PC Games

 1. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 6
 2. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 31
 3. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 7
 4. 68
  • User: 8.0
  • Release Date: Jun 10
 5. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 13
 6. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 21
 7. 64
  • User: 7.0
  • Release Date: Aug 26
 8. tbd
  • User: 7.7
  • Release Date: Jul 17
 9. tbd
  • User: 7.5
  • Release Date: Jul 25
 10. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 12
 11. 59
  • User: 7.4
  • Release Date: Jun 3
 12. tbd
  • User: 6.6
  • Release Date: Dec 6
 13. tbd
  • User: 6.6
  • Release Date: Oct 11
 14. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 25
 15. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 31
 16. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Feb 12
 17. 86
  • User: 7.8
  • Release Date: Nov 5
 18. 78
  • User: 6.9
  • Release Date: Oct 15
 19. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jan 1
 20. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Dec 30
 21. 55
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 10
 22. 80
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 5
 23. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 1
 24. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 17
 25. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 28
 26. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 21
 27. 61
  • User: 5.0
  • Release Date: Aug 30
 28. tbd
  • User: 5.8
  • Release Date: Nov 21
 29. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 26
 30. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Feb 28
 31. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Dec 13
 32. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 21
 33. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 13
 34. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 14
 35. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 16
 36. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Dec 31
 37. 78
  • User: 8.0
  • Release Date: Mar 24
 38. 82
  • User: 7.9
  • Release Date: Mar 9
 39. 85
  • User: 8.1
  • Release Date: Feb 22
 40. tbd
  • User: 8.2
  • Release Date: Nov 26
 41. 71
  • User: 7.5
  • Release Date: Jan 16
 42. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 7
 43. tbd
  • User: 6.4
  • Release Date: Mar 28
 44. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 27
 45. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 3
 46. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 14
 47. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 5
 48. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 4
 49. tbd
  • User: 3.3
  • Release Date: Jul 21
 50. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 3
 51. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 17
 52. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Feb 25
 53. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 28
 54. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 19
 55. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jan 10
 56. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 11
 57. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Feb 19
 58. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 5
 59. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 23
 60. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 28
 61. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 16
 62. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 21
 63. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 26
 64. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 1
 65. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 6
 66. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Feb 15
 67. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Dec 5
 68. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 21
 69. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 19
 70. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 23
 71. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 17
 72. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 27
 73. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 28
 74. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 27
 75. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 13
 76. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 10
 77. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 5
 78. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 16
 79. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 27
 80. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 27
 81. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Feb 20
 82. 70
  • User: 6.4
  • Release Date: Oct 28
 83. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 13
 84. 83
  • User: 8.2
  • Release Date: May 8
 85. 78
  • User: 7.8
  • Release Date: Jan 15
 86. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 25
 87. 80
  • User: 7.8
  • Release Date: Sep 19
 88. tbd
  • User: 8.5
  • Release Date: Jul 7
 89. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 13
 90. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 27
 91. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Feb 19
 92. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 5
 93. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 5
 94. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 25
 95. 62
  • User: 6.0
  • Release Date: Nov 25
 96. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 15
 97. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Feb 2
 98. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 24
 99. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Feb 15
 100. 82
  • User: 8.5
  • Release Date: Nov 25
 101. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 24
 102. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 27
 103. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Feb 15
 104. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 6
 105. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 26
 106. tbd
  • User: 7.3
  • Release Date: Feb 17
 107. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 21
 108. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 6
 109. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Dec 18
 110. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 15
 111. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 9
 112. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Dec 14
 113. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 2
 114. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 3
 115. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 25
 116. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 24
 117. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Feb 3
 118. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 10
 119. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 14
 120. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 16
 121. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Feb 18
 122. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 26
 123. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 27
 124. 57
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 29
 125. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 3
 126. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Dec 18
 127. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 28
 128. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 27
 129. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Dec 23
 130. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Feb 1
 131. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 10
 132. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 16
 133. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jan 28
 134. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jan 27
 135. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 14
 136. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 8
 137. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 22
 138. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 7
 139. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jan 17
 140. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 19
 141. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Feb 11
 142. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 27
 143. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 27
 144. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 3
 145. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jan 27
 146. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 6
 147. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 31
 148. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 22
 149. 88
  • User: 9.0
  • Release Date: Nov 30
 150. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 2
 151. 76
  • User: 7.8
  • Release Date: Oct 30
 152. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 22
 153. 91
  • User: 8.8
  • Release Date: Oct 31
 154. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 1
 155. tbd
  • User: 8.3
  • Release Date: Mar 3
 156. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 1
 157. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 21
 158. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Feb 10
 159. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 24
 160. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Dec 3
 161. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 16
 162. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 1
 163. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 2
 164. 59
  • User: 4.8
  • Release Date: Apr 29
 165. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 29
 166. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 7
 167. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Feb 4
 168. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 23
 169. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jan 12
 170. 69
  • User: 7.7
  • Release Date: Nov 30
 171. 66
  • User: 7.1
  • Release Date: Feb 13
 172. 83
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 10
 173. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 31
 174. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 9
 175. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 5
 176. 52
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 25
 177. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Dec 24
 178. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 10
 179. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 5
 180. 77
  • User: 8.0
  • Release Date: Aug 25
 181. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 13
 182. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 6
 183. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 18
 184. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jan 28
 185. 81
  • User: 8.6
  • Release Date: Oct 5
 186. 70
  • User: 5.7
  • Release Date: Jul 11
 187. 81
  • User: 7.7
  • Release Date: Oct 1
 188. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 25
 189. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 10
 190. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 4
 191. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 16
 192. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 7
 193. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 2
 194. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 9
 195. tbd
  • User: 7.8
  • Release Date: May 14
 196. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 14
 197. 77
  • User: 7.8
  • Release Date: Sep 16
 198. 79
  • User: 8.5
  • Release Date: Oct 8

Coming Soon

  • Release Date: Aug 9, 2016
  • Platform: PC
  No Man's Sky Image
  • Release Date: Aug 30, 2016
  • Platform: PC
  World of Warcraft: Legion Image
  • Release Date: Oct 21, 2016
  • Platform: PC
  Sid Meier's Civilization VI Image

July 2016 Releases

 1. Week of Jul 24, 2016

 2. Week of Jul 31, 2016

 3. Week of Aug 7, 2016

 4. Week of Aug 14, 2016

 5. Week of Aug 21, 2016

 6. Week of Aug 28, 2016