Wii U Games

 1. tbd
  • User: 5.2
  • Release Date: Dec 11
 2. 83
  • User: 6.9
  • Release Date: Jun 3
 3. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Dec 18
 4. 65
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 2
 5. 70
  • User: 9.0
  • Release Date: Nov 13
 6. 59
  • User: 5.3
  • Release Date: May 1
 7. tbd
  • User: 7.5
  • Release Date: Oct 20
 8. 79
  • User: 8.2
  • Release Date: Jun 4
 9. 81
  • User: 7.9
  • Release Date: Apr 9
 10. 60
  • User: 6.8
  • Release Date: Nov 20
 11. tbd
  • User: 8.4
  • Release Date: Apr 30
 12. tbd
  • User: 6.8
  • Release Date: Oct 29
 13. tbd
  • User: 5.4
  • Release Date: Aug 13
 14. 33
  • User: 6.0
  • Release Date: Sep 25
 15. 78
  • User: 8.4
  • Release Date: Apr 2
 16. tbd
  • User: 5.2
  • Release Date: Aug 7
 17. 41
  • User: 4.4
  • Release Date: Nov 13
 18. 73
  • User: 7.9
  • Release Date: Jun 19
 19. 72
  • User: 8.2
  • Release Date: Jul 3
 20. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 18
 21. 82
  • User: 9.1
  • Release Date: Jun 25
 22. 70
  • User: 6.3
  • Release Date: Aug 9
 23. 82
  • User: 8.4
  • Release Date: Oct 9
 24. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 22
 25. 85
  • User: 7.2
  • Release Date: Nov 18
 26. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jan 17
 27. tbd
  • User: 4.7
  • Release Date: Dec 11
 28. 86
  • User: 7.7
  • Release Date: Oct 29
 29. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 9
 30. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 6
 31. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 24
 32. 80
  • User: 7.4
  • Release Date: Jul 30
 33. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 28
 34. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 16
 35. tbd
  • User: 0.0
  • Release Date: Nov 3
 36. tbd
  • User: 3.3
  • Release Date: Nov 12
 37. 85
  • User: 8.3
  • Release Date: Nov 18
 38. 68
  • User: 7.4
  • Release Date: Oct 25
 39. tbd
  • User: 6.7
  • Release Date: Apr 1
 40. 86
  • User: 9.0
  • Release Date: Oct 24
 41. 91
  • User: 9.0
  • Release Date: Oct 24
 42. 60
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 24
 43. tbd
  • User: 7.0
  • Release Date: Nov 5
 44. 43
  • User: 5.7
  • Release Date: Nov 18
 45. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 5
 46. 75
  • User: 7.5
  • Release Date: Feb 12
 47. 54
  • User: tbd
  • Release Date: May 21
 48. 53
  • User: 5.0
  • Release Date: Mar 6
 49. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Dec 18
 50. 55
  • User: 6.4
  • Release Date: Jul 3
 51. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 27
 52. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jan 22
 53. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 26
 54. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 2
 55. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 25
 56. tbd
  • User: 4.6
  • Release Date: Dec 4
 57. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Dec 18
 58. 81
  • User: 6.8
  • Release Date: Nov 18
 59. 69
  • User: 3.4
  • Release Date: Nov 5
 60. 49
  • User: 5.2
  • Release Date: Jul 23
 61. 81
  • User: 8.6
  • Release Date: Dec 5
 62. 83
  • User: 7.8
  • Release Date: Dec 26
 63. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Dec 26
 64. 76
  • User: 7.9
  • Release Date: Jan 8
 65. 64
  • User: 6.8
  • Release Date: Nov 18
 66. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 16
 67. 84
  • User: 8.5
  • Release Date: Apr 29
 68. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 18
 69. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 5
 70. 56
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 5
 71. 67
  • User: 7.5
  • Release Date: Jan 20
 72. 75
  • User: 6.9
  • Release Date: Aug 1
 73. 69
  • User: 1.2
  • Release Date: Nov 21
 74. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jan 9
 75. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 22
 76. tbd
  • User: 5.3
  • Release Date: May 15
 77. 57
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 19
 78. 73
  • User: 8.3
  • Release Date: Oct 30
 79. 68
  • User: 7.0
  • Release Date: Oct 30
 80. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 20
 81. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 4
 82. 55
  • User: 7.8
  • Release Date: Jun 4
 83. 63
  • User: 7.1
  • Release Date: Sep 4
 84. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 26
 85. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 22
 86. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 9
 87. 85
  • User: 8.1
  • Release Date: Nov 18
 88. 38
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 25
 89. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 17
 90. 88
  • User: 8.3
  • Release Date: Oct 22
 91. 44
  • User: 6.2
  • Release Date: Aug 28
 92. 76
  • User: 7.8
  • Release Date: Nov 12
 93. 57
  • User: 5.2
  • Release Date: Nov 18
 94. 71
  • User: 7.6
  • Release Date: Aug 18
 95. 73
  • User: 6.1
  • Release Date: Sep 23
 96. 81
  • User: 6.4
  • Release Date: Aug 30
 97. 51
  • User: 5.3
  • Release Date: Aug 6
 98. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 4
 99. 44
  • User: 5.4
  • Release Date: Feb 5
 100. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 9
 101. 75
  • User: 8.3
  • Release Date: May 28
 102. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 12
 103. 83
  • User: 8.9
  • Release Date: Feb 21
 104. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 26
 105. 65
