PC Games

 1. tbd
  • User: 5.3
  • Release Date: Jun 16
 2. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Feb 5
 3. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 20
 4. 55
  • User: 5.2
  • Release Date: Sep 21
 5. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 28
 6. 75
  • User: 6.1
  • Release Date: Feb 7
 7. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 11
 8. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 17
 9. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 30
 10. 83
  • User: 7.0
  • Release Date: Nov 17
 11. tbd
  • User: 8.3
  • Release Date: Oct 4
 12. 75
  • User: 6.5
  • Release Date: Mar 22
 13. 77
  • User: 7.9
  • Release Date: May 15
 14. 70
  • User: 5.2
  • Release Date: May 29
 15. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 6
 16. 80
  • User: 7.3
  • Release Date: Apr 8
 17. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 6
 18. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 22
 19. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 8
 20. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 10
 21. tbd
  • User: 8.1
  • Release Date: Dec 12
 22. 82
  • User: 8.2
  • Release Date: Jan 31
 23. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 9
 24. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 12
 25. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 7
 26. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Feb 20
 27. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 28
 28. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Feb 12
 29. 73
  • User: 7.0
  • Release Date: Feb 5
 30. 64
  • User: 8.1
  • Release Date: Nov 19
 31. 58
  • User: 5.6
  • Release Date: Jun 29
 32. 56
  • User: 5.8
  • Release Date: Dec 6
 33. tbd
  • User: 6.6
  • Release Date: Jul 15
 34. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 16
 35. 34
  • User: 3.9
  • Release Date: Apr 9
 36. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 31
 37. 48
  • User: 4.2
  • Release Date: Jan 20
 38. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 16
 39. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 15
 40. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 26
 41. tbd
  • User: 8.2
  • Release Date: Feb 3
 42. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 9
 43. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 12
 44. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 26
 45. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Dec 21
 46. 67
  • User: 7.4
  • Release Date: Nov 19
 47. 59
  • User: 8.1
  • Release Date: Aug 22
 48. 82
  • User: 8.6
  • Release Date: Dec 7
 49. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jan 10
 50. tbd
  • User: 6.8
  • Release Date: Jul 21
 51. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 21
 52. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 5
 53. 50
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 24
 54. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 20
 55. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 1
 56. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 11
 57. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 22
 58. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Dec 2
 59. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 1
 60. tbd
  • User: 5.6
  • Release Date: Jun 6
 61. 41
  • User: 3.8
  • Release Date: Oct 24
 62. 63
  • User: 4.5
  • Release Date: Oct 19
 63. 81
  • User: 9.0
  • Release Date: Aug 22
 64. 49
  • User: 5.3
  • Release Date: Nov 19
 65. 78
  • User: 3.8
  • Release Date: Sep 16
 66. tbd
  • User: 7.8
  • Release Date: Mar 29
 67. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 7
 68. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 31
 69. 42
  • User: 5.7
  • Release Date: Oct 3
 70. tbd
  • User: 8.2
  • Release Date: Apr 10
 71. tbd
  • User: 5.9
  • Release Date: Dec 6
 72. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 3
 73. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 9
 74. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 15
 75. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 27
 76. 67
  • User: 5.9
  • Release Date: Jun 8
 77. tbd
  • User: 7.4
  • Release Date: Sep 30
 78. 77
  • User: 7.8
  • Release Date: Sep 13
 79. tbd
  • User: 8.9
  • Release Date: Oct 12
 80. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 18
 81. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 31
 82. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 29
 83. tbd
  • User: 6.9
  • Release Date: Aug 15
 84. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Feb 28
 85. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Dec 12
 86. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Feb 21
 87. 77
  • User: 7.5
  • Release Date: Jul 7
 88. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 12
 89. tbd
  • User: 7.1
  • Release Date: Aug 27
 90. tbd
  • User: 8.1
  • Release Date: Jun 29
 91. tbd
  • User: 7.8
  • Release Date: Feb 15
 92. 73
  • User: 8.1
  • Release Date: Jun 29
 93. tbd
  • User: 6.8
  • Release Date: Nov 30
 94. tbd
  • User: 7.8
  • Release Date: Jun 21
 95. 74
  • User: 7.3
  • Release Date: Mar 5
 96. 47
  • User: 6.0
  • Release Date: Oct 1
 97. tbd
  • User: 9.2
  • Release Date: Jul 13
 98. 74
  • User: 7.9
  • Release Date: May 4
 99. tbd
  • User: 5.6
  • Release Date: Feb 26
 100. 67
  • User: 6.2
  • Release Date: Sep 28
 101. 66
  • User: 5.8
  • Release Date: Nov 17
 102. tbd
  • User: 5.5
  • Release Date: Oct 17
 103. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 15
 104. 88
  • User: 8.2
  • Release Date: Apr 22
 105. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Feb 24
