PC Games

 1. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Dec 22
 2. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 30
 3. tbd
  • User: 5.8
  • Release Date: Oct 12
 4. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 17
 5. tbd
  • User: 3.2
  • Release Date: Jun 7
 6. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 6
 7. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 31
 8. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 10
 9. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Dec 5
 10. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 29
 11. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 31
 12. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 11
 13. tbd
  • User: 8.2
  • Release Date: Oct 19
 14. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 27
 15. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 18
 16. 80
  • User: 8.3
  • Release Date: May 14
 17. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jan 27
 18. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jan 13
 19. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 18
 20. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 26
 21. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jan 27
 22. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 21
 23. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Feb 18
 24. tbd
  • User: 7.9
  • Release Date: Mar 16
 25. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 14
 26. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 5
 27. 76
  • User: 6.6
  • Release Date: Sep 22
 28. tbd
  • User: 8.1
  • Release Date: May 25
 29. tbd
  • User: 7.3
  • Release Date: Oct 10
 30. tbd
  • User: 7.8
  • Release Date: Sep 7
 31. tbd
  • User: 8.8
  • Release Date: Jan 29
 32. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 17
 33. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jan 28
 34. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Dec 4
 35. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 30
 36. tbd
  • User: 7.5
  • Release Date: Mar 15
 37. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 2
 38. 70
  • User: tbd
  • Release Date: May 14
 39. tbd
  • User: 4.3
  • Release Date: Sep 21
 40. 65
  • User: 6.4
  • Release Date: Aug 30
 41. 43
  • User: 2.6
  • Release Date: Oct 2
 42. tbd
  • User: 1.6
  • Release Date: Dec 2
 43. tbd
  • User: 6.8
  • Release Date: Sep 29
 44. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jan 28
 45. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 21
 46. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 4
 47. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jan 31
 48. 39
  • User: 6.7
  • Release Date: Jun 18
 49. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Feb 28
 50. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 30
 51. 78
  • User: 6.9
  • Release Date: Jun 9
 52. 81
  • User: 6.1
  • Release Date: Dec 10
 53. 82
  • User: 7.4
  • Release Date: Jun 17
 54. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 17
 55. 74
  • User: 6.8
  • Release Date: Dec 5
 56. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 14
 57. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 21
 58. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 1
 59. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 5
 60. 75
  • User: 8.2
  • Release Date: Jan 14
 61. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 13
 62. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 2
 63. tbd
  • User: 8.0
  • Release Date: Jan 22
 64. 57
  • User: 5.5
  • Release Date: Oct 11
 65. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 11
 66. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 13
 67. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 14
 68. tbd
  • User: 8.5
  • Release Date: Sep 18
 69. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jan 22
 70. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 2
 71. tbd
  • User: 7.9
  • Release Date: Nov 8
 72. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 28
 73. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 26
 74. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 13
 75. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 25
 76. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 24
 77. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 18
 78. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 28
 79. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jan 12
 80. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 14
 81. tbd
  • User: 2.4
  • Release Date: Dec 19
 82. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 22
 83. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 25
 84. 32
  • User: 4.9
  • Release Date: Feb 26
 85. 46
  • User: 4.8
  • Release Date: Oct 30
 86. 75
  • User: 6.6
  • Release Date: Aug 11
 87. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 21
 88. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 6
 89. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 26
 90. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 18
 91. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 11
 92. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 29
 93. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 23
 94. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Feb 11
 95. tbd
  • User: 4.3
  • Release Date: May 2
 96. 53
  • User: 6.5
  • Release Date: Jan 24
 97. tbd
  • User: 6.6
  • Release Date: May 26
 98. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 31
 99. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 6
 100. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 6
 101. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 19
 102. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Dec 1
 103. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Dec 15
 104. 77
  • User: 7.4
