Wii U Games

 1. tbd
  • User: 5.2
  • Release Date: Dec 11
 2. 83
  • User: 7.1
  • Release Date: Jun 3
 3. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 1
 4. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 2
 5. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 11
 6. tbd
  • User: 8.0
  • Release Date: Jul 28
 7. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 31
 8. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Feb 25
 9. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 12
 10. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Dec 18
 11. 65
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 2
 12. 70
  • User: 7.6
  • Release Date: Nov 13
 13. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 27
 14. 59
  • User: 5.3
  • Release Date: May 1
 15. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 16
 16. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 10
 17. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 18
 18. tbd
  • User: 7.1
  • Release Date: Oct 20
 19. 78
  • User: 7.5
  • Release Date: Jun 4
 20. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 15
 21. 81
  • User: 8.1
  • Release Date: Apr 9
 22. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 1
 23. 60
  • User: 6.8
  • Release Date: Nov 20
 24. tbd
  • User: 8.1
  • Release Date: Apr 30
 25. tbd
  • User: 6.8
  • Release Date: Oct 29
 26. tbd
  • User: 5.4
  • Release Date: Aug 13
 27. 33
  • User: 6.0
  • Release Date: Sep 25
 28. 78
  • User: 8.2
  • Release Date: Apr 2
 29. tbd
  • User: 5.2
  • Release Date: Aug 7
 30. 46
  • User: 4.4
  • Release Date: Nov 13
 31. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 6
 32. 73
  • User: 7.0
  • Release Date: Jun 19
 33. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 23
 34. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 29
 35. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 23
 36. 72
  • User: 8.2
  • Release Date: Jul 3
 37. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 23
 38. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 18
 39. 82
  • User: 8.3
  • Release Date: Jun 25
 40. 70
  • User: 6.3
  • Release Date: Aug 9
 41. 82
  • User: 8.5
  • Release Date: Oct 9
 42. 54
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 22
 43. 57
  • User: 7.3
  • Release Date: Apr 14
 44. 85
  • User: 7.2
  • Release Date: Nov 18
 45. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jan 17
 46. tbd
  • User: 4.7
  • Release Date: Dec 11
 47. 86
  • User: 7.7
  • Release Date: Oct 29
 48. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 9
 49. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 6
 50. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 24
 51. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jan 7
 52. 89
  • User: 8.8
  • Release Date: Sep 1
 53. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 2
 54. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Dec 22
 55. 80
  • User: 7.5
  • Release Date: Jul 30
 56. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 28
 57. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 16
 58. tbd
  • User: 2.8
  • Release Date: Nov 3
 59. tbd
  • User: 2.9
  • Release Date: Nov 12
 60. 85
  • User: 8.4
  • Release Date: Nov 18
 61. 68
  • User: 7.4
  • Release Date: Oct 25
 62. tbd
  • User: 6.9
  • Release Date: Apr 1
 63. 86
  • User: 8.8
  • Release Date: Oct 24
 64. tbd
  • User: 9.6
  • Release Date: Oct 24
 65. 91
  • User: 8.9
  • Release Date: Sep 20
 66. 60
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 24
 67. tbd
  • User: 6.8
  • Release Date: Nov 5
 68. 43
  • User: 5.8
  • Release Date: Nov 18
 69. tbd
  • User: 1.9
  • Release Date: Jan 7
 70. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 5
 71. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 17
 72. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 13
 73. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 23
 74. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 18
 75. 75
  • User: 7.5
  • Release Date: Feb 12
 76. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 28
 77. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 21
 78. 54
  • User: tbd
  • Release Date: May 21
 79. 53
  • User: 5.0
  • Release Date: Mar 6
 80. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Dec 18
 81. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 14
 82. 55
  • User: 6.4
  • Release Date: Jul 3
 83. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 20
 84. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 27
 85. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Dec 15
 86. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jan 22
 87. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 15
 88. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Feb 9
 89. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 26
 90. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Dec 8
 91. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Dec 28
 92. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 2
 93. 63
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 21
 94. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 25
 95. tbd
  • User: 4.6
  • Release Date: Dec 4
 96. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Dec 18
 97. 81
  • User: 6.9
  • Release Date: Nov 18
 98. 69
  • User: 3.5
  • Release Date: Nov 5
 99. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 9
 100. 49
  • User: 5.9
  • Release Date: Jul 23
 101. 81
  • User: 8.6
  • Release Date: Dec 5
 102. 83
  • User: 7.8
  • Release Date: Dec 26
