PC Games

 1. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 27
 2. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 27
 3. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 27
 4. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 27
 5. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 27
 6. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 26
 7. 81
  • User: 5.5
  • Release Date: Oct 24
 8. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 24
 9. 36
  • User: 5.1
  • Release Date: Oct 24
 10. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 24
 11. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 24
 12. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 24
 13. tbd
  • User: 7.8
  • Release Date: Oct 24
 14. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 24
 15. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 24
 16. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 24
 17. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 24
 18. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 24
 19. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 24
 20. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 24
 21. 68
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 23
 22. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 23
 23. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 23
 24. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 23
 25. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 23
 26. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 23
 27. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 23
 28. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 22
 29. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 22
 30. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 22
 31. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 22
 32. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 22
 33. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 22
 34. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 22
 35. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 22
 36. tbd
  • User: 8.3
  • Release Date: Oct 21
 37. tbd
  • User: 4.2
  • Release Date: Oct 21
 38. tbd
  • User: 5.2
  • Release Date: Oct 21
 39. 64
  • User: 7.6
  • Release Date: Oct 21
 40. 70
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 21
 41. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 21
 42. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 21
 43. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 21
 44. 70
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 21
 45. tbd
  • User: 4.0
  • Release Date: Oct 21
 46. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 21
 47. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 21
 48. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 21
 49. 72
  • User: 9.1
  • Release Date: Oct 21
 50. 82
  • User: 8.1
  • Release Date: Oct 20
 51. 68
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 20
 52. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 20
 53. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 20
 54. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 20
 55. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 19
 56. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 19
 57. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 18
 58. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 18
 59. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 18
 60. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 18
 61. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 17
 62. 78
  • User: 6.4
  • Release Date: Oct 17
 63. 61
  • User: 4.8
  • Release Date: Oct 17
 64. 61
  • User: 7.3
  • Release Date: Oct 17
 65. tbd
  • User: 7.1
  • Release Date: Oct 17
 66. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 17
 67. 63
  • User: 5.8
  • Release Date: Oct 17
 68. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 17
 69. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 17
 70. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 17
 71. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 17
 72. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 17
 73. 84
  • User: 8.0
  • Release Date: Oct 16
 74. 61
  • User: 6.3
  • Release Date: Oct 16
 75. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 16
 76. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 16
 77. tbd
  • User: 7.6
  • Release Date: Oct 16
 78. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 16
 79. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 16
 80. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 15
 81. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 15
 82. 85
  • User: 8.1
  • Release Date: Oct 15
 83. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 15
 84. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 15
 85. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 15
 86. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 15
 87. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 15
 88. 68
  • User: 5.6
  • Release Date: Oct 14
 89. 75
  • User: 6.0
  • Release Date: Oct 14
 90. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 14
 91. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 14
 92. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 14
 93. tbd
  • User: 1.9
  • Release Date: Oct 14
 94. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 14
 95. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 14
 96. 80
  • User: 7.3
  • Release Date: Oct 14
 97. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 13
 98. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 12
 99. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 11
 100. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 11
 101. 61
  • User: 6.2
  • Release Date: Oct 10
 102. tbd
  • User: 7.4
  • Release Date: Oct 10
 103. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 10
 104. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 10
 105. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 10
 106. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 10
 107. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 10
 108. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 10
 109. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 10
 110. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 10
 111. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 10
 112. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 10
 113. 74
  • User: 8.2
  • Release Date: Oct 9
 114. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 9
 115. 68
  • User: 5.7
  • Release Date: Oct 9
 116. tbd
  • User: 6.0
  • Release Date: Oct 9
 117. 65
  • User: 5.6
  • Release Date: Oct 9
 118. 58
  • User: 8.3
  • Release Date: Oct 9
 119. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 9
 120. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 9
 121. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 8
 122. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 8
 123. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 8
 124. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 8
 125. tbd
  • User: 3.8
  • Release Date: Oct 7
 126. 71
  • User: 7.5
  • Release Date: Oct 7
 127. 68
  • User: 7.6
  • Release Date: Oct 7
 128. 87
  • User: 4.9
  • Release Date: Oct 7
 129. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 7
 130. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 7
 131. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 6
 132. 81
  • User: 8.4
  • Release Date: Oct 6
 133. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 6
 134. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 6
 135. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 6
 136. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 6
 137. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 6
 138. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 6
 139. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 6
 140. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 5
 141. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 5
 142. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 4
 143. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 4
 144. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 4
 145. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 3
 146. 71
  • User: 6.1
  • Release Date: Oct 3
 147. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 3
 148. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 3
 149. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 3
 150. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 3
 151. tbd
  • User: 5.9
  • Release Date: Oct 2
 152. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 2
 153. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 2
 154. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 2
 155. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 2
 156. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 2
 157. 63
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 2
 158. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 2
 159. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 2
 160. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 1
 161. 66
  • User: 8.2
  • Release Date: Oct 1
 162. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 1
 163. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 1
 164. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 1
 165. 73
  • User: 6.6
  • Release Date: Sep 30
 166. 84
  • User: 8.0
  • Release Date: Sep 30
 167. 77
  • User: 7.7
  • Release Date: Sep 30
 168. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 30
 169. tbd
  • User: 4.2
  • Release Date: Sep 30
 170. tbd
  • User: 6.8
  • Release Date: Sep 30
 171. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 30
 172. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 30
 173. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 30
 174. 57
  • User: 7.8
  • Release Date: Sep 29
 175. 83
  • User: 6.9
  • Release Date: Sep 29
 176. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 29
 177. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 29
 178. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 29
 179. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 29
 180. 82
  • User: 7.5
  • Release Date: Sep 29
 181. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 28
 182. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 28
 183. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 27
 184. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 27
 185. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 27
 186. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 27
 187. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 26
 188. 68
  • User: 7.0
  • Release Date: Sep 26
 189. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 26
 190. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 26
 191. tbd
  • User: 5.5
  • Release Date: Sep 26
 192. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 26
 193. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 26
 194. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 26
 195. 82
  • User: 8.2
  • Release Date: Sep 25
 196. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 25
 197. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 25
 198. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 25

Coming Soon

  • Release Date: May 19, 2015
  • Platform: PC
  The Witcher 3: Wild Hunt Image
  • Release Date: May 11, 2015
  • Platform: PC
  Starless: Nymphomaniac's Paradise Image
  • Release Date: May 7, 2015
  • Platform: PC
  Project CARS Image

May 2015 Releases

 1. Week of Apr 26, 2015

 2. Week of May 3, 2015

 3. Week of May 10, 2015

 4. Week of May 17, 2015

 5. Week of May 24, 2015