Wii U Games

 1. 89
  • User: 9.9
  • Release Date: Apr 23
 2. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 23
 3. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 16
 4. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 16
 5. 81
  • User: 9.3
  • Release Date: Apr 9
 6. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 9
 7. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 2
 8. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 2
 9. 67
  • User: 6.5
  • Release Date: Apr 2
 10. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 2
 11. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 2
 12. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 26
 13. 66
  • User: 6.2
  • Release Date: Mar 20
 14. 82
  • User: 9.3
  • Release Date: Mar 19
 15. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 19
 16. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 19
 17. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 12
 18. 80
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 12
 19. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 12
 20. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 12
 21. 70
  • User: 7.8
  • Release Date: Mar 5
 22. 82
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 5
 23. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Feb 26
 24. 74
  • User: 8.0
  • Release Date: Feb 20
 25. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Feb 17
 26. 75
  • User: tbd
  • Release Date: Feb 12
 27. 44
  • User: 5.4
  • Release Date: Feb 5
 28. 61
  • User: tbd
  • Release Date: Feb 5
 29. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Feb 5
 30. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Feb 5
 31. 30
  • User: 1.7
  • Release Date: Jan 29
 32. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jan 22
 33. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jan 22
 34. 67
  • User: 7.5
  • Release Date: Jan 20
 35. 39
  • User: tbd
  • Release Date: Jan 19
 36. 41
  • User: tbd
  • Release Date: Jan 15
 37. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jan 15
 38. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jan 15
 39. 76
  • User: 7.8
  • Release Date: Jan 8
 40. 29
  • User: 2.0
  • Release Date: Jan 8
 41. 85
  • User: 8.4
  • Release Date: Dec 25
 42. 80
  • User: 6.9
  • Release Date: Dec 25
 43. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Dec 25
 44. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Dec 18
 45. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Dec 18
 46. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Dec 18
 47. tbd
  • User: 4.4
  • Release Date: Dec 18
 48. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Dec 18
 49. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Dec 18
 50. tbd
  • User: 7.6
  • Release Date: Dec 11
 51. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Dec 9
 52. 81
  • User: 8.6
  • Release Date: Dec 5
 53. tbd
  • User: 8.7
  • Release Date: Dec 5
 54. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 27
 55. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 27
 56. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 27
 57. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 26
 58. 79
  • User: 7.9
  • Release Date: Nov 25
 59. 92
  • User: 8.9
  • Release Date: Nov 21
 60. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 20
 61. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 20
 62. 62
  • User: 6.1
  • Release Date: Nov 18
 63. tbd
  • User: 5.5
  • Release Date: Nov 18
 64. 70
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 13
 65. 70
  • User: 8.1
  • Release Date: Nov 13
 66. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 13
 67. 87
  • User: 9.2
  • Release Date: Nov 13
 68. 32
  • User: 3.8
  • Release Date: Nov 11
 69. tbd
  • User: 7.6
  • Release Date: Nov 11
 70. 62
  • User: 7.7
  • Release Date: Nov 6
 71. 83
  • User: 8.1
  • Release Date: Nov 6
 72. 78
  • User: 8.6
  • Release Date: Nov 6
 73. tbd
  • User: 4.4
  • Release Date: Nov 6
 74. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 6
 75. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 6
 76. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 4
 77. 82
  • User: 8.3
  • Release Date: Oct 30
 78. 39
  • User: 3.0
  • Release Date: Oct 30
 79. 68
  • User: 7.6
  • Release Date: Oct 30
 80. 50
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 30
 81. 77
  • User: 8.5
  • Release Date: Oct 30
 82. 73
  • User: 8.3
  • Release Date: Oct 30
 83. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 30
 84. 91
  • User: 9.0
  • Release Date: Oct 24
 85. 86
  • User: 9.1
  • Release Date: Oct 24
 86. 75
  • User: 6.6
  • Release Date: Oct 21
 87. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 21
 88. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 16
 89. 76
  • User: 8.0
  • Release Date: Oct 16
 90. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 16
 91. 74
  • User: 8.0
  • Release Date: Oct 16
 92. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 16
 93. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 16
 94. tbd
  • User: 7.5
  • Release Date: Oct 14
 95. 82
  • User: 8.4
  • Release Date: Oct 9
 96. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 9
 97. 86
  • User: 7.5
  • Release Date: Oct 5
 98. 65
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 2
 99. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 2
 100. 76
  • User: 8.3
  • Release Date: Sep 26
 101. 38
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 25
