PC Games

 1. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 15
 2. tbd
  • User: 6.1
  • Release Date: Nov 14
 3. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 14
 4. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 14
 5. 66
  • User: 8.4
  • Release Date: Nov 14
 6. tbd
  • User: 7.5
  • Release Date: Nov 14
 7. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 14
 8. tbd
  • User: 8.6
  • Release Date: Nov 14
 9. 59
  • User: 8.8
  • Release Date: Nov 14
 10. 51
  • User: 5.4
  • Release Date: Nov 14
 11. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 14
 12. 42
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 14
 13. 73
  • User: 7.2
  • Release Date: Nov 14
 14. 63
  • User: 7.1
  • Release Date: Nov 14
 15. tbd
  • User: 8.8
  • Release Date: Nov 13
 16. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 13
 17. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 13
 18. 83
  • User: 8.3
  • Release Date: Nov 13
 19. 88
  • User: 8.9
  • Release Date: Nov 13
 20. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 8
 21. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 8
 22. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 8
 23. tbd
  • User: 9.2
  • Release Date: Nov 8
 24. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 8
 25. tbd
  • User: 3.8
  • Release Date: Nov 8
 26. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 7
 27. 80
  • User: 8.3
  • Release Date: Nov 7
 28. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 7
 29. 38
  • User: 3.7
  • Release Date: Nov 7
 30. 80
  • User: 5.5
  • Release Date: Nov 7
 31. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 6
 32. tbd
  • User: 8.8
  • Release Date: Nov 6
 33. tbd
  • User: 7.5
  • Release Date: Nov 6
 34. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 6
 35. 79
  • User: 8.3
  • Release Date: Nov 6
 36. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 3
 37. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 3
 38. 68
  • User: 9.4
  • Release Date: Nov 3
 39. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 2
 40. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 1
 41. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 1
 42. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 31
 43. 78
  • User: 6.9
  • Release Date: Oct 31
 44. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 31
 45. 82
  • User: 6.3
  • Release Date: Oct 31
 46. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 30
 47. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 30
 48. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 30
 49. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 30
 50. 66
  • User: 7.6
  • Release Date: Oct 30
 51. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 27
 52. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 27
 53. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 27
 54. 84
  • User: 8.6
  • Release Date: Oct 26
 55. tbd
  • User: 8.1
  • Release Date: Oct 25
 56. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 24
 57. 75
  • User: 7.5
  • Release Date: Oct 24
 58. 75
  • User: 8.6
  • Release Date: Oct 24
 59. 82
  • User: 8.3
  • Release Date: Oct 24
 60. 72
  • User: 8.7
  • Release Date: Oct 24
 61. 59
  • User: 7.1
  • Release Date: Oct 24
 62. 50
  • User: 8.3
  • Release Date: Oct 24
 63. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 23
 64. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 23
 65. 57
  • User: 7.3
  • Release Date: Oct 23
 66. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 20
 67. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 19
 68. 68
  • User: 7.8
  • Release Date: Oct 19
 69. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 18
 70. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 18
 71. 81
  • User: 8.8
  • Release Date: Oct 18
 72. 55
  • User: 7.5
  • Release Date: Oct 18
 73. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 17
 74. 76
  • User: 8.5
  • Release Date: Oct 17
 75. 80
  • User: 6.7
  • Release Date: Oct 17
 76. 77
  • User: 5.4
  • Release Date: Oct 17
 77. 80
  • User: 8.0
  • Release Date: Oct 17
 78. 74
  • User: 8.2
  • Release Date: Oct 17
 79. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 17
 80. 80
  • User: 7.5
  • Release Date: Oct 17
 81. 41
  • User: 7.0
  • Release Date: Oct 17
 82. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 16
 83. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 16
 84. 74
  • User: 7.9
  • Release Date: Oct 16
 85. 66
  • User: 8.3
  • Release Date: Oct 16
 86. 68
  • User: 8.0
  • Release Date: Oct 16
 87. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 13
 88. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 13
 89. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 13
 90. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 13
 91. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 13
 92. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 12
 93. 61
  • User: 6.8
  • Release Date: Oct 12
 94. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 11
 95. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 11
 96. 83
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 10
 97. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 10
 98. 73
  • User: 5.0
  • Release Date: Oct 10
 99. tbd
  • User: 6.0
  • Release Date: Oct 10
 100. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 9
 101. 87
  • User: 8.9
  • Release Date: Oct 9
 102. 73
  • User: 7.4
  • Release Date: Oct 8
 103. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 6
 104. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 6
