Wii U Games

 1. tbd
  • User: 5.0
  • Release Date: Dec 11
 2. 82
  • User: 6.6
  • Release Date: Jun 3
 3. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Dec 18
 4. 65
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 2
 5. 70
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 13
 6. 59
  • User: 5.3
  • Release Date: May 1
 7. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 20
 8. tbd
  • User: 6.8
  • Release Date: Oct 29
 9. tbd
  • User: 4.9
  • Release Date: Aug 13
 10. 33
  • User: 5.5
  • Release Date: Sep 25
 11. tbd
  • User: 5.2
  • Release Date: Aug 7
 12. 73
  • User: 7.7
  • Release Date: Jun 19
 13. 72
  • User: 8.2
  • Release Date: Jul 3
 14. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 18
 15. 70
  • User: 6.2
  • Release Date: Aug 9
 16. 83
  • User: 8.1
  • Release Date: Oct 9
 17. 85
  • User: 7.1
  • Release Date: Nov 18
 18. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jan 17
 19. tbd
  • User: 4.7
  • Release Date: Dec 11
 20. 86
  • User: 7.5
  • Release Date: Oct 29
 21. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 24
 22. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 16
 23. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 12
 24. 85
  • User: 8.2
  • Release Date: Nov 18
 25. 68
  • User: 7.3
  • Release Date: Oct 25
 26. tbd
  • User: 6.2
  • Release Date: Apr 1
 27. 86
  • User: 9.1
  • Release Date: Oct 24
 28. 91
  • User: 9.1
  • Release Date: Oct 24
 29. tbd
  • User: 7.0
  • Release Date: Nov 5
 30. 43
  • User: 5.6
  • Release Date: Nov 18
 31. 53
  • User: 5.2
  • Release Date: Mar 6
 32. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Dec 18
 33. 55
  • User: 6.3
  • Release Date: Jul 3
 34. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jan 22
 35. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 26
 36. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 25
 37. tbd
  • User: 4.5
  • Release Date: Dec 4
 38. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Dec 18
 39. 81
  • User: 6.6
  • Release Date: Nov 18
 40. 69
  • User: 3.3
  • Release Date: Nov 5
 41. 81
  • User: 8.6
  • Release Date: Dec 5
 42. 83
  • User: 7.7
  • Release Date: Dec 26
 43. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Dec 26
 44. 74
  • User: tbd
  • Release Date: Jan 8
 45. 64
  • User: 6.7
  • Release Date: Nov 18
 46. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 16
 47. 84
  • User: 8.5
  • Release Date: Apr 29
 48. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 18
 49. 56
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 5
 50. tbd
  • User: 8.7
  • Release Date: Jan 20
 51. 75
  • User: 7.2
  • Release Date: Aug 1
 52. 69
  • User: 6.9
  • Release Date: Nov 21
 53. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jan 9
 54. tbd
  • User: 5.3
  • Release Date: May 15
 55. 57
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 19
 56. 73
  • User: 8.3
  • Release Date: Oct 30
 57. 68
  • User: 6.8
  • Release Date: Oct 30
 58. 63
  • User: 7.8
  • Release Date: Sep 4
 59. 85
  • User: 8.0
  • Release Date: Nov 18
 60. 38
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 25
 61. 88
  • User: 8.2
  • Release Date: Oct 22
 62. 76
  • User: 7.7
  • Release Date: Nov 12
 63. 57
  • User: 5.2
  • Release Date: Nov 18
 64. 71
  • User: 7.5
  • Release Date: Aug 18
 65. 73
  • User: 5.5
  • Release Date: Sep 23
 66. 51
  • User: 5.0
  • Release Date: Aug 6
 67. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 4
 68. 83
  • User: 8.9
  • Release Date: Feb 21
 69. 65
  • User: 7.1
  • Release Date: Dec 31
 70. tbd
  • User: 2.9
  • Release Date: Mar 19
 71. 77
  • User: 7.5
  • Release Date: Sep 5
 72. 79
  • User: 7.5
  • Release Date: Nov 21
 73. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jan 15
 74. 31
  • User: 2.6
  • Release Date: Nov 13
 75. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 3
 76. 61
  • User: 6.8
  • Release Date: Jan 16
 77. 39
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 30
 78. 11
  • User: 1.3
  • Release Date: Dec 4
 79. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jan 15
 80. tbd
  • User: 1.8
  • Release Date: May 21
 81. 69
  • User: 5.6
  • Release Date: Nov 13
 82. 40
  • User: 5.5
  • Release Date: Feb 7
 83. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 22
 84. tbd
  • User: 4.4
  • Release Date: Nov 6
 85. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 17
 86. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 31
 87. 50
  • User: 5.2
  • Release Date: Nov 18
 88. 38
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 14
 89. 61
  • User: 6.2
  • Release Date: Jun 23
 90. 24
  • User: 3.0
  • Release Date: Nov 18
 91. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 19
 92. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 27
 93. 74
  • User: 7.4
  • Release Date: Sep 5
 94. 48
  • User: tbd
  • Release Date: May 29
 95. 90
  • User: 7.2
  • Release Date: Jul 2
 96. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 11
 97. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 27
 98. tbd
  • User: 4.6
  • Release Date: Sep 17
 99. 55
  • User: 6.2
  • Release Date: Jun 19
 100. 47
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 10
 101. 75
  • User: 8.3
  • Release Date: Sep 26
 102. 37
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 5
