Wii U Games

 1. 74
  • User: 9.4
  • Release Date: May 21
 2. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 21
 3. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 21
 4. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 21
 5. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 21
 6. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 21
 7. 76
  • User: tbd
  • Release Date: May 14
 8. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 14
 9. 75
  • User: tbd
  • Release Date: May 14
 10. 60
  • User: tbd
  • Release Date: May 6
 11. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 2
 12. tbd
  • User: 8.7
  • Release Date: Apr 30
 13. 90
  • User: 9.3
  • Release Date: Apr 23
 14. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 23
 15. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 16
 16. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 16
 17. 81
  • User: 9.1
  • Release Date: Apr 9
 18. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 9
 19. 78
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 2
 20. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 2
 21. 67
  • User: 6.8
  • Release Date: Apr 2
 22. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 2
 23. 35
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 2
 24. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 26
 25. 66
  • User: 6.2
  • Release Date: Mar 20
 26. 80
  • User: 8.4
  • Release Date: Mar 19
 27. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 19
 28. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 19
 29. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 12
 30. 80
  • User: 8.5
  • Release Date: Mar 12
 31. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 12
 32. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 12
 33. 70
  • User: 7.6
  • Release Date: Mar 5
 34. 82
  • User: 8.7
  • Release Date: Mar 5
 35. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Feb 26
 36. 73
  • User: 7.9
  • Release Date: Feb 20
 37. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Feb 17
 38. 75
  • User: 7.3
  • Release Date: Feb 12
 39. 44
  • User: 5.4
  • Release Date: Feb 5
 40. 61
  • User: tbd
  • Release Date: Feb 5
 41. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Feb 5
 42. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Feb 5
 43. 30
  • User: 1.5
  • Release Date: Jan 29
 44. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jan 22
 45. 60
  • User: tbd
  • Release Date: Jan 22
 46. 67
  • User: 7.5
  • Release Date: Jan 20
 47. 39
  • User: 2.8
  • Release Date: Jan 19
 48. 41
  • User: tbd
  • Release Date: Jan 15
 49. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jan 15
 50. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jan 15
 51. 76
  • User: 7.8
  • Release Date: Jan 8
 52. 29
  • User: 2.0
  • Release Date: Jan 8
 53. 85
  • User: 8.5
  • Release Date: Dec 25
 54. 80
  • User: 7.1
  • Release Date: Dec 25
 55. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Dec 25
 56. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Dec 18
 57. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Dec 18
 58. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Dec 18
 59. tbd
  • User: 4.4
  • Release Date: Dec 18
 60. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Dec 18
 61. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Dec 18
 62. tbd
  • User: 7.7
  • Release Date: Dec 11
 63. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Dec 9
 64. 81
  • User: 8.6
  • Release Date: Dec 5
 65. tbd
  • User: 8.7
  • Release Date: Dec 5
 66. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 27
 67. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 27
 68. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 27
 69. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 26
 70. 79
  • User: 7.8
  • Release Date: Nov 25
 71. 92
  • User: 8.9
  • Release Date: Nov 21
 72. 60
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 20
 73. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 20
 74. 62
  • User: 5.9
  • Release Date: Nov 18
 75. tbd
  • User: 5.5
  • Release Date: Nov 18
 76. 70
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 13
 77. 70
  • User: 8.1
  • Release Date: Nov 13
 78. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 13
 79. 87
  • User: 9.2
  • Release Date: Nov 13
 80. 32
  • User: 3.7
  • Release Date: Nov 11
 81. tbd
  • User: 7.6
  • Release Date: Nov 11
 82. 62
  • User: 7.7
  • Release Date: Nov 6
 83. 83
  • User: 8.2
  • Release Date: Nov 6
 84. 78
  • User: 8.6
  • Release Date: Nov 6
 85. tbd
  • User: 4.4
  • Release Date: Nov 6
 86. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 6
 87. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 6
 88. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 4
 89. 82
  • User: 8.3
  • Release Date: Oct 30
 90. 39
  • User: 4.4
  • Release Date: Oct 30
 91. 68
  • User: 7.9
  • Release Date: Oct 30
 92. 50
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 30
 93. 77
  • User: 8.4
  • Release Date: Oct 30
 94. 73
  • User: 8.3
  • Release Date: Oct 30
 95. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 30
 96. 91
  • User: 9.0
  • Release Date: Oct 24
 97. 86
  • User: 9.1
  • Release Date: Oct 24
 98. 75
  • User: 6.6
  • Release Date: Oct 21
 99. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 21
 100. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 16
 101. 76
  • User: 8.0
  • Release Date: Oct 16
 102. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 16
 103. 74
  • User: 8.0
  • Release Date: Oct 16
