Wii U Games

 1. 76
  • User: 8.0
  • Release Date: Feb 20
 2. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Feb 17
 3. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Feb 12
 4. 44
  • User: tbd
  • Release Date: Feb 5
 5. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Feb 5
 6. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Feb 5
 7. 32
  • User: 3.5
  • Release Date: Jan 29
 8. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jan 22
 9. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jan 22
 10. 73
  • User: 7.8
  • Release Date: Jan 20
 11. 39
  • User: tbd
  • Release Date: Jan 19
 12. 41
  • User: tbd
  • Release Date: Jan 15
 13. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jan 15
 14. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jan 15
 15. 75
  • User: 8.5
  • Release Date: Jan 8
 16. 29
  • User: tbd
  • Release Date: Jan 8
 17. 67
  • User: tbd
  • Release Date: Jan 8
 18. 84
  • User: 8.4
  • Release Date: Dec 25
 19. 80
  • User: 7.9
  • Release Date: Dec 25
 20. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Dec 25
 21. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Dec 18
 22. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Dec 18
 23. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Dec 18
 24. tbd
  • User: 4.6
  • Release Date: Dec 18
 25. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Dec 18
 26. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Dec 18
 27. tbd
  • User: 8.1
  • Release Date: Dec 11
 28. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Dec 9
 29. 81
  • User: 8.6
  • Release Date: Dec 5
 30. tbd
  • User: 8.7
  • Release Date: Dec 5
 31. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 27
 32. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 27
 33. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 27
 34. 79
  • User: 7.6
  • Release Date: Nov 25
 35. 92
  • User: 8.9
  • Release Date: Nov 21
 36. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 20
 37. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 20
 38. 62
  • User: 6.0
  • Release Date: Nov 18
 39. tbd
  • User: 5.5
  • Release Date: Nov 18
 40. 70
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 13
 41. 70
  • User: 8.3
  • Release Date: Nov 13
 42. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 13
 43. 87
  • User: 9.2
  • Release Date: Nov 13
 44. 32
  • User: 3.8
  • Release Date: Nov 11
 45. tbd
  • User: 7.8
  • Release Date: Nov 11
 46. 62
  • User: 7.7
  • Release Date: Nov 6
 47. 83
  • User: 8.0
  • Release Date: Nov 6
 48. 78
  • User: 8.5
  • Release Date: Nov 6
 49. tbd
  • User: 4.4
  • Release Date: Nov 6
 50. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 6
 51. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 6
 52. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 4
 53. 82
  • User: 8.4
  • Release Date: Oct 30
 54. 39
  • User: 3.0
  • Release Date: Oct 30
 55. 68
  • User: 7.2
  • Release Date: Oct 30
 56. 50
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 30
 57. 77
  • User: 8.3
  • Release Date: Oct 30
 58. 73
  • User: 8.3
  • Release Date: Oct 30
 59. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 30
 60. 91
  • User: 9.1
  • Release Date: Oct 24
 61. 86
  • User: 9.1
  • Release Date: Oct 24
 62. 75
  • User: 6.4
  • Release Date: Oct 21
 63. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 21
 64. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 16
 65. 76
  • User: 8.5
  • Release Date: Oct 16
 66. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 16
 67. 74
  • User: 8.0
  • Release Date: Oct 16
 68. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 16
 69. tbd
  • User: 7.5
  • Release Date: Oct 14
 70. 83
  • User: 8.3
  • Release Date: Oct 9
 71. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 9
 72. 86
  • User: 7.5
  • Release Date: Oct 5
 73. 65
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 2
 74. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 2
 75. 76
  • User: 8.3
  • Release Date: Sep 26
 76. 38
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 25
 77. 33
  • User: 5.3
  • Release Date: Sep 25
 78. 73
  • User: 5.4
  • Release Date: Sep 23
 79. tbd
  • User: 1.8
  • Release Date: Sep 18
 80. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 18
 81. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 18
 82. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 18
 83. 62
  • User: 7.9
  • Release Date: Sep 16
 84. 79
  • User: 8.0
  • Release Date: Sep 11
 85. 63
  • User: 7.8
  • Release Date: Sep 4
 86. 53
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 4
 87. 83
  • User: 8.2
  • Release Date: Aug 28
 88. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 28
 89. 71
  • User: 8.5
  • Release Date: Aug 26
 90. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 25
 91. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 21
 92. tbd
  • User: 6.8
  • Release Date: Aug 21
 93. 38
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 14
 94. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 14
 95. 21
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 7
 96. 46
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 7
 97. 76
  • User: 8.1
  • Release Date: Jul 31
 98. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 31
 99. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 31
 100. 68
  • User: 7.0
