PC Games

 1. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Dec 4
 2. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Dec 4
 3. tbd
  • User: 8.4
  • Release Date: Dec 4
 4. 69
  • User: 8.1
  • Release Date: Dec 4
 5. 81
  • User: 8.5
  • Release Date: Dec 4
 6. tbd
  • User: 6.1
  • Release Date: Dec 4
 7. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Dec 3
 8. 77
  • User: 3.9
  • Release Date: Dec 3
 9. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Dec 3
 10. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Dec 3
 11. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Dec 3
 12. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Dec 3
 13. tbd
  • User: 7.6
  • Release Date: Dec 3
 14. tbd
  • User: 5.6
  • Release Date: Dec 3
 15. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Dec 3
 16. tbd
  • User: 5.6
  • Release Date: Dec 3
 17. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Dec 2
 18. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Dec 1
 19. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Dec 1
 20. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 30
 21. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 29
 22. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 29
 23. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 29
 24. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 29
 25. tbd
  • User: 7.8
  • Release Date: Nov 29
 26. tbd
  • User: 6.2
  • Release Date: Nov 29
 27. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 28
 28. 64
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 28
 29. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 28
 30. tbd
  • User: 4.4
  • Release Date: Nov 28
 31. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 27
 32. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 27
 33. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 27
 34. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 27
 35. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 26
 36. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 26
 37. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 26
 38. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 26
 39. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 25
 40. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 25
 41. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 25
 42. tbd
  • User: 4.1
  • Release Date: Nov 25
 43. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 24
 44. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 24
 45. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 24
 46. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 23
 47. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 23
 48. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 23
 49. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 23
 50. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 22
 51. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 22
 52. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 22
 53. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 22
 54. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 22
 55. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 22
 56. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 22
 57. tbd
  • User: 3.8
  • Release Date: Nov 22
 58. tbd
  • User: 6.0
  • Release Date: Nov 22
 59. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 21
 60. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 21
 61. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 21
 62. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 21
 63. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 21
 64. tbd
  • User: 0.7
  • Release Date: Nov 21
 65. tbd
  • User: 6.5
  • Release Date: Nov 21
 66. 67
  • User: 5.4
  • Release Date: Nov 21
 67. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 21
 68. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 20
 69. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 20
 70. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 20
 71. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 20
 72. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 20
 73. 85
  • User: 8.2
  • Release Date: Nov 20
 74. tbd
  • User: 8.3
  • Release Date: Nov 19
 75. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 19
 76. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 19
 77. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 19
 78. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 19
 79. tbd
  • User: 7.1
  • Release Date: Nov 19
 80. tbd
  • User: 5.1
  • Release Date: Nov 19
 81. 76
  • User: 3.1
  • Release Date: Nov 19
 82. 84
  • User: 7.6
  • Release Date: Nov 19
 83. tbd
  • User: 6.0
  • Release Date: Nov 19
 84. tbd
  • User: 7.1
  • Release Date: Nov 19
 85. tbd
  • User: 4.3
  • Release Date: Nov 19
 86. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 18
 87. 77
  • User: 7.9
  • Release Date: Nov 18
 88. tbd
  • User: 2.3
  • Release Date: Nov 18
 89. tbd
  • User: 6.6
  • Release Date: Nov 18
 90. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 17
 91. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 17
 92. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 17
 93. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 16
 94. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 15
 95. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 15
 96. tbd
  • User: 4.0
  • Release Date: Nov 15
 97. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 15
