
 167. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Dec 18
 168. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Dec 17
 169. 26
  • User: 3.2
  • Release Date: Dec 14
 170. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Dec 14
 171. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Dec 14
 172. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Dec 13
 173. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Dec 13
 174. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Dec 13
 175. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Dec 12
 176. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Dec 12
 177. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Dec 12
 178. tbd
  • User: 9.0
  • Release Date: Dec 11
 179. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Dec 11
 180. 77
  • User: 8.5
  • Release Date: Dec 10
 181. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Dec 10
 182. 82
  • User: 8.4
  • Release Date: Dec 7
 183. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Dec 6
 184. 79
  • User: 7.9
  • Release Date: Dec 6
 185. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Dec 5
 186. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Dec 5
 187. tbd
  • User: 8.1
  • Release Date: Dec 4
 188. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Dec 4
 189. 42
  • User: 2.5
  • Release Date: Dec 4
 190. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Dec 4
 191. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Dec 4
 192. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Dec 4
 193. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Dec 3
 194. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Dec 3
 195. tbd
  • User: 6.9
  • Release Date: Dec 3
 196. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Dec 1

Coming Soon

  • Release Date: Jun 23, 2015
  • Platform: PC
  Batman: Arkham Knight Image
  • Release Date: Nov 17, 2015
  • Platform: PC
  Star Wars: Battlefront Image
  • Release Date: Jun 23, 2015
  • Platform: PC
  Final Fantasy XIV: Heavensward Image

June 2015 Releases

 1. Week of May 24, 2015

 2. Week of May 31, 2015

 3. Week of Jun 7, 2015

 4. Week of Jun 14, 2015

 5. Week of Jun 21, 2015

 6. Week of Jun 28, 2015