 102. 33
  • User: 5.3
  • Release Date: Sep 25
 103. 73
  • User: 5.6
  • Release Date: Sep 23
 104. tbd
  • User: 1.8
  • Release Date: Sep 18
 105. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 18
 106. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 18
 107. 62
  • User: 7.9
  • Release Date: Sep 16
 108. 79
  • User: 8.0
  • Release Date: Sep 11
 109. 63
  • User: 7.8
  • Release Date: Sep 4
 110. 53
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 4
 111. 83
  • User: 8.0
  • Release Date: Aug 28
 112. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 28
 113. 70
  • User: 8.5
  • Release Date: Aug 26
 114. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 25
 115. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 21
 116. tbd
  • User: 6.8
  • Release Date: Aug 21
 117. 38
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 14
 118. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 14
 119. 21
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 7
 120. 46
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 7
 121. 76
  • User: 8.1
  • Release Date: Jul 31
 122. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 31
 123. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 31
 124. 68
  • User: 7.0
  • Release Date: Jul 25
 125. 62
  • User: 8.0
  • Release Date: Jul 24
 126. 56
  • User: 6.5
  • Release Date: Jul 24
 127. 64
  • User: 7.7
  • Release Date: Jul 24
 128. 14
  • User: 3.0
  • Release Date: Jul 10
 129. 66
  • User: 7.7
  • Release Date: Jul 8
 130. 72
  • User: 8.2
  • Release Date: Jul 3
 131. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 3
 132. 55
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 3
 133. 55
  • User: 6.4
  • Release Date: Jul 3
 134. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 3
 135. 90
  • User: 7.2
  • Release Date: Jul 2
 136. 88
  • User: 8.8
  • Release Date: Jun 26
 137. 62
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 26
 138. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 26
 139. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 26
 140. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 26
 141. 38
  • User: 4.9
  • Release Date: Jun 24
 142. 80
  • User: 8.0
  • Release Date: Jun 19
 143. 55
  • User: 6.2
  • Release Date: Jun 19
 144. 73
  • User: 7.9
  • Release Date: Jun 19
 145. 57
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 19
 146. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 19
 147. 47
  • User: 5.8
  • Release Date: Jun 10
 148. 37
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 5
 149. 56
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 5
 150. 82
  • User: 6.7
  • Release Date: Jun 3
 151. 88
  • User: 9.1
  • Release Date: May 30
 152. 79
  • User: 8.1
  • Release Date: May 29
 153. 48
  • User: tbd
  • Release Date: May 29
 154. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 29
 155. 68
  • User: 6.2
  • Release Date: May 22
 156. 78
  • User: 5.8
  • Release Date: May 22
 157. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 22
 158. 79
  • User: 7.6
  • Release Date: May 15
 159. tbd
  • User: 5.3
  • Release Date: May 15
 160. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 13
 161. 59
  • User: 5.3
  • Release Date: May 1
 162. 81
  • User: 7.5
  • Release Date: May 1
 163. 84
  • User: 8.6
  • Release Date: Apr 29
 164. 58
  • User: 6.8
  • Release Date: Apr 29
 165. 73
  • User: 7.8
  • Release Date: Apr 25
 166. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 24
 167. tbd
  • User: 8.6
  • Release Date: Apr 22
 168. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 17
 169. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 17
 170. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 11
 171. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 10
 172. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 3
 173. tbd
  • User: 6.2
  • Release Date: Apr 1
 174. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 27
 175. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 25
 176. 61
  • User: 6.8
  • Release Date: Mar 20
 177. 53
  • User: 5.2
  • Release Date: Mar 6
 178. tbd
  • User: 4.3
  • Release Date: Feb 27
 179. 83
  • User: 8.9
  • Release Date: Feb 21
 180. 71
  • User: 7.7
  • Release Date: Feb 7
 181. tbd
  • User: 6.2
  • Release Date: Feb 6
 182. 61
  • User: 6.7
  • Release Date: Jan 16
 183. 72
  • User: 7.6
  • Release Date: Jan 16
 184. 72
  • User: 7.5
  • Release Date: Jan 10
 185. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jan 9
 186. 65
  • User: 7.1
  • Release Date: Dec 31
 187. 83
  • User: 7.8
  • Release Date: Dec 26
 188. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Dec 26
 189. 76
  • User: 7.5
  • Release Date: Dec 19
 190. 71
  • User: 7.0
  • Release Date: Dec 18
 191. 77
  • User: 7.5
  • Release Date: Dec 12
 192. 93
  • User: 9.0
  • Release Date: Nov 22
 193. 79
  • User: 7.5
  • Release Date: Nov 21
 194. 60
  • User: 6.5
  • Release Date: Nov 21
 195. 69
  • User: 1.2
  • Release Date: Nov 21
 196. 76
  • User: 7.8
  • Release Date: Nov 12

Coming Soon

  • Release Date: May 29, 2015
  • Platform: Wii U
  Splatoon Image
  • Release Date: Sep 22, 2015
  • Platform: Wii U
  Rodea the Sky Soldier Image
  • Release Date: May 2, 2015
  • Platform: Wii U
  Space Hulk Image

April 2015 Releases

 1. Week of Apr 19, 2015

 2. Week of Apr 26, 2015

 3. Week of May 3, 2015

 4. Week of May 10, 2015

 5. Week of May 17, 2015

 6. Week of May 24, 2015