PC Games

 1. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 23
 2. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 26
 3. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Feb 24
 4. 72
  • User: 6.9
  • Release Date: Apr 30
 5. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 25
 6. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 26
 7. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 28
 8. tbd
  • User: 7.8
  • Release Date: Feb 24
 9. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 6
 10. 72
  • User: 7.3
  • Release Date: Aug 19
 11. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 17
 12. tbd
  • User: 7.5
  • Release Date: May 21
 13. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jan 8
 14. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 25
 15. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 18
 16. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 26
 17. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 1
 18. 82
  • User: 9.0
  • Release Date: May 31
 19. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Dec 10
 20. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 25
 21. 48
  • User: tbd
  • Release Date: Feb 24
 22. tbd
  • User: 8.5
  • Release Date: Feb 1
 23. 72
  • User: 6.5
  • Release Date: Jan 26
 24. 76
  • User: 6.2
  • Release Date: Sep 22
 25. tbd
  • User: 5.9
  • Release Date: Oct 11
 26. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 19
 27. 73
  • User: 6.4
  • Release Date: Oct 28
 28. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 3
 29. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Dec 7
 30. 72
  • User: 7.0
  • Release Date: Oct 31
 31. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 14
 32. tbd
  • User: 5.7
  • Release Date: Nov 13
 33. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Dec 18
 34. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 23
 35. 65
  • User: 7.4
  • Release Date: Oct 28
 36. 66
  • User: 8.3
  • Release Date: Mar 25
 37. tbd
  • User: 9.1
  • Release Date: Aug 31
 38. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 14
 39. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 21
 40. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jan 14
 41. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 16
 42. tbd
  • User: 5.3
  • Release Date: Apr 20
 43. 79
  • User: 8.0
  • Release Date: Jan 13
 44. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 25
 45. 65
  • User: 7.9
  • Release Date: Sep 13
 46. 67
  • User: 7.7
  • Release Date: Aug 2
 47. tbd
  • User: 6.9
  • Release Date: Apr 30
 48. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Feb 12
 49. 69
  • User: 6.3
  • Release Date: Mar 30
 50. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 4
 51. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 30
 52. 73
  • User: 7.9
  • Release Date: Oct 29
 53. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 12
 54. tbd
  • User: 6.4
  • Release Date: Nov 18
 55. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 29
 56. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Feb 24
 57. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 25
 58. tbd
  • User: 7.5
  • Release Date: Nov 19
 59. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 20
 60. tbd
  • User: 8.7
  • Release Date: Dec 15
 61. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 11
 62. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jan 16
 63. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Feb 6
 64. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jan 5
 65. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 28
 66. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 25
 67. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 29
 68. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jan 21
 69. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 19
 70. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Dec 14
 71. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Dec 30
 72. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 29
 73. 59
  • User: 7.8
  • Release Date: Apr 8
 74. tbd
  • User: 7.5
  • Release Date: Oct 15
 75. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 12
 76. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jan 26
 77. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 7
 78. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 25
 79. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 11
 80. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 3
 81. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 23
 82. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Feb 7
 83. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 31
 84. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 5
 85. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 21
 86. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Dec 15
 87. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 11
 88. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 22
 89. 68
  • User: 6.7
  • Release Date: Jun 10
 90. tbd
  • User: 5.8
  • Release Date: Jul 23
 91. 73
  • User: 6.2
  • Release Date: Jul 23
 92. 65
  • User: 5.3
  • Release Date: Dec 25
 93. 81
  • User: 7.4
  • Release Date: May 25
 94. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Feb 23
 95. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 3
 96. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 6
 97. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 9
 98. 73
  • User: 5.1
  • Release Date: Jan 22
 99. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 30
 100. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 4
 101. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 19
 102. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 28
 103. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 23
 104. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Feb 6
 105. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 30
 106. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jan 5
 107. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Dec 10
 108. 55
  • User: 6.2
  • Release Date: Jul 21
 109. tbd
  • User: 7.0
  • Release Date: Jul 8
 110. 61
  • User: 7.3
  • Release Date: Jun 6
 111. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 11
 112. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 24
 113. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 10
 114. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Feb 1
 115. tbd
  • User: 6.1
  • Release Date: Dec 4
 116. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 20
 117. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 1
 118. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 25
 119. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 6
 120. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 17
 121. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jan 10
 122. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 24
 123. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 31
 124. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 27
 125. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Dec 4
 126. 43
  • User: 3.8
  • Release Date: Jan 29
 127. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 19
 128. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 13
 129. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 21
 130. 68
  • User: 7.1
  • Release Date: Sep 15
 131. 76
  • User: 7.1
  • Release Date: Apr 12
 132. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 17
 133. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 27
 134. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 12
 135. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Feb 16
 136. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 6
 137. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Feb 18
 138. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 7
 139. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Dec 12
 140. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 12
 141. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 25
 142. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 4
 143. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Feb 15
 144. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 2
 145. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 13
 146. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Dec 10
 147. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jan 17
 148. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 18
 149. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 14
 150. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 26
 151. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 21
 152. 82
  • User: 7.8
  • Release Date: Dec 20
 153. 79
  • User: 7.6
  • Release Date: Jul 30
 154. tbd
  • User: 8.0
  • Release Date: Mar 15
 155. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jan 31
 156. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 11
 157. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Dec 15
 158. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 14
 159. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jan 11
 160. tbd
  • User: 6.6
  • Release Date: Apr 23
 161. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 4
 162. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 10
 163. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 26
 164. 81
  • User: 7.8
  • Release Date: Oct 26
 165. 89
  • User: 8.2
  • Release Date: Sep 17
 166. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Dec 11
 167. tbd
  • User: 8.6
  • Release Date: Oct 8
 168. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 9
 169. 82
  • User: 7.3
  • Release Date: Nov 20
 170. tbd
  • User: 7.2
  • Release Date: May 14
 171. 75
  • User: 6.1
  • Release Date: Jan 15
 172. 87
  • User: 8.6
  • Release Date: Jun 25
 173. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 2
 174. 69
  • User: 6.5
  • Release Date: Sep 28
 175. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 6
 176. tbd
  • User: 8.6
  • Release Date: Oct 12
 177. 58
  • User: 3.9
  • Release Date: Jan 7
 178. 75
  • User: 6.2
  • Release Date: Oct 14
 179. 86
  • User: 7.2
  • Release Date: Feb 25
 180. 84
  • User: 7.5
  • Release Date: Dec 9
 181. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 19
 182. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 2
 183. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 11
 184. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Feb 20
 185. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 22
 186. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 21
 187. tbd
  • User: 7.4
  • Release Date: Sep 15

Coming Soon

  • Release Date: Feb 14, 2017
  • Platform: PC
  For Honor Image
  • Release Date: Apr 4, 2017
  • Platform: PC
  Sniper: Ghost Warrior 3 Image
  • Release Date: Mar 7, 2017
  • Platform: PC
  Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands Image

January 2017 Releases

 1. Week of Jan 8, 2017

 2. Week of Jan 15, 2017

 3. Week of Jan 22, 2017

 4. Week of Jan 29, 2017

 5. Week of Feb 5, 2017

 6. Week of Feb 12, 2017

 7. Week of Feb 19, 2017

 8. Week of Feb 26, 2017