 98. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 15
 99. 62
  • User: 7.7
  • Release Date: Nov 15
 100. 53
  • User: 6.6
  • Release Date: Nov 15
 101. 78
  • User: 7.7
  • Release Date: Nov 15
 102. 33
  • User: 3.1
  • Release Date: Nov 15
 103. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 14
 104. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 14
 105. tbd
  • User: 7.4
  • Release Date: Nov 14
 106. 68
  • User: 7.2
  • Release Date: Nov 14
 107. 69
  • User: 7.2
  • Release Date: Nov 14
 108. tbd
  • User: 6.8
  • Release Date: Nov 14
 109. tbd
  • User: 4.8
  • Release Date: Nov 14
 110. tbd
  • User: 7.0
  • Release Date: Nov 14
 111. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 13
 112. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 13
 113. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 13
 114. 62
  • User: 6.4
  • Release Date: Nov 13
 115. tbd
  • User: 5.7
  • Release Date: Nov 13
 116. 69
  • User: 5.7
  • Release Date: Nov 13
 117. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 12
 118. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 12
 119. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 12
 120. 79
  • User: 7.7
  • Release Date: Nov 12
 121. 61
  • User: 3.8
  • Release Date: Nov 12
 122. 74
  • User: 4.5
  • Release Date: Nov 12
 123. 86
  • User: 7.8
  • Release Date: Nov 12
 124. 70
  • User: 7.8
  • Release Date: Nov 12
 125. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 12
 126. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 11
 127. 68
  • User: 8.0
  • Release Date: Nov 11
 128. 73
  • User: 7.8
  • Release Date: Nov 11
 129. 57
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 11
 130. 77
  • User: 8.1
  • Release Date: Nov 8
 131. 49
  • User: 4.2
  • Release Date: Nov 8
 132. tbd
  • User: 6.9
  • Release Date: Nov 8
 133. tbd
  • User: 6.7
  • Release Date: Nov 8
 134. tbd
  • User: 8.7
  • Release Date: Nov 8
 135. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 7
 136. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 6
 137. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 6
 138. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 6
 139. tbd
  • User: 6.2
  • Release Date: Nov 6
 140. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 6
 141. 68
  • User: 7.3
  • Release Date: Nov 6
 142. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 5
 143. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 5
 144. 59
  • User: 7.6
  • Release Date: Nov 5
 145. 79
  • User: 6.8
  • Release Date: Nov 5
 146. 66
  • User: 6.9
  • Release Date: Nov 5
 147. 68
  • User: 1.9
  • Release Date: Nov 5
 148. 81
  • User: 8.1
  • Release Date: Nov 5
 149. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 4
 150. tbd
  • User: 5.8
  • Release Date: Nov 4
 151. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 4
 152. 65
  • User: 7.5
  • Release Date: Nov 4
 153. 71
  • User: 6.8
  • Release Date: Nov 4
 154. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 3
 155. 73
  • User: 5.6
  • Release Date: Nov 2
 156. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 1
 157. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 1
 158. 71
  • User: 6.2
  • Release Date: Nov 1
 159. tbd
  • User: 6.0
  • Release Date: Oct 31
 160. tbd
  • User: 7.8
  • Release Date: Oct 31
 161. 53
  • User: 6.9
  • Release Date: Oct 31
 162. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 31
 163. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 31
 164. tbd
  • User: 0.9
  • Release Date: Oct 30
 165. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 30
 166. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 30
 167. 85
  • User: 5.2
  • Release Date: Oct 30
 168. 82
  • User: 7.6
  • Release Date: Oct 30
 169. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 29
 170. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 29
 171. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 29
 172. 71
  • User: 7.5
  • Release Date: Oct 29
 173. tbd
  • User: 6.5
  • Release Date: Oct 29
 174. 59
  • User: 6.6
  • Release Date: Oct 29
 175. 59
  • User: 6.3
  • Release Date: Oct 29
 176. 81
  • User: 5.9
  • Release Date: Oct 29
 177. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 28
 178. 65
  • User: 7.9
  • Release Date: Oct 28
 179. tbd
  • User: 8.2
  • Release Date: Oct 28
 180. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 26
 181. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 25
 182. 64
  • User: 6.2
  • Release Date: Oct 25
 183. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 25
 184. 62
  • User: 8.0
  • Release Date: Oct 25
 185. 74
  • User: 7.5
  • Release Date: Oct 25
 186. tbd
  • User: 8.1
  • Release Date: Oct 25
 187. 75
  • User: 5.2
  • Release Date: Oct 25
 188. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 24
 189. 70
  • User: 7.6
  • Release Date: Oct 24
 190. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 24
 191. 63
  • User: 8.1
  • Release Date: Oct 24
 192. 72
  • User: 7.9
  • Release Date: Oct 24
 193. 76
  • User: 8.6
  • Release Date: Oct 24
 194. tbd
  • User: 5.8
  • Release Date: Oct 24

Coming Soon

  • Release Date: Nov 18, 2014
  • Platform: PC
  Dragon Age: Inquisition Image
  • Release Date: Aug 26, 2014
  • Platform: PC
  Sacred 3 Image
  • Release Date: Sep 2, 2014
  • Platform: PC
  The Sims 4 Image

July 2014 Releases

 1. Week of Jul 20, 2014

 2. Week of Jul 27, 2014

 3. Week of Aug 3, 2014

 4. Week of Aug 10, 2014

 5. Week of Aug 17, 2014

 6. Week of Aug 24, 2014