Wii U Games

 1. tbd
  • User: 5.2
  • Release Date: Dec 11
 2. 83
  • User: 7.1
  • Release Date: Jun 3
 3. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 1
 4. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 2
 5. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 11
 6. tbd
  • User: 8.0
  • Release Date: Jul 28
 7. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 31
 8. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Feb 25
 9. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 12
 10. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Dec 18
 11. 65
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 2
 12. 70
  • User: 7.6
  • Release Date: Nov 13
 13. 59
  • User: 5.3
  • Release Date: May 1
 14. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 16
 15. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 10
 16. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 18
 17. tbd
  • User: 7.1
  • Release Date: Oct 20
 18. 78
  • User: 7.5
  • Release Date: Jun 4
 19. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 15
 20. 81
  • User: 8.1
  • Release Date: Apr 9
 21. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 1
 22. 60
  • User: 6.8
  • Release Date: Nov 20
 23. tbd
  • User: 8.1
  • Release Date: Apr 30
 24. tbd
  • User: 6.8
  • Release Date: Oct 29
 25. tbd
  • User: 5.4
  • Release Date: Aug 13
 26. 33
  • User: 6.0
  • Release Date: Sep 25
 27. 78
  • User: 8.2
  • Release Date: Apr 2
 28. tbd
  • User: 5.2
  • Release Date: Aug 7
 29. 46
  • User: 4.4
  • Release Date: Nov 13
 30. 73
  • User: 7.0
  • Release Date: Jun 19
 31. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 23
 32. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 29
 33. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 23
 34. 72
  • User: 8.2
  • Release Date: Jul 3
 35. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 23
 36. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 18
 37. 82
  • User: 8.3
  • Release Date: Jun 25
 38. 70
  • User: 6.3
  • Release Date: Aug 9
 39. 82
  • User: 8.5
  • Release Date: Oct 9
 40. 54
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 22
 41. 57
  • User: 7.3
  • Release Date: Apr 14
 42. 85
  • User: 7.2
  • Release Date: Nov 18
 43. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jan 17
 44. tbd
  • User: 4.7
  • Release Date: Dec 11
 45. 86
  • User: 7.7
  • Release Date: Oct 29
 46. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 9
 47. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 6
 48. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 24
 49. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jan 7
 50. 89
  • User: 8.7
  • Release Date: Sep 1
 51. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 2
 52. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Dec 22
 53. 80
  • User: 7.5
  • Release Date: Jul 30
 54. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 28
 55. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 16
 56. tbd
  • User: 2.8
  • Release Date: Nov 3
 57. tbd
  • User: 2.9
  • Release Date: Nov 12
 58. 85
  • User: 8.4
  • Release Date: Nov 18
 59. 68
  • User: 7.4
  • Release Date: Oct 25
 60. tbd
  • User: 6.9
  • Release Date: Apr 1
 61. 86
  • User: 8.7
  • Release Date: Oct 24
 62. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 24
 63. 91
  • User: 8.7
  • Release Date: Sep 20
 64. 60
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 24
 65. tbd
  • User: 6.8
  • Release Date: Nov 5
 66. 43
  • User: 5.8
  • Release Date: Nov 18
 67. tbd
  • User: 1.9
  • Release Date: Jan 7
 68. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 5
 69. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 17
 70. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 13
 71. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 23
 72. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 18
 73. 75
  • User: 7.5
  • Release Date: Feb 12
 74. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 28
 75. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 21
 76. 54
  • User: tbd
  • Release Date: May 21
 77. 53
  • User: 5.0
  • Release Date: Mar 6
 78. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Dec 18
 79. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 14
 80. 55
  • User: 6.4
  • Release Date: Jul 3
 81. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 27
 82. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Dec 15
 83. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jan 22
 84. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 15
 85. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Feb 9
 86. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 26
 87. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Dec 8
 88. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Dec 28
 89. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 2
 90. 63
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 21
 91. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 25
 92. tbd
  • User: 4.6
  • Release Date: Dec 4
 93. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Dec 18
 94. 81
  • User: 6.9
  • Release Date: Nov 18
 95. 69
  • User: 3.4
  • Release Date: Nov 5
 96. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 9
 97. 49
  • User: 5.9
  • Release Date: Jul 23
 98. 81
  • User: 8.6
  • Release Date: Dec 5
 99. 83
  • User: 7.8
  • Release Date: Dec 26
 100. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Dec 26
 101. 76
  • User: 7.9
  • Release Date: Jan 8
 102. 64
  • User: 6.8
  • Release Date: Nov 18