 105. 61
  • User: 6.5
  • Release Date: Oct 6
 106. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 5
 107. 71
  • User: 5.4
  • Release Date: Oct 5
 108. 78
  • User: 7.5
  • Release Date: Oct 3
 109. 42
  • User: 5.7
  • Release Date: Oct 3
 110. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 2
 111. tbd
  • User: 6.4
  • Release Date: Oct 2
 112. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 2
 113. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 2
 114. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 2
 115. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 2
 116. 65
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 2
 117. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 2
 118. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 2
 119. tbd
  • User: 5.8
  • Release Date: Oct 2
 120. 67
  • User: 5.0
  • Release Date: Oct 2
 121. 44
  • User: 5.2
  • Release Date: Oct 2
 122. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 1
 123. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 1
 124. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 30
 125. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 30
 126. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 29
 127. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 29
 128. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 29
 129. 90
  • User: 8.8
  • Release Date: Sep 29
 130. 82
  • User: 8.0
  • Release Date: Sep 29
 131. 54
  • User: 4.7
  • Release Date: Sep 29
 132. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 28
 133. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 27
 134. 75
  • User: 7.4
  • Release Date: Sep 27
 135. 71
  • User: 8.3
  • Release Date: Sep 27
 136. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 26
 137. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 26
 138. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 26
 139. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 26
 140. 74
  • User: 7.5
  • Release Date: Sep 26
 141. 47
  • User: 5.8
  • Release Date: Sep 26
 142. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 25
 143. 61
  • User: 3.7
  • Release Date: Sep 25
 144. 48
  • User: 4.4
  • Release Date: Sep 25
 145. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 22
 146. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 22
 147. 89
  • User: 8.9
  • Release Date: Sep 22
 148. tbd
  • User: 7.0
  • Release Date: Sep 21
 149. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 21
 150. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 20
 151. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 19
 152. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 19
 153. 58
  • User: 8.1
  • Release Date: Sep 19
 154. 80
  • User: 8.4
  • Release Date: Sep 19
 155. tbd
  • User: 7.5
  • Release Date: Sep 18
 156. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 15
 157. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 15
 158. tbd
  • User: 8.5
  • Release Date: Sep 15
 159. tbd
  • User: 8.0
  • Release Date: Sep 15
 160. tbd
  • User: 8.7
  • Release Date: Sep 15
 161. tbd
  • User: 8.2
  • Release Date: Sep 15
 162. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 14
 163. 93
  • User: 8.9
  • Release Date: Sep 13
 164. 72
  • User: 4.0
  • Release Date: Sep 12
 165. 86
  • User: 8.6
  • Release Date: Sep 12
 166. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 12
 167. 67
  • User: 8.6
  • Release Date: Sep 12
 168. 68
  • User: 7.3
  • Release Date: Sep 12
 169. 59
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 12
 170. 56
  • User: 6.4
  • Release Date: Sep 12
 171. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 11
 172. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 11
 173. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 11
 174. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 11
 175. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 11
 176. 39
  • User: 5.6
  • Release Date: Sep 11
 177. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 9
 178. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 8
 179. 43
  • User: 7.9
  • Release Date: Sep 8
 180. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 7
 181. 77
  • User: 8.5
  • Release Date: Sep 6
 182. 28
  • User: 7.7
  • Release Date: Sep 6
 183. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 4
 184. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 4
 185. 72
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 4
 186. 73
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 31
 187. 74
  • User: 8.4
  • Release Date: Aug 31
 188. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 31
 189. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 30
 190. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 30
 191. 56
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 29
 192. tbd
  • User: 7.0
  • Release Date: Aug 28
 193. tbd
  • User: 7.3
  • Release Date: Aug 27
 194. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 26
 195. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 25
 196. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 25

Coming Soon

  • Release Date: Jan 27, 2015
  • Platform: PC
  Grand Theft Auto V Image
  • Release Date: Feb 10, 2015
  • Platform: PC
  Evolve Image
  • Release Date: May 19, 2015
  • Platform: PC
  The Witcher 3: Wild Hunt Image

December 2014 Releases

 1. Week of Dec 14, 2014

 2. Week of Dec 21, 2014

 3. Week of Dec 28, 2014

 4. Week of Jan 4, 2015

 5. Week of Jan 11, 2015

 6. Week of Jan 18, 2015

 7. Week of Jan 25, 2015