Wii U Games

 1. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Dec 18
 2. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Dec 18
 3. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Dec 18
 4. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Dec 11
 5. 81
  • User: 8.4
  • Release Date: Dec 5
 6. tbd
  • User: 8.2
  • Release Date: Dec 5
 7. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 27
 8. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 27
 9. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 27
 10. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 25
 11. 92
  • User: 9.0
  • Release Date: Nov 21
 12. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 20
 13. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 20
 14. tbd
  • User: 5.5
  • Release Date: Nov 18
 15. 61
  • User: 5.7
  • Release Date: Nov 18
 16. 73
  • User: 8.3
  • Release Date: Nov 13
 17. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 13
 18. 88
  • User: 9.2
  • Release Date: Nov 13
 19. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 13
 20. 32
  • User: 3.8
  • Release Date: Nov 11
 21. tbd
  • User: 7.6
  • Release Date: Nov 11
 22. 78
  • User: 9.0
  • Release Date: Nov 6
 23. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 6
 24. 62
  • User: 9.0
  • Release Date: Nov 6
 25. tbd
  • User: 4.4
  • Release Date: Nov 6
 26. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 6
 27. 83
  • User: 7.9
  • Release Date: Nov 6
 28. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 4
 29. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 30
 30. 75
  • User: 8.3
  • Release Date: Oct 30
 31. 82
  • User: 8.3
  • Release Date: Oct 30
 32. 42
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 30
 33. 68
  • User: 8.3
  • Release Date: Oct 30
 34. 52
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 30
 35. 79
  • User: 8.3
  • Release Date: Oct 30
 36. 86
  • User: 9.1
  • Release Date: Oct 24
 37. 91
  • User: 9.1
  • Release Date: Oct 24
 38. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 21
 39. 75
  • User: 6.2
  • Release Date: Oct 21
 40. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 16
 41. 74
  • User: 8.2
  • Release Date: Oct 16
 42. 76
  • User: 8.6
  • Release Date: Oct 16
 43. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 16
 44. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 16
 45. tbd
  • User: 8.2
  • Release Date: Oct 14
 46. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 9
 47. 83
  • User: 8.0
  • Release Date: Oct 9
 48. 86
  • User: 7.3
  • Release Date: Oct 5
 49. 65
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 2
 50. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 2
 51. 75
  • User: 8.3
  • Release Date: Sep 26
 52. 33
  • User: 5.5
  • Release Date: Sep 25
 53. 38
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 25
 54. 73
  • User: 6.0
  • Release Date: Sep 23
 55. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 18
 56. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 18
 57. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 18
 58. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 18
 59. 62
  • User: 7.7
  • Release Date: Sep 16
 60. 79
  • User: 7.9
  • Release Date: Sep 11
 61. 63
  • User: 7.8
  • Release Date: Sep 4
 62. 53
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 4
 63. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 28
 64. 83
  • User: 7.9
  • Release Date: Aug 28
 65. tbd
  • User: 8.4
  • Release Date: Aug 26
 66. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 25
 67. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 21
 68. tbd
  • User: 6.8
  • Release Date: Aug 21
 69. 38
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 14
 70. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 14
 71. 46
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 7
 72. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 7
 73. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 31
 74. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 31
 75. 76
  • User: 7.9
  • Release Date: Jul 31
 76. 68
  • User: 7.0
  • Release Date: Jul 25
 77. 56
  • User: 6.5
  • Release Date: Jul 24
 78. 62
  • User: 7.9
  • Release Date: Jul 24
 79. 64
  • User: 8.8
  • Release Date: Jul 24
 80. 14
  • User: 3.5
  • Release Date: Jul 10
 81. 66
  • User: 7.6
  • Release Date: Jul 8
 82. 72
  • User: 8.2
  • Release Date: Jul 3
 83. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 3
 84. 55
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 3
 85. 55
  • User: 6.3
  • Release Date: Jul 3
 86. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 3
 87. 90
  • User: 7.0
  • Release Date: Jul 2
 88. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 26
 89. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 26
 90. 62
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 26
 91. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 26
 92. 88
  • User: 8.8
  • Release Date: Jun 26
 93. 38
  • User: 5.2
  • Release Date: Jun 24
 94. 73
  • User: 8.4
  • Release Date: Jun 19
 95. 57
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 19
 96. 80
  • User: 7.8
  • Release Date: Jun 19
 97. 55
  • User: 6.2
  • Release Date: Jun 19
 98. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 19
 99. 47
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 10