 103. 24
  • User: 5.4
  • Release Date: Mar 3
 104. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 16
 105. 84
  • User: 8.4
  • Release Date: Apr 29
 106. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 18
 107. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 19
 108. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 5
 109. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 14
 110. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 31
 111. 56
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 5
 112. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 24
 113. 67
  • User: 7.8
  • Release Date: Jan 20
 114. 75
  • User: 7.0
  • Release Date: Aug 1
 115. 69
  • User: 1.2
  • Release Date: Nov 21
 116. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jan 9
 117. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 18
 118. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 22
 119. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Feb 16
 120. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 12
 121. tbd
  • User: 5.3
  • Release Date: May 15
 122. 57
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 19
 123. 73
  • User: 8.3
  • Release Date: Oct 30
 124. 68
  • User: 7.3
  • Release Date: Oct 30
 125. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 20
 126. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 4
 127. 55
  • User: 6.8
  • Release Date: Jun 4
 128. 63
  • User: 7.1
  • Release Date: Sep 4
 129. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jan 5
 130. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Feb 11
 131. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Feb 11
 132. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 26
 133. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 22
 134. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 9
 135. 85
  • User: 8.2
  • Release Date: Nov 18
 136. 38
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 25
 137. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 21
 138. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 17
 139. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 27
 140. 88
  • User: 8.4
  • Release Date: Oct 22
 141. 43
  • User: 6.6
  • Release Date: Aug 28
 142. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Dec 10
 143. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jan 7
 144. 76
  • User: 7.9
  • Release Date: Aug 13
 145. 57
  • User: 5.6
  • Release Date: Nov 18
 146. 71
  • User: 7.6
  • Release Date: Aug 18
 147. 73
  • User: 6.1
  • Release Date: Sep 23
 148. 81
  • User: 6.7
  • Release Date: Aug 30
 149. 51
  • User: 5.3
  • Release Date: Aug 6
 150. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 4
 151. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 14
 152. 44
  • User: 5.4
  • Release Date: Feb 5
 153. tbd
  • User: 2.8
  • Release Date: Jul 9
 154. 75
  • User: 7.4
  • Release Date: May 28
 155. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 12
 156. 83
  • User: 9.0
  • Release Date: Feb 21
 157. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 26
 158. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 22
 159. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 16
 160. 65
  • User: 7.1
  • Release Date: Dec 31
 161. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 28
 162. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 26
 163. 64
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 23
 164. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 4
 165. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 14
 166. 68
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 21
 167. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 29
 168. tbd
  • User: 3.0
  • Release Date: Mar 19
 169. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 26
 170. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 10
 171. 77
  • User: 7.8
  • Release Date: Sep 5
 172. tbd
  • User: 8.4
  • Release Date: Jun 14
 173. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 27
 174. 79
  • User: 7.5
  • Release Date: Nov 21
 175. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 23
 176. 78
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 5
 177. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jan 15
 178. 76
  • User: 7.0
  • Release Date: Mar 19
 179. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 7
 180. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 30
 181. 57
  • User: 7.2
  • Release Date: Apr 7
 182. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 5
 183. 31
  • User: 2.7
  • Release Date: Nov 13
 184. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 3
 185. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Dec 15
 186. 58
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 22
 187. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 10
 188. 79
  • User: 6.5
  • Release Date: Sep 23
 189. 61
  • User: 6.7
  • Release Date: Jan 16
 190. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 20
 191. 39
  • User: 4.4
  • Release Date: Oct 30
 192. 11
  • User: 1.2
  • Release Date: Dec 4
 193. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jan 15
 194. tbd
  • User: 1.9
  • Release Date: May 21
 195. 81
  • User: 8.6
  • Release Date: Dec 10

Coming Soon

  • Release Date: Apr 25, 2017
  • Platform: Wii U
  Sniper: Ghost Warrior 3 Image

March 2017 Releases

 1. Week of Mar 19, 2017

 2. Week of Mar 26, 2017

 3. Week of Apr 2, 2017

 4. Week of Apr 9, 2017

 5. Week of Apr 16, 2017

 6. Week of Apr 23, 2017