 103. 53
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 4
 104. 82
  • User: 7.9
  • Release Date: Apr 16
 105. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 3
 106. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 3
 107. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 30
 108. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 3
 109. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 23
 110. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 3
 111. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 13
 112. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 3
 113. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 3
 114. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 31
 115. 79
  • User: 8.8
  • Release Date: May 29
 116. tbd
  • User: 3.5
  • Release Date: Nov 18
 117. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 7
 118. 72
  • User: 7.7
  • Release Date: Oct 8
 119. 75
  • User: 6.2
  • Release Date: Oct 21
 120. 66
  • User: 7.7
  • Release Date: Nov 18
 121. tbd
  • User: 7.0
  • Release Date: Oct 22
 122. 62
  • User: 7.9
  • Release Date: Sep 16
 123. 76
  • User: 7.5
  • Release Date: Dec 19
 124. 65
  • User: 5.3
  • Release Date: May 2
 125. 77
  • User: 7.0
  • Release Date: May 21
 126. tbd
  • User: 7.6
  • Release Date: Nov 11
 127. 80
  • User: 8.1
  • Release Date: Mar 18
 128. 82
  • User: 8.1
  • Release Date: Oct 22
 129. tbd
  • User: 8.0
  • Release Date: Apr 22
 130. 79
  • User: 7.3
  • Release Date: Nov 18
 131. 76
  • User: 8.5
  • Release Date: Oct 16
 132. tbd
  • User: 7.6
  • Release Date: Dec 11
 133. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 29
 134. 75
  • User: 6.4
  • Release Date: Nov 13
 135. 88
  • User: 9.1
  • Release Date: May 30
 136. 87
  • User: 9.2
  • Release Date: Nov 13
 137. 50
  • User: 4.9
  • Release Date: Dec 4
 138. 85
  • User: 7.3
  • Kinect Compatible
  • Release Date: Nov 13
 139. 64
  • User: 7.7
  • Release Date: Jul 24
 140. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jan 8
 141. tbd
  • User: 4.1
  • Release Date: Dec 18
 142. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jan 22
 143. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 21
 144. 74
  • User: 6.8
  • Release Date: Oct 17
 145. 80
  • User: 7.6
  • Release Date: Nov 18
 146. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 18
 147. 62
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 26
 148. tbd
  • User: 7.3
  • Release Date: Oct 29
 149. 82
  • User: 8.1
  • Release Date: Mar 19
 150. 84
  • User: 6.6
  • Release Date: Jun 13
 151. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 26
 152. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 10
 153. tbd
  • User: 4.3
  • Release Date: Feb 27
 154. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 17
 155. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 26
 156. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 27
 157. 71
  • User: 7.5
  • Release Date: Nov 18
 158. 85
  • User: 7.1
  • Release Date: Nov 18
 159. 86
  • User: 7.4
  • Kinect Compatible
  • Release Date: Mar 19
 160. 71
  • User: 6.9
  • Release Date: Dec 18
 161. 73
  • User: 7.8
  • Release Date: Apr 25
 162. tbd
  • User: 8.7
  • Release Date: Dec 5
 163. 77
  • User: 7.8
  • Release Date: Aug 25
 164. 84
  • User: 8.0
  • Release Date: Nov 18
 165. tbd
  • User: 7.9
  • Release Date: Nov 1
 166. 69
  • User: 7.3
  • Release Date: Nov 18
 167. 77
  • User: 7.8
  • Release Date: Nov 18
 168. 66
  • User: 7.5
  • Release Date: Jul 8
 169. 58
  • User: 5.9
  • Release Date: Oct 29
 170. tbd
  • User: 7.1
  • Release Date: Oct 14
 171. 74
  • User: 8.2
  • Release Date: Oct 16
 172. tbd
  • User: 5.5
  • Release Date: Nov 18
 173. tbd
  • User: 6.2
  • Release Date: Feb 6
 174. tbd
  • User: 4.3
  • Release Date: Aug 13
 175. 62
  • User: 8.0
  • Release Date: Nov 6
 176. 87
  • User: 8.6
  • Release Date: Aug 4
 177. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 16
 178. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 30
 179. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Dec 18
 180. 49
  • User: 5.1
  • Release Date: Aug 29
 181. 55
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 3
 182. 70
  • User: 7.2
  • Release Date: Jan 31
 183. 61
  • User: 6.5
  • Release Date: Mar 20
 184. 80
  • User: 7.9
  • Release Date: Jun 19
 185. 52
  • User: 4.7
  • Release Date: Nov 18
 186. tbd
  • User: 3.4
  • Release Date: Dec 4
 187. 92
  • User: 8.5
  • Release Date: Sep 3
 188. tbd
  • User: 7.1
  • Release Date: Apr 25
 189. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 2
 190. 80
  • User: 7.4
  • Release Date: May 21
 191. 48
  • User: 3.8
  • Release Date: Dec 4
 192. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jan 19
 193. 50
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 30
 194. 77
  • User: 7.3
  • Release Date: Dec 12

Coming Soon

  • Release Date: Feb 20, 2015
  • Platform: Wii U
  Kirby and the Rainbow Curse Image
  • Release Date: Mar 20, 2015
  • Platform: Wii U
  Mario Party 10 Image
  • Release Date: Mar 5, 2015
  • Platform: Wii U
  Mario vs. Donkey Kong: Tipping Stars Image

January 2015 Releases

 1. Week of Jan 18, 2015

 2. Week of Jan 25, 2015

 3. Week of Feb 1, 2015

 4. Week of Feb 8, 2015

 5. Week of Feb 15, 2015

 6. Week of Feb 22, 2015