 100. 56
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 5
 101. 37
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 5
 102. 82
  • User: 6.6
  • Release Date: Jun 3
 103. 88
  • User: 9.1
  • Release Date: May 30
 104. 79
  • User: tbd
  • Release Date: May 29
 105. 48
  • User: tbd
  • Release Date: May 29
 106. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 29
 107. 68
  • User: 6.2
  • Release Date: May 22
 108. 78
  • User: 5.4
  • Release Date: May 22
 109. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 22
 110. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 15
 111. 79
  • User: 7.6
  • Release Date: May 15
 112. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 13
 113. 59
  • User: 5.0
  • Release Date: May 1
 114. 80
  • User: 7.4
  • Release Date: May 1
 115. 84
  • User: 8.4
  • Release Date: Apr 29
 116. 58
  • User: 7.1
  • Release Date: Apr 29
 117. 73
  • User: 7.8
  • Release Date: Apr 25
 118. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 24
 119. tbd
  • User: 8.0
  • Release Date: Apr 22
 120. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 17
 121. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 17
 122. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 11
 123. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 10
 124. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 3
 125. tbd
  • User: 6.6
  • Release Date: Apr 1
 126. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 27
 127. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 25
 128. 61
  • User: 6.5
  • Release Date: Mar 20
 129. 53
  • User: 5.2
  • Release Date: Mar 6
 130. tbd
  • User: 4.3
  • Release Date: Feb 27
 131. 83
  • User: 8.9
  • Release Date: Feb 21
 132. 71
  • User: 7.8
  • Release Date: Feb 7
 133. tbd
  • User: 6.2
  • Release Date: Feb 6
 134. 72
  • User: 7.5
  • Release Date: Jan 16
 135. 61
  • User: 6.8
  • Release Date: Jan 16
 136. 72
  • User: 7.3
  • Release Date: Jan 10
 137. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jan 9
 138. 65
  • User: 7.1
  • Release Date: Dec 31
 139. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Dec 26
 140. 83
  • User: 7.7
  • Release Date: Dec 26
 141. 76
  • User: 7.3
  • Release Date: Dec 19
 142. 71
  • User: 6.9
  • Release Date: Dec 18
 143. 77
  • User: 7.3
  • Release Date: Dec 12
 144. 93
  • User: 9.0
  • Release Date: Nov 22
 145. 79
  • User: 7.3
  • Release Date: Nov 21
 146. 60
  • User: 6.5
  • Release Date: Nov 21
 147. 69
  • User: 6.9
  • Release Date: Nov 21
 148. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 12
 149. 76
  • User: 7.7
  • Release Date: Nov 12
 150. tbd
  • User: 7.1
  • Release Date: Nov 7
 151. tbd
  • User: 7.0
  • Release Date: Nov 5
 152. tbd
  • User: 7.0
  • Release Date: Nov 5
 153. 69
  • User: 3.2
  • Release Date: Nov 5
 154. tbd
  • User: 7.8
  • Release Date: Nov 1
 155. tbd
  • User: 6.8
  • Release Date: Oct 29
 156. tbd
  • User: 7.3
  • Release Date: Oct 29
 157. 63
  • User: 7.3
  • Release Date: Oct 29
 158. 58
  • User: 5.9
  • Release Date: Oct 29
 159. 86
  • User: 7.6
  • Release Date: Oct 29
 160. 65
  • User: 6.6
  • Release Date: Oct 25
 161. 68
  • User: 7.2
  • Release Date: Oct 25
 162. 88
  • User: 8.1
  • Release Date: Oct 22
 163. 82
  • User: 8.1
  • Release Date: Oct 22
 164. tbd
  • User: 7.0
  • Release Date: Oct 22
 165. tbd
  • User: 7.0
  • Release Date: Oct 22
 166. 74
  • User: 6.8
  • Release Date: Oct 17
 167. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 15
 168. 89
  • User: 5.9
  • Release Date: Oct 13
 169. 72
  • User: 7.7
  • Release Date: Oct 8
 170. 68
  • User: 7.3
  • Release Date: Oct 4
 171. 62
  • User: 6.3
  • Release Date: Oct 3
 172. 71
  • User: 6.2
  • Release Date: Sep 24
 173. 90
  • User: 8.9
  • Release Date: Sep 20
 174. tbd
  • User: 4.6
  • Release Date: Sep 17
 175. 78
  • User: 8.5
  • Release Date: Sep 15
 176. tbd
  • User: 3.1
  • Release Date: Sep 5
 177. 77
  • User: 7.5
  • Release Date: Sep 5
 178. 74
  • User: 7.4
  • Release Date: Sep 5
 179. 92
  • User: 8.6
  • Release Date: Sep 3
 180. 49
  • User: 5.1
  • Release Date: Aug 29
 181. 77
  • User: 7.7
  • Release Date: Aug 25
 182. 75
  • User: 7.5
  • Release Date: Aug 20
 183. 71
  • User: 7.5
  • Release Date: Aug 18
 184. tbd
  • User: 4.9
  • Release Date: Aug 13
 185. tbd
  • User: 4.3
  • Release Date: Aug 13
 186. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 13
 187. 70
  • User: 6.2
  • Release Date: Aug 9
 188. 75
  • User: 7.2
  • Release Date: Aug 8
 189. tbd
  • User: 5.0
  • Release Date: Aug 7
 190. 51
  • User: 5.0
  • Release Date: Aug 6
 191. 87
  • User: 8.6
  • Release Date: Aug 4
 192. 75
  • User: 7.2
  • Release Date: Aug 1
 193. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 30
 194. 42
  • User: 4.3
  • Release Date: Jul 23
 195. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 23
 196. tbd
  • User: 3.7
  • Release Date: Jul 16

Coming Soon

  • Release Date: Jan 20, 2015
  • Platform: Wii U
  Citizens of Earth Image
  • Release Date: Feb 13, 2015
  • Platform: Wii U
  Kirby and the Rainbow Curse Image

December 2014 Releases

 1. Week of Dec 7, 2014

 2. Week of Dec 14, 2014

 3. Week of Dec 21, 2014

 4. Week of Dec 28, 2014

 5. Week of Jan 4, 2015

 6. Week of Jan 11, 2015

 7. Week of Jan 18, 2015

 8. Week of Jan 25, 2015