  • Release Date: Sep 6
 105. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 2
 106. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 11
 107. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 8
 108. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Dec 4
 109. 83
  • User: 8.0
  • Release Date: Feb 16
 110. 73
  • User: 6.7
  • Release Date: May 22
 111. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 23
 112. 66
  • User: 6.3
  • Release Date: Oct 3
 113. 69
  • User: 7.6
  • Release Date: Oct 28
 114. tbd
  • User: 7.5
  • Release Date: Sep 15
 115. 64
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 15
 116. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 15
 117. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 15
 118. tbd
  • User: 8.6
  • Release Date: Aug 31
 119. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Dec 3
 120. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 27
 121. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 20
 122. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 23
 123. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 7
 124. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Dec 16
 125. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Dec 29
 126. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 1
 127. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 14
 128. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 1
 129. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 21
 130. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Dec 30
 131. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 29
 132. tbd
  • User: 5.8
  • Release Date: Dec 22
 133. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 12
 134. tbd
  • User: 4.9
  • Release Date: Nov 4
 135. 40
  • User: 4.7
  • Release Date: Mar 11
 136. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 6
 137. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Dec 3
 138. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 13
 139. 56
  • User: 6.1
  • Release Date: Nov 23
 140. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Dec 18
 141. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 4
 142. 50
  • User: 6.2
  • Release Date: Mar 31
 143. tbd
  • User: 1.4
  • Release Date: Mar 1
 144. 55
  • User: 7.4
  • Release Date: Jun 14
 145. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 22
 146. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 12
 147. 63
  • User: 5.9
  • Release Date: Mar 2
 148. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 27
 149. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 14
 150. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 3
 151. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 3
 152. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 7
 153. 75
  • User: 8.4
  • Release Date: Jun 14
 154. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 22
 155. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Dec 16
 156. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 13
 157. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 31
 158. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 21
 159. 41
  • User: 6.0
  • Release Date: Feb 9
 160. 63
  • User: 5.8
  • Release Date: Sep 22
 161. 64
  • User: 5.1
  • Release Date: Nov 17
 162. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 28
 163. 64
  • User: 6.4
  • Release Date: Jun 3
 164. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 27
 165. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 5
 166. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 21
 167. tbd
  • User: 6.3
  • Release Date: Dec 14
 168. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 30
 169. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 27
 170. 52
  • User: 6.8
  • Release Date: Sep 24
 171. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 3
 172. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 9
 173. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 18
 174. tbd
  • User: 6.8
  • Release Date: May 16
 175. tbd
  • User: 7.2
  • Release Date: Mar 14
 176. tbd
  • User: 6.4
  • Release Date: Jul 3
 177. tbd
  • User: 7.5
  • Release Date: Mar 14
 178. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jan 13
 179. tbd
  • User: 8.3
  • Release Date: Apr 15
 180. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 22
 181. 67
  • User: 8.3
  • Release Date: Feb 16
 182. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Feb 24
 183. tbd
  • User: 8.0
  • Release Date: Jan 26
 184. tbd
  • User: 6.4
  • Release Date: Mar 20
 185. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 25
 186. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 25
 187. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 25
 188. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 26
 189. 77
  • User: 8.2
  • Release Date: Jul 19
 190. tbd
  • User: 7.7
  • Release Date: Nov 30
 191. tbd
  • User: 8.3
  • Release Date: Mar 28
 192. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 26
 193. tbd
  • User: 8.3
  • Release Date: Oct 18
 194. 81
  • User: 8.4
  • Release Date: Oct 6
 195. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 28
 196. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 6
 197. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 14
 198. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Feb 10

Coming Soon

  • Release Date: Feb 14, 2017
  • Platform: PC
  For Honor Image
  • Release Date: Apr 4, 2017
  • Platform: PC
  Sniper: Ghost Warrior 3 Image
  • Release Date: Mar 7, 2017
  • Platform: PC
  Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands Image

January 2017 Releases

 1. Week of Jan 15, 2017

 2. Week of Jan 22, 2017

 3. Week of Jan 29, 2017

 4. Week of Feb 5, 2017

 5. Week of Feb 12, 2017

 6. Week of Feb 19, 2017

 7. Week of Feb 26, 2017