Wii U Games

 1. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Dec 18
 2. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Dec 18
 3. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Dec 18
 4. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Dec 18
 5. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Dec 18
 6. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Dec 11
 7. 81
  • User: 8.4
  • Release Date: Dec 5
 8. tbd
  • User: 8.2
  • Release Date: Dec 5
 9. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 27
 10. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 27
 11. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 27
 12. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 25
 13. 92
  • User: 9.0
  • Release Date: Nov 21
 14. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 20
 15. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 20
 16. tbd
  • User: 5.5
  • Release Date: Nov 18
 17. 61
  • User: 5.8
  • Release Date: Nov 18
 18. 73
  • User: 8.3
  • Release Date: Nov 13
 19. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 13
 20. 87
  • User: 9.2
  • Release Date: Nov 13
 21. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 13
 22. 32
  • User: 3.8
  • Release Date: Nov 11
 23. tbd
  • User: 7.6
  • Release Date: Nov 11
 24. 78
  • User: 7.5
  • Release Date: Nov 6
 25. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 6
 26. 62
  • User: 9.0
  • Release Date: Nov 6
 27. tbd
  • User: 4.4
  • Release Date: Nov 6
 28. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 6
 29. 83
  • User: 7.9
  • Release Date: Nov 6
 30. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 4
 31. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 30
 32. 75
  • User: 8.3
  • Release Date: Oct 30
 33. 82
  • User: 8.3
  • Release Date: Oct 30
 34. 42
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 30
 35. 68
  • User: 8.3
  • Release Date: Oct 30
 36. 50
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 30
 37. 79
  • User: 8.3
  • Release Date: Oct 30
 38. 86
  • User: 9.1
  • Release Date: Oct 24
 39. 91
  • User: 9.1
  • Release Date: Oct 24
 40. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 21
 41. 75
  • User: 6.2
  • Release Date: Oct 21
 42. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 16
 43. 74
  • User: 8.2
  • Release Date: Oct 16
 44. 76
  • User: 8.6
  • Release Date: Oct 16
 45. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 16
 46. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 16
 47. tbd
  • User: 8.2
  • Release Date: Oct 14
 48. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 9
 49. 83
  • User: 8.0
  • Release Date: Oct 9
 50. 86
  • User: 7.3
  • Release Date: Oct 5
 51. 65
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 2
 52. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 2
 53. 75
  • User: 8.3
  • Release Date: Sep 26
 54. 33
  • User: 5.5
  • Release Date: Sep 25
 55. 38
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 25
 56. 73
  • User: 6.0
  • Release Date: Sep 23
 57. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 18
 58. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 18
 59. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 18
 60. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 18
 61. 62
  • User: 7.7
  • Release Date: Sep 16
 62. 79
  • User: 7.9
  • Release Date: Sep 11
 63. 63
  • User: 7.8
  • Release Date: Sep 4
 64. 53
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 4
 65. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 28
 66. 83
  • User: 7.9
  • Release Date: Aug 28
 67. tbd
  • User: 8.4
  • Release Date: Aug 26
 68. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 25
 69. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 21
 70. tbd
  • User: 6.8
  • Release Date: Aug 21
 71. 38
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 14
 72. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 14
 73. 46
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 7
 74. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 7
 75. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 31
 76. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 31
 77. 76
  • User: 7.9
  • Release Date: Jul 31
 78. 68
  • User: 7.0
  • Release Date: Jul 25
 79. 56
  • User: 6.5
  • Release Date: Jul 24
 80. 62
  • User: 7.9
  • Release Date: Jul 24
 81. 64
  • User: 8.8
  • Release Date: Jul 24
 82. 14
  • User: 3.5
  • Release Date: Jul 10
 83. 66
  • User: 7.4
  • Release Date: Jul 8
 84. 72
  • User: 8.2
  • Release Date: Jul 3
 85. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 3
 86. 55
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 3
 87. 55
  • User: 6.3
  • Release Date: Jul 3
 88. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 3
 89. 90
  • User: 7.0
  • Release Date: Jul 2
 90. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 26
 91. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 26
 92. 62
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 26
 93. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 26
 94. 88
  • User: 8.8
  • Release Date: Jun 26
 95. 38
  • User: 5.2
  • Release Date: Jun 24
 96. 73
  • User: 8.4
  • Release Date: Jun 19
 97. 57
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 19
 98. 80
  • User: 7.8
  • Release Date: Jun 19
 99. 55
  • User: 6.2