 106. tbd
  • User: 6.0
  • Release Date: Jul 16
 107. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 31
 108. 78
  • User: 8.0
  • Release Date: Dec 2
 109. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 14
 110. tbd
  • User: 8.1
  • Release Date: Oct 22
 111. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 1
 112. 69
  • User: 8.1
  • Release Date: Nov 30
 113. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 31
 114. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Dec 10
 115. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 30
 116. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 30
 117. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jan 31
 118. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 14
 119. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 14
 120. tbd
  • User: 8.8
  • Release Date: Apr 30
 121. tbd
  • User: 9.0
  • Release Date: Feb 28
 122. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 26
 123. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 28
 124. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 8
 125. 67
  • User: 8.5
  • Release Date: Mar 24
 126. 37
  • User: 4.3
  • Release Date: Jul 27
 127. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 13
 128. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 30
 129. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 14
 130. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Feb 6
 131. tbd
  • User: 8.4
  • Release Date: Feb 23
 132. 57
  • User: 6.0
  • Release Date: Feb 23
 133. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 26
 134. 50
  • User: 5.4
  • Release Date: Jul 29
 135. 56
  • User: 6.3
  • Release Date: Feb 17
 136. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Feb 15
 137. tbd
  • User: 9.2
  • Release Date: Jan 10
 138. 65
  • User: tbd
  • Release Date: Jan 12
 139. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 18
 140. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 26
 141. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 30
 142. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 11
 143. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 9
 144. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 30
 145. 77
  • User: 8.2
  • Release Date: Nov 11
 146. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 5
 147. tbd
  • User: 8.1
  • Release Date: May 20
 148. tbd
  • User: 7.5
  • Release Date: May 13
 149. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 2
 150. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 5
 151. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 27
 152. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 17
 153. tbd
  • User: 8.9
  • Release Date: Nov 13
 154. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 1
 155. 81
  • User: 8.8
  • Release Date: Oct 31
 156. 82
  • User: 8.3
  • Release Date: Nov 20
 157. 67
  • User: 7.7
  • Release Date: May 4
 158. 80
  • User: 7.5
  • Release Date: Nov 4
 159. 59
  • User: 7.1
  • Release Date: Jul 18
 160. 66
  • User: 6.5
  • Release Date: Aug 19
 161. tbd
  • User: 0.7
  • Release Date: Nov 21
 162. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 30
 163. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 9
 164. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 23
 165. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 31
 166. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Feb 13
 167. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 24
 168. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 14
 169. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 30
 170. 86
  • User: 6.5
  • Release Date: Mar 9
 171. tbd
  • User: 8.6
  • Release Date: Mar 9
 172. 80
  • User: 6.1
  • Release Date: Nov 20
 173. tbd
  • User: 5.8
  • Release Date: Mar 19
 174. tbd
  • User: 5.8
  • Release Date: Feb 19
 175. tbd
  • User: 6.6
  • Release Date: Apr 23
 176. tbd
  • User: 6.3
  • Release Date: Dec 11
 177. 84
  • User: 7.6
  • Release Date: Nov 19
 178. tbd
  • User: 7.8
  • Release Date: Dec 18
 179. 66
  • User: 5.7
  • Release Date: Jan 15
 180. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 30
 181. 88
  • User: 8.1
  • Release Date: Mar 22
 182. 79
  • User: 7.6
  • Release Date: Apr 8
 183. 80
  • User: 7.3
  • Release Date: Nov 29
 184. tbd
  • User: 6.9
  • Release Date: Feb 28
 185. tbd
  • User: 9.1
  • Release Date: May 10
 186. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 30
 187. tbd
  • User: 8.6
  • Release Date: Nov 8
 188. 60
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 14
 189. 86
  • User: 7.2
  • Release Date: May 30
 190. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 3
 191. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 16
 192. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 30
 193. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 17
 194. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 18
 195. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Feb 14
 196. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 12
 197. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 28
 198. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 1
 199. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 15

Coming Soon

  • Release Date: Oct 28, 2014
  • Platform: PC
  Lords of the Fallen Image
  • Release Date: Nov 18, 2014
  • Platform: PC
  Dragon Age: Inquisition Image
  • Release Date: Dec 2, 2014
  • Platform: PC
  The Crew Image

October 2014 Releases

 1. Week of Oct 19, 2014

 2. Week of Oct 26, 2014

 3. Week of Nov 2, 2014

 4. Week of Nov 9, 2014

 5. Week of Nov 16, 2014

 6. Week of Nov 23, 2014