PC Games

 1. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Dec 17
 2. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 29
 3. tbd
  • User: 8.5
  • Release Date: Sep 30
 4. tbd
  • User: 8.9
  • Release Date: Oct 31
 5. 77
  • User: 7.9
  • Release Date: Mar 23
 6. 70
  • User: 7.8
  • Release Date: Jan 20
 7. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 22
 8. 74
  • User: 7.8
  • Release Date: Nov 7
 9. 51
  • User: 7.6
  • Release Date: Jun 27
 10. 65
  • User: 5.1
  • Release Date: Apr 22
 11. 40
  • User: 5.1
  • Release Date: May 27
 12. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 2
 13. tbd
  • User: 7.5
  • Release Date: Jan 17
 14. tbd
  • User: 6.8
  • Release Date: Sep 24
 15. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jan 18
 16. tbd
  • User: 8.0
  • Release Date: Jul 22
 17. tbd
  • User: 7.7
  • Release Date: Sep 6
 18. 37
  • User: 3.9
  • Release Date: Dec 17
 19. 76
  • User: 8.0
  • Release Date: Apr 14
 20. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Dec 31
 21. 62
  • User: 5.6
  • Release Date: Apr 1
 22. tbd
  • User: 6.0
  • Release Date: Oct 11
 23. 70
  • User: 6.9
  • Release Date: Oct 14
 24. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Feb 6
 25. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 18
 26. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 20
 27. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 4
 28. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 31
 29. tbd
  • User: 6.3
  • Release Date: Sep 19
 30. tbd
  • User: 9.1
  • Release Date: Sep 12
 31. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 20
 32. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Dec 31
 33. 33
  • User: tbd
  • Release Date: Jan 13
 34. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 31
 35. 74
  • User: 8.4
  • Release Date: Aug 6
 36. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Feb 14
 37. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 28
 38. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Feb 1
 39. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 4
 40. 79
  • User: 8.0
  • Release Date: Sep 6
 41. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jan 16
 42. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jan 18
 43. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Feb 11
 44. 89
  • User: 8.3
  • Release Date: Jun 14
 45. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 30
 46. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jan 1
 47. 89
  • User: 9.0
  • Release Date: Feb 29
 48. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 15
 49. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 30
 50. tbd
  • User: 8.5
  • Release Date: May 31
 51. 70
  • User: 7.3
  • Release Date: Mar 31
 52. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 27
 53. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 18
 54. 82
  • User: 8.6
  • Release Date: Nov 7
 55. 66
  • User: 6.5
  • Release Date: May 5
 56. 78
  • User: 9.1
  • Release Date: Jul 23
 57. 61
  • User: 6.5
  • Release Date: Oct 6
 58. 74
  • User: 7.6
  • Release Date: Aug 21
 59. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Feb 1
 60. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 20
 61. 51
  • User: 7.4
  • Release Date: Feb 17
 62. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 31
 63. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 9
 64. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 31
 65. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jan 2
 66. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 31
 67. tbd
  • User: 2.2
  • Release Date: May 16
 68. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Dec 31
 69. 90
  • User: 9.3
  • Release Date: Jun 26
 70. 90
  • User: 8.4
  • Release Date: Aug 23
 71. 91
  • User: 7.8
  • Release Date: Oct 22
 72. 73
  • User: 7.4
  • Release Date: Oct 18
 73. 80
  • User: 6.2
  • Release Date: Dec 2
 74. 46
  • User: 1.9
  • Release Date: Mar 18
 75. 62
  • User: 6.6
  • Release Date: Mar 28
 76. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 18
 77. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jan 18
 78. 66
  • User: 8.2
  • Release Date: Oct 16
 79. 78
  • User: 8.6
  • Release Date: Jul 8
 80. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 31
 81. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 28
 82. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 14
 83. 94
  • User: 8.7
  • Release Date: Nov 30
 84. tbd
  • User: 8.4
  • Release Date: Jan 1
 85. 88
  • User: 8.7
  • Release Date: Jun 29
 86. 87
  • User: 9.0
  • Release Date: Jun 27
 87. 88
  • User: 3.9
  • Release Date: May 15
 88. 87
  • User: 6.5
  • Release Date: Mar 25
 89. tbd
  • User: 7.5
  • Release Date: Sep 26
 90. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 5
 91. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jan 1
 92. tbd
  • User: 8.0
  • Release Date: Oct 8
 93. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 18
 94. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 12
 95. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 4
 96. tbd
  • User: 8.5
  • Release Date: Feb 28
 97. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 30
 98. tbd
  • User: 6.8
  • Release Date: Dec 31
 99. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Feb 29
 100. 54
  • User: 5.7
  • Release Date: Apr 22
 101. tbd
  • User: 8.6
  • Release Date: Mar 5
 102. 53
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 31
 103. 62
  • User: 8.9
  • Release Date: Mar 20
 104. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 14
 105. tbd
  • User: 6.5