  • Release Date: Jun 19
 100. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 19
 101. 47
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 10
 102. 56
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 5
 103. 37
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 5
 104. 82
  • User: 6.6
  • Release Date: Jun 3
 105. 88
  • User: 9.1
  • Release Date: May 30
 106. 79
  • User: tbd
  • Release Date: May 29
 107. 48
  • User: tbd
  • Release Date: May 29
 108. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 29
 109. 68
  • User: 6.2
  • Release Date: May 22
 110. 78
  • User: 5.4
  • Release Date: May 22
 111. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 22
 112. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 15
 113. 79
  • User: 7.6
  • Release Date: May 15
 114. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 13
 115. 59
  • User: 5.0
  • Release Date: May 1
 116. 80
  • User: 7.4
  • Release Date: May 1
 117. 84
  • User: 8.4
  • Release Date: Apr 29
 118. 58
  • User: 7.1
  • Release Date: Apr 29
 119. 73
  • User: 7.8
  • Release Date: Apr 25
 120. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 24
 121. tbd
  • User: 8.0
  • Release Date: Apr 22
 122. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 17
 123. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 17
 124. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 11
 125. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 10
 126. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 3
 127. tbd
  • User: 6.6
  • Release Date: Apr 1
 128. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 27
 129. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 25
 130. 61
  • User: 6.5
  • Release Date: Mar 20
 131. 53
  • User: 5.2
  • Release Date: Mar 6
 132. tbd
  • User: 4.3
  • Release Date: Feb 27
 133. 83
  • User: 8.9
  • Release Date: Feb 21
 134. 71
  • User: 7.8
  • Release Date: Feb 7
 135. tbd
  • User: 6.2
  • Release Date: Feb 6
 136. 72
  • User: 7.5
  • Release Date: Jan 16
 137. 61
  • User: 6.8
  • Release Date: Jan 16
 138. 72
  • User: 7.3
  • Release Date: Jan 10
 139. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jan 9
 140. 65
  • User: 7.1
  • Release Date: Dec 31
 141. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Dec 26
 142. 83
  • User: 7.7
  • Release Date: Dec 26
 143. 76
  • User: 7.3
  • Release Date: Dec 19
 144. 71
  • User: 6.9
  • Release Date: Dec 18
 145. 77
  • User: 7.3
  • Release Date: Dec 12
 146. 93
  • User: 9.0
  • Release Date: Nov 22
 147. 79
  • User: 7.3
  • Release Date: Nov 21
 148. 60
  • User: 6.5
  • Release Date: Nov 21
 149. 69
  • User: 6.9
  • Release Date: Nov 21
 150. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 12
 151. 76
  • User: 7.7
  • Release Date: Nov 12
 152. tbd
  • User: 7.1
  • Release Date: Nov 7
 153. tbd
  • User: 7.0
  • Release Date: Nov 5
 154. tbd
  • User: 7.0
  • Release Date: Nov 5
 155. 69
  • User: 3.2
  • Release Date: Nov 5
 156. tbd
  • User: 7.8
  • Release Date: Nov 1
 157. tbd
  • User: 6.8
  • Release Date: Oct 29
 158. tbd
  • User: 7.3
  • Release Date: Oct 29
 159. 63
  • User: 7.3
  • Release Date: Oct 29
 160. 58
  • User: 5.9
  • Release Date: Oct 29
 161. 86
  • User: 7.6
  • Release Date: Oct 29
 162. 65
  • User: 6.6
  • Release Date: Oct 25
 163. 68
  • User: 7.2
  • Release Date: Oct 25
 164. 88
  • User: 8.1
  • Release Date: Oct 22
 165. 82
  • User: 8.1
  • Release Date: Oct 22
 166. tbd
  • User: 7.0
  • Release Date: Oct 22
 167. tbd
  • User: 7.0
  • Release Date: Oct 22
 168. 74
  • User: 6.8
  • Release Date: Oct 17
 169. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 15
 170. 89
  • User: 5.9
  • Release Date: Oct 13
 171. 72
  • User: 7.7
  • Release Date: Oct 8
 172. 68
  • User: 7.3
  • Release Date: Oct 4
 173. 62
  • User: 6.3
  • Release Date: Oct 3
 174. 71
  • User: 6.2
  • Release Date: Sep 24
 175. 90
  • User: 8.9
  • Release Date: Sep 20
 176. tbd
  • User: 4.6
  • Release Date: Sep 17
 177. 78
  • User: 8.5
  • Release Date: Sep 15
 178. tbd
  • User: 3.1
  • Release Date: Sep 5
 179. 77
  • User: 7.5
  • Release Date: Sep 5
 180. 74
  • User: 7.4
  • Release Date: Sep 5
 181. 92
  • User: 8.5
  • Release Date: Sep 3
 182. 49
  • User: 5.1
  • Release Date: Aug 29
 183. 77
  • User: 7.7
  • Release Date: Aug 25
 184. 75
  • User: 7.5
  • Release Date: Aug 20
 185. 71
  • User: 7.5
  • Release Date: Aug 18
 186. tbd
  • User: 4.9
  • Release Date: Aug 13
 187. tbd
  • User: 4.3
  • Release Date: Aug 13
 188. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 13
 189. 70
  • User: 6.2
  • Release Date: Aug 9
 190. 75
  • User: 7.2
  • Release Date: Aug 8
 191. tbd
  • User: 5.0
  • Release Date: Aug 7
 192. 51
  • User: 5.0
  • Release Date: Aug 6
 193. 87
  • User: 8.6
  • Release Date: Aug 4
 194. 75
  • User: 7.2
  • Release Date: Aug 1
 195. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 30
 196. 42
  • User: 4.3
  • Release Date: Jul 23

Coming Soon

  • Release Date: Jan 20, 2015
  • Platform: Wii U
  Citizens of Earth Image
  • Release Date: Feb 13, 2015
  • Platform: Wii U
  Kirby and the Rainbow Curse Image

December 2014 Releases

 1. Week of Dec 14, 2014

 2. Week of Dec 21, 2014

 3. Week of Dec 28, 2014

 4. Week of Jan 4, 2015

 5. Week of Jan 11, 2015

 6. Week of Jan 18, 2015

 7. Week of Jan 25, 2015