  • User: 7.1
  • Release Date: Dec 31
 106. 64
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 23
 107. tbd
  • User: 3.0
  • Release Date: Mar 19
 108. 77
  • User: 7.6
  • Release Date: Sep 5
 109. tbd
  • User: 8.3
  • Release Date: Jun 14
 110. 79
  • User: 7.5
  • Release Date: Nov 21
 111. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 5
 112. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jan 15
 113. 76
  • User: 6.9
  • Release Date: Mar 19
 114. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 30
 115. 31
  • User: 2.8
  • Release Date: Nov 13
 116. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 3
 117. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 10
 118. 79
  • User: 6.8
  • Release Date: Sep 23
 119. 61
  • User: 6.7
  • Release Date: Jan 16
 120. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 20
 121. 39
  • User: 4.4
  • Release Date: Oct 30
 122. 11
  • User: 1.3
  • Release Date: Dec 4
 123. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jan 15
 124. tbd
  • User: 1.9
  • Release Date: May 21
 125. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 18
 126. 68
  • User: 7.2
  • Release Date: Oct 22
 127. 69
  • User: 6.0
  • Release Date: Nov 13
 128. 40
  • User: 5.5
  • Release Date: Feb 7
 129. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 22
 130. tbd
  • User: 3.9
  • Release Date: Nov 6
 131. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 17
 132. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 31
 133. 84
  • User: 9.6
  • Release Date: Aug 20
 134. 30
  • User: 2.3
  • Release Date: Jan 29
 135. 59
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 27
 136. 44
  • User: tbd
  • Release Date: May 14
 137. 50
  • User: 5.2
  • Release Date: Nov 18
 138. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 10
 139. 38
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 14
 140. 61
  • User: 6.3
  • Release Date: Jun 23
 141. 24
  • User: 3.8
  • Release Date: Nov 18
 142. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 1
 143. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 19
 144. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 27
 145. 74
  • User: 7.5
  • Release Date: Sep 5
 146. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 9
 147. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 12
 148. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Feb 26
 149. 48
  • User: tbd
  • Release Date: May 29
 150. 65
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 9
 151. 90
  • User: 7.4
  • Release Date: Jul 2
 152. tbd
  • User: 5.8
  • Release Date: Oct 20
 153. 85
  • User: 8.5
  • Release Date: Sep 3
 154. tbd
  • User: 6.4
  • Release Date: Apr 11
 155. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 27
 156. 58
  • User: tbd
  • Release Date: May 6
 157. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 24
 158. tbd
  • User: 4.6
  • Release Date: Sep 17
 159. 55
  • User: 6.1
  • Release Date: Jun 19
 160. 47
  • User: 4.6
  • Release Date: Jun 10
 161. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 29
 162. 76
  • User: 8.3
  • Release Date: Sep 26
 163. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 12
 164. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Feb 5
 165. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 16
 166. tbd
  • User: 7.5
  • Release Date: Nov 26
 167. 37
  • User: 3.0
  • Release Date: Jun 5
 168. 53
  • User: 6.5
  • Release Date: Sep 4
 169. 82
  • User: 7.9
  • Release Date: Apr 16
 170. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 3
 171. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 3
 172. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 30
 173. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 3
 174. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 23
 175. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 3
 176. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 13
 177. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 3
 178. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 3
 179. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 31
 180. 79
  • User: 7.7
  • Release Date: May 29
 181. tbd
  • User: 3.8
  • Release Date: Nov 18
 182. 21
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 7
 183. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 24
 184. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 21
 185. 72
  • User: 7.7
  • Release Date: Oct 8
 186. 75
  • User: 6.5
  • Release Date: Oct 21
 187. 76
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 20
 188. 66
  • User: 7.8
  • Release Date: Nov 18
 189. tbd
  • User: 7.0
  • Release Date: Oct 22
 190. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 20
 191. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 9
 192. 62
  • User: 7.2
  • Release Date: Sep 16
 193. 73
  • User: 8.0
  • Release Date: Feb 20
 194. 76
  • User: 7.5
  • Release Date: Dec 19
 195. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 6

Coming Soon

  • Release Date: Dec 4, 2015
  • Platform: Wii U
  Xenoblade Chronicles X Image
  • Release Date: Mar 4, 2016
  • Platform: Wii U
  The Legend of Zelda: Twilight Princess HD Image
  • Release Date: Apr 22, 2016
  • Platform: Wii U
  Star Fox Zero Image

December 2015 Releases

 1. Week of Nov 22, 2015

 2. Week of Nov 29, 2015

 3. Week of Dec 6, 2015

 4. Week of Dec 13, 2015

 5. Week of Dec 20, 2015

 6. Week of Dec 27, 2015