PC Games

 1. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 13
 2. 76
  • User: 7.7
  • Release Date: Nov 28
 3. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 24
 4. 61
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 18
 5. 54
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 9
 6. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 13
 7. 56
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 24
 8. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 13
 9. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 31
 10. 57
  • User: 8.6
  • Release Date: Jun 27
 11. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Dec 15
 12. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 14
 13. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 3
 14. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 24
 15. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 23
 16. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 31
 17. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 31
 18. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 7
 19. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Dec 14
 20. 64
  • User: 3.6
  • Release Date: Feb 29
 21. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 25
 22. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Feb 27
 23. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 21
 24. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 30
 25. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 7
 26. 80
  • User: 7.6
  • Release Date: Oct 17
 27. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 30
 28. 72
  • User: 7.0
  • Release Date: Aug 24
 29. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 7
 30. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 7
 31. 84
  • User: 8.4
  • Release Date: May 31
 32. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jan 9
 33. tbd
  • User: 6.8
  • Release Date: Jun 9
 34. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 9
 35. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 13
 36. 84
  • User: 8.0
  • Release Date: Sep 30
 37. tbd
  • User: 7.1
  • Release Date: Dec 16
 38. tbd
  • User: 7.4
  • Release Date: Feb 24
 39. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jan 28
 40. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 22
 41. 81
  • User: 8.1
  • Release Date: Jun 30
 42. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 26
 43. tbd
  • User: 8.2
  • Release Date: Mar 28
 44. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 28
 45. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 14
 46. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 11
 47. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 24
 48. 52
  • User: 7.4
  • Release Date: Mar 29
 49. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 2
 50. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 30
 51. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 4
 52. tbd
  • User: 8.3
  • Release Date: Jan 13
 53. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 25
 54. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jan 20
 55. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 21
 56. tbd
  • User: 7.3
  • Release Date: Apr 30
 57. 78
  • User: 8.7
  • Release Date: Sep 21
 58. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 11
 59. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 5
 60. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 27
 61. 70
  • User: tbd
  • Release Date: Feb 17
 62. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 30
 63. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 13
 64. tbd
  • User: 4.5
  • Release Date: Nov 24
 65. 71
  • User: 7.2
  • Release Date: Jan 23
 66. 76
  • User: 7.8
  • Release Date: Sep 22
 67. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 22
 68. 84
  • User: 6.8
  • Release Date: Sep 13
 69. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 26
 70. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 27
 71. 77
  • User: 6.0
  • Release Date: Oct 13
 72. 66
  • User: 5.3
  • Release Date: May 2
 73. 67
  • User: 4.9
  • Release Date: Sep 29
 74. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 30
 75. 55
  • User: 4.9
  • Release Date: Mar 29
 76. tbd
  • User: 8.9
  • Release Date: Apr 30
 77. tbd
  • User: 8.8
  • Release Date: May 31
 78. tbd
  • User: 8.8
  • Release Date: Feb 29
 79. tbd
  • User: 6.2
  • Release Date: Aug 4
 80. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 1
 81. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 19
 82. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 3
 83. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 29
 84. 52
  • User: 3.5
  • Release Date: Jun 21
 85. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 23
 86. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 4
 87. 85
  • User: 6.8
  • Release Date: Jun 25
 88. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 26
 89. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 29
 90. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 10
 91. 41
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 12
 92. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 5
 93. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 25
 94. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 1
 95. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Dec 2
 96. 75
  • User: tbd
  • Release Date: Jan 5
 97. tbd
  • User: 8.6
  • Release Date: Dec 21
 98. tbd
  • User: 8.9
  • Release Date: Oct 30
 99. tbd
  • User: 8.8
  • Release Date: Aug 7
 100. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 21
 101. tbd
  • User: 6.0
  • Release Date: Sep 21
 102. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jan 8
 103. tbd
  • User: 4.8
  • Release Date: Apr 18
 104. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 15
 105. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 5
 106. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 24
 107. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jan 16
 108. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 18
 109. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jan 20
 110. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 22
 111. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 16
 112. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 4
 113. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 31
 114. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 21
 115. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 20
 116. tbd
  • User: 3.5
  • Release Date: Apr 23
 117. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 8
 118. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 29
 119. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 8
 120. 75
  • User: 6.9
  • Release Date: Aug 5
 121. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Dec 1
 122. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 12
 123. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Feb 18
 124. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 30
 125. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 31
 126. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 13
 127. 93
  • User: 7.4
  • Release Date: May 10
 128. tbd
  • User: 4.8
  • Release Date: Oct 13
 129. 70
  • User: 5.5
  • Release Date: Mar 29
 130. 69
  • User: 5.9
  • Release Date: Jul 26
 131. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 23
 132. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 11
 133. 52
  • User: 6.0
  • Release Date: Nov 28
 134. tbd
  • User: 6.8
  • Release Date: Aug 28
 135. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Dec 18
 136. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 25
 137. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 27
 138. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Dec 17
 139. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 30
 140. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 10
 141. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 22
 142. 77
  • User: 8.0
  • Release Date: Aug 11
 143. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 1
 144. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 15
 145. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 1
 146. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 15
 147. tbd
  • User: 5.9
  • Release Date: May 1
 148. 74
  • User: 8.3
  • Release Date: Sep 8
 149. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 11
 150. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 1
 151. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 6
 152. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 12
 153. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 13
 154. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 5
 155. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 21
 156. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 31
 157. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 17
 158. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 5
 159. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 25
 160. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 30
 161. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 26
 162. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Dec 16
 163. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 29
 164. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 16
 165. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 25
 166. 69
  • User: 6.5
  • Release Date: Sep 10
 167. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 5
 168. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 28
 169. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Dec 10
 170. tbd
  • User: 6.3
  • Release Date: Dec 2
 171. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 30
 172. tbd
  • User: 8.1
  • Release Date: Dec 16
 173. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jan 10
 174. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Dec 13
 175. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 6
 176. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 16
 177. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 26
 178. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 4
 179. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 10
 180. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 1
 181. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 4
 182. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 16
 183. 81
  • User: 8.1
  • Release Date: Jan 12
 184. 74
  • User: 4.4
  • Release Date: Jun 7
 185. tbd
  • User: 4.3
  • Release Date: Feb 19
 186. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 30

Coming Soon

  • Release Date: Feb 14, 2017
  • Platform: PC
  For Honor Image
  • Release Date: Apr 4, 2017
  • Platform: PC
  Sniper: Ghost Warrior 3 Image
  • Release Date: Mar 7, 2017
  • Platform: PC
  Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands Image

January 2017 Releases

 1. Week of Jan 15, 2017

 2. Week of Jan 22, 2017

 3. Week of Jan 29, 2017

 4. Week of Feb 5, 2017

 5. Week of Feb 12, 2017

 6. Week of Feb 19, 2017

 7. Week of Feb 26, 2017