 104. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 16
 105. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 16
 106. tbd
  • User: 7.5
  • Release Date: Oct 14
 107. 82
  • User: 8.4
  • Release Date: Oct 9
 108. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 9
 109. 86
  • User: 7.5
  • Release Date: Oct 5
 110. 65
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 2
 111. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 2
 112. 76
  • User: 8.3
  • Release Date: Sep 26
 113. 38
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 25
 114. 33
  • User: 5.4
  • Release Date: Sep 25
 115. 73
  • User: 6.1
  • Release Date: Sep 23
 116. tbd
  • User: 1.8
  • Release Date: Sep 18
 117. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 18
 118. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 18
 119. 62
  • User: 7.9
  • Release Date: Sep 16
 120. 79
  • User: 8.0
  • Release Date: Sep 11
 121. 63
  • User: 7.8
  • Release Date: Sep 4
 122. 53
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 4
 123. 83
  • User: 8.0
  • Release Date: Aug 28
 124. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 28
 125. 70
  • User: 8.5
  • Release Date: Aug 26
 126. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 25
 127. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 21
 128. tbd
  • User: 6.8
  • Release Date: Aug 21
 129. 38
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 14
 130. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 14
 131. 21
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 7
 132. 46
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 7
 133. 76
  • User: 8.0
  • Release Date: Jul 31
 134. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 31
 135. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 31
 136. 68
  • User: 7.0
  • Release Date: Jul 25
 137. 62
  • User: 8.0
  • Release Date: Jul 24
 138. 56
  • User: 6.5
  • Release Date: Jul 24
 139. 64
  • User: 7.7
  • Release Date: Jul 24
 140. 14
  • User: 3.0
  • Release Date: Jul 10
 141. 66
  • User: 7.7
  • Release Date: Jul 8
 142. 72
  • User: 8.2
  • Release Date: Jul 3
 143. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 3
 144. 55
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 3
 145. 55
  • User: 6.4
  • Release Date: Jul 3
 146. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 3
 147. 90
  • User: 7.1
  • Release Date: Jul 2
 148. 88
  • User: 8.6
  • Release Date: Jun 26
 149. 62
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 26
 150. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 26
 151. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 26
 152. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 26
 153. 38
  • User: 4.9
  • Release Date: Jun 24
 154. 80
  • User: 8.0
  • Release Date: Jun 19
 155. 55
  • User: 6.2
  • Release Date: Jun 19
 156. 73
  • User: 7.9
  • Release Date: Jun 19
 157. 57
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 19
 158. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 19
 159. 47
  • User: 4.6
  • Release Date: Jun 10
 160. 37
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 5
 161. 56
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 5
 162. 82
  • User: 6.7
  • Release Date: Jun 3
 163. 88
  • User: 9.1
  • Release Date: May 30
 164. 79
  • User: 8.1
  • Release Date: May 29
 165. 48
  • User: tbd
  • Release Date: May 29
 166. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 29
 167. 68
  • User: 6.2
  • Release Date: May 22
 168. 78
  • User: 6.0
  • Release Date: May 22
 169. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 22
 170. 79
  • User: 7.6
  • Release Date: May 15
 171. tbd
  • User: 5.3
  • Release Date: May 15
 172. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 13
 173. 59
  • User: 5.3
  • Release Date: May 1
 174. 81
  • User: 7.5
  • Release Date: May 1
 175. 84
  • User: 8.6
  • Release Date: Apr 29
 176. 58
  • User: 6.8
  • Release Date: Apr 29
 177. 73
  • User: 7.8
  • Release Date: Apr 25
 178. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 24
 179. tbd
  • User: 8.6
  • Release Date: Apr 22
 180. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 17
 181. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 17
 182. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 11
 183. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 10
 184. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 3
 185. tbd
  • User: 6.2
  • Release Date: Apr 1
 186. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 27
 187. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 25
 188. 61
  • User: 6.8
  • Release Date: Mar 20
 189. 53
  • User: 5.2
  • Release Date: Mar 6
 190. tbd
  • User: 4.3
  • Release Date: Feb 27
 191. 83
  • User: 8.9
  • Release Date: Feb 21
 192. 71
  • User: 7.7
  • Release Date: Feb 7
 193. tbd
  • User: 6.2
  • Release Date: Feb 6
 194. 61
  • User: 6.7
  • Release Date: Jan 16
 195. 72
  • User: 7.6
  • Release Date: Jan 16
 196. 72
  • User: 7.5
  • Release Date: Jan 10
 197. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jan 9
 198. 65
  • User: 7.1
  • Release Date: Dec 31

Coming Soon

  • Release Date: May 29, 2015
  • Platform: Wii U
  Splatoon Image
  • Release Date: Sep 22, 2015
  • Platform: Wii U
  Rodea the Sky Soldier Image
  • Release Date: Sep 15, 2015
  • Platform: Wii U
  Mighty No. 9 Image

May 2015 Releases

 1. Week of May 17, 2015

 2. Week of May 24, 2015

 3. Week of May 31, 2015

 4. Week of Jun 7, 2015

 5. Week of Jun 14, 2015

 6. Week of Jun 21, 2015

 7. Week of Jun 28, 2015