  • Release Date: Jul 25
 101. 62
  • User: 8.0
  • Release Date: Jul 24
 102. 56
  • User: 6.5
  • Release Date: Jul 24
 103. 64
  • User: 7.7
  • Release Date: Jul 24
 104. 14
  • User: 3.0
  • Release Date: Jul 10
 105. 66
  • User: 7.7
  • Release Date: Jul 8
 106. 72
  • User: 8.2
  • Release Date: Jul 3
 107. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 3
 108. 55
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 3
 109. 55
  • User: 6.4
  • Release Date: Jul 3
 110. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 3
 111. 90
  • User: 7.2
  • Release Date: Jul 2
 112. 88
  • User: 8.8
  • Release Date: Jun 26
 113. 62
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 26
 114. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 26
 115. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 26
 116. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 26
 117. 38
  • User: 4.9
  • Release Date: Jun 24
 118. 80
  • User: 8.0
  • Release Date: Jun 19
 119. 55
  • User: 6.2
  • Release Date: Jun 19
 120. 73
  • User: 7.9
  • Release Date: Jun 19
 121. 57
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 19
 122. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 19
 123. 47
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 10
 124. 37
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 5
 125. 56
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 5
 126. 82
  • User: 6.7
  • Release Date: Jun 3
 127. 88
  • User: 9.1
  • Release Date: May 30
 128. 79
  • User: 8.2
  • Release Date: May 29
 129. 48
  • User: tbd
  • Release Date: May 29
 130. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 29
 131. 68
  • User: 6.2
  • Release Date: May 22
 132. 78
  • User: 5.8
  • Release Date: May 22
 133. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 22
 134. 79
  • User: 7.6
  • Release Date: May 15
 135. tbd
  • User: 5.3
  • Release Date: May 15
 136. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 13
 137. 59
  • User: 5.3
  • Release Date: May 1
 138. 80
  • User: 7.5
  • Release Date: May 1
 139. 84
  • User: 8.5
  • Release Date: Apr 29
 140. 58
  • User: 6.8
  • Release Date: Apr 29
 141. 73
  • User: 7.8
  • Release Date: Apr 25
 142. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 24
 143. tbd
  • User: 8.2
  • Release Date: Apr 22
 144. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 17
 145. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 17
 146. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 11
 147. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 10
 148. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 3
 149. tbd
  • User: 6.2
  • Release Date: Apr 1
 150. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 27
 151. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 25
 152. 61
  • User: 6.8
  • Release Date: Mar 20
 153. 53
  • User: 5.0
  • Release Date: Mar 6
 154. tbd
  • User: 4.3
  • Release Date: Feb 27
 155. 83
  • User: 8.9
  • Release Date: Feb 21
 156. 71
  • User: 7.7
  • Release Date: Feb 7
 157. tbd
  • User: 6.2
  • Release Date: Feb 6
 158. 61
  • User: 6.8
  • Release Date: Jan 16
 159. 72
  • User: 7.6
  • Release Date: Jan 16
 160. 72
  • User: 7.4
  • Release Date: Jan 10
 161. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jan 9
 162. 65
  • User: 7.1
  • Release Date: Dec 31
 163. 83
  • User: 7.8
  • Release Date: Dec 26
 164. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Dec 26
 165. 76
  • User: 7.5
  • Release Date: Dec 19
 166. 71
  • User: 6.9
  • Release Date: Dec 18
 167. 77
  • User: 7.5
  • Release Date: Dec 12
 168. 93
  • User: 9.0
  • Release Date: Nov 22
 169. 79
  • User: 7.5
  • Release Date: Nov 21
 170. 60
  • User: 6.5
  • Release Date: Nov 21
 171. 69
  • User: 1.9
  • Release Date: Nov 21
 172. 76
  • User: 7.8
  • Release Date: Nov 12
 173. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 12
 174. tbd
  • User: 7.1
  • Release Date: Nov 7
 175. tbd
  • User: 7.0
  • Release Date: Nov 5
 176. tbd
  • User: 7.4
  • Release Date: Nov 5
 177. 69
  • User: 3.3
  • Release Date: Nov 5
 178. tbd
  • User: 8.0
  • Release Date: Nov 1
 179. 86
  • User: 7.5
  • Release Date: Oct 29
 180. 63
  • User: 7.3
  • Release Date: Oct 29
 181. tbd
  • User: 6.8
  • Release Date: Oct 29
 182. tbd
  • User: 5.5
  • Release Date: Oct 29
 183. 58
  • User: 6.2
  • Release Date: Oct 29
 184. 65
  • User: 6.7
  • Release Date: Oct 25
 185. 68
  • User: 7.4
  • Release Date: Oct 25
 186. 82
  • User: 8.1
  • Release Date: Oct 22
 187. 88
  • User: 8.2
  • Release Date: Oct 22
 188. tbd
  • User: 7.0
  • Release Date: Oct 22
 189. tbd
  • User: 7.0
  • Release Date: Oct 22
 190. 74
  • User: 6.9
  • Release Date: Oct 17
 191. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 15
 192. 89
  • User: 5.9
  • Release Date: Oct 13
 193. 72
  • User: 7.7
  • Release Date: Oct 8
 194. 68
  • User: 7.8
  • Release Date: Oct 4
 195. 62
  • User: 6.3
  • Release Date: Oct 3
 196. 71
  • User: 6.3
  • Release Date: Sep 24

Coming Soon

  • Release Date: Mar 20, 2015
  • Platform: Wii U
  Mario Party 10 Image
  • Release Date: Mar 5, 2015
  • Platform: Wii U
  Mario vs. Donkey Kong: Tipping Stars Image

February 2015 Releases

 1. Week of Feb 15, 2015

 2. Week of Feb 22, 2015

 3. Week of Mar 1, 2015

 4. Week of Mar 8, 2015

 5. Week of Mar 15, 2015

 6. Week of Mar 22, 2015

 7. Week of Mar 29, 2015