 103. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Dec 26
 104. 76
  • User: 7.9
  • Release Date: Jan 8
 105. 64
  • User: 6.8
  • Release Date: Nov 18
 106. 24
  • User: 5.4
  • Release Date: Mar 3
 107. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 16
 108. 84
  • User: 8.4
  • Release Date: Apr 29
 109. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 18
 110. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 19
 111. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 5
 112. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 14
 113. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 31
 114. 56
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 5
 115. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 24
 116. 67
  • User: 7.8
  • Release Date: Jan 20
 117. 75
  • User: 7.0
  • Release Date: Aug 1
 118. 69
  • User: 1.2
  • Release Date: Nov 21
 119. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jan 9
 120. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 18
 121. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 22
 122. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Feb 16
 123. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 12
 124. tbd
  • User: 5.3
  • Release Date: May 15
 125. 57
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 19
 126. 73
  • User: 8.3
  • Release Date: Oct 30
 127. 68
  • User: 7.3
  • Release Date: Oct 30
 128. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 20
 129. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 4
 130. 55
  • User: 6.8
  • Release Date: Jun 4
 131. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 30
 132. 63
  • User: 7.1
  • Release Date: Sep 4
 133. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jan 5
 134. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Feb 11
 135. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Feb 11
 136. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 26
 137. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 22
 138. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 9
 139. 85
  • User: 8.2
  • Release Date: Nov 18
 140. 38
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 25
 141. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 21
 142. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 17
 143. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 27
 144. 88
  • User: 8.4
  • Release Date: Oct 22
 145. 43
  • User: 6.6
  • Release Date: Aug 28
 146. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Dec 10
 147. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jan 7
 148. 76
  • User: 7.9
  • Release Date: Aug 13
 149. 57
  • User: 5.6
  • Release Date: Nov 18
 150. 71
  • User: 7.6
  • Release Date: Aug 18
 151. 73
  • User: 6.2
  • Release Date: Sep 23
 152. 81
  • User: 6.7
  • Release Date: Aug 30
 153. 51
  • User: 5.3
  • Release Date: Aug 6
 154. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 4
 155. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 14
 156. 44
  • User: 5.4
  • Release Date: Feb 5
 157. tbd
  • User: 2.8
  • Release Date: Jul 9
 158. 75
  • User: 7.4
  • Release Date: May 28
 159. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 12
 160. 83
  • User: 9.0
  • Release Date: Feb 21
 161. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 26
 162. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 22
 163. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 16
 164. 65
  • User: 7.1
  • Release Date: Dec 31
 165. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 28
 166. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 26
 167. 64
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 23
 168. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 4
 169. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 14
 170. 68
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 21
 171. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 29
 172. tbd
  • User: 3.0
  • Release Date: Mar 19
 173. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 26
 174. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 10
 175. 77
  • User: 7.8
  • Release Date: Sep 5
 176. tbd
  • User: 8.2
  • Release Date: Jun 14
 177. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 27
 178. 79
  • User: 7.5
  • Release Date: Nov 21
 179. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 23
 180. 78
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 5
 181. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jan 15
 182. 76
  • User: 7.0
  • Release Date: Mar 19
 183. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 7
 184. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 30
 185. 57
  • User: 7.2
  • Release Date: Apr 7
 186. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 5
 187. 31
  • User: 2.7
  • Release Date: Nov 13
 188. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 3
 189. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Dec 15
 190. 58
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 22
 191. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 10
 192. 79
  • User: 6.5
  • Release Date: Sep 23
 193. 61
  • User: 6.7
  • Release Date: Jan 16
 194. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 20
 195. 39
  • User: 4.4
  • Release Date: Oct 30

Coming Soon

  • Release Date: May 23, 2017
  • Platform: Wii U
  Darksiders: Warmastered Edition Image

April 2017 Releases

 1. Week of Apr 16, 2017

 2. Week of Apr 23, 2017

 3. Week of Apr 30, 2017

 4. Week of May 7, 2017

 5. Week of May 14, 2017

 6. Week of May 21, 2017

 7. Week of May 28, 2017