  • Release Date: Oct 25
 106. tbd
  • User: 2.8
  • Release Date: Feb 28
 107. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 2
 108. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 30
 109. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 10
 110. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 30
 111. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Dec 31
 112. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Dec 8
 113. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 25
 114. 76
  • User: 7.8
  • Release Date: Mar 31
 115. 75
  • User: 7.1
  • Release Date: Feb 22
 116. tbd
  • User: 8.7
  • Release Date: Dec 3
 117. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 1
 118. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 12
 119. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 30
 120. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 21
 121. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 22
 122. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 28
 123. tbd
  • User: 3.1
  • Release Date: Nov 17
 124. 59
  • User: 7.7
  • Release Date: Dec 4
 125. tbd
  • User: 8.7
  • Release Date: Aug 20
 126. 53
  • User: 6.1
  • Release Date: Apr 8
 127. 42
  • User: 8.1
  • Release Date: Aug 24
 128. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 6
 129. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 25
 130. 58
  • User: 4.3
  • Release Date: Oct 4
 131. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 31
 132. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 28
 133. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Dec 5
 134. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 3
 135. 84
  • User: 7.1
  • Release Date: Jun 19
 136. tbd
  • User: 3.8
  • Release Date: Nov 8
 137. 89
  • User: 8.2
  • Release Date: Dec 10
 138. 86
  • User: 6.9
  • Release Date: May 24
 139. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 28
 140. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 26
 141. 72
  • User: 5.2
  • Release Date: May 23
 142. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jan 31
 143. 74
  • User: 7.4
  • Release Date: Sep 1
 144. 78
  • User: 8.7
  • Release Date: Oct 19
 145. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 20
 146. 84
  • User: 8.7
  • Release Date: Jan 22
 147. tbd
  • User: 8.3
  • Release Date: May 27
 148. tbd
  • User: 9.2
  • Release Date: Feb 3
 149. 72
  • User: 8.4
  • Release Date: Jun 14
 150. 80
  • User: 8.2
  • Release Date: Nov 25
 151. 65
  • User: 8.4
  • Release Date: Jun 30
 152. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Feb 14
 153. 56
  • User: 5.3
  • Release Date: Jul 13
 154. 63
  • User: 5.0
  • Release Date: Oct 11
 155. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 26
 156. tbd
  • User: 8.1
  • Release Date: Aug 31
 157. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Feb 25
 158. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Dec 18
 159. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 16
 160. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 29
 161. tbd
  • User: 9.0
  • Release Date: Nov 30
 162. 91
  • User: 8.3
  • Release Date: Oct 9
 163. 75
  • User: 7.1
  • Release Date: Dec 11
 164. 80
  • User: 8.6
  • Release Date: Aug 13
 165. 80
  • User: 8.1
  • Release Date: Apr 16
 166. 69
  • User: 6.6
  • Release Date: Sep 4
 167. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 22
 168. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 29
 169. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Feb 1
 170. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 20
 171. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 27
 172. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 25
 173. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 25
 174. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 5
 175. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 11
 176. 71
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 2
 177. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 20
 178. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 7
 179. 69
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 27
 180. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 15
 181. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 21
 182. 81
  • User: 8.7
  • Release Date: Oct 6
 183. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 31
 184. tbd
  • User: 6.0
  • Release Date: May 5
 185. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 5
 186. tbd
  • User: 6.8
  • Release Date: Jun 26
 187. 78
  • User: 8.2
  • Release Date: Mar 25
 188. tbd
  • User: 8.9
  • Release Date: Nov 23
 189. tbd
  • User: 8.4
  • Release Date: Dec 17
 190. tbd
  • User: 4.2
  • Release Date: Nov 27
 191. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Feb 24
 192. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Dec 17
 193. 73
  • User: 6.9
  • Release Date: Aug 20
 194. 61
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 26
 195. 81
  • User: 8.9
  • Release Date: Sep 22
 196. tbd
  • User: 7.3
  • Release Date: Oct 29
 197. 72
  • User: 7.8
  • Release Date: Jan 6
 198. 72
  • User: 8.6
  • Release Date: Nov 5

Coming Soon

  • Release Date: Apr 29, 2014
  • Platform: PC
  Rambo: The Video Game Image
  • Release Date: Apr 25, 2014
  • Platform: PC
  Dark Souls II Image
  • Release Date: Apr 29, 2014
  • Platform: PC
  Daylight Image

April 2014 Releases

 1. Week of Apr 6, 2014

 2. Week of Apr 13, 2014

 3. Week of Apr 20, 2014

 4. Week of Apr 27, 2014

 5. Week of May 4, 2014

 6. Week of May 11, 2014

 7. Week of May 18, 2014

 8. Week of May 25, 2014