Wii U Games

 1. tbd
  • User: 5.2
  • Release Date: Dec 11
 2. 83
  • User: 6.9
  • Release Date: Jun 3
 3. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Dec 18
 4. 65
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 2
 5. 70
  • User: 9.0
  • Release Date: Nov 13
 6. 59
  • User: 5.3
  • Release Date: May 1
 7. tbd
  • User: 7.5
  • Release Date: Oct 20
 8. 79
  • User: 8.2
  • Release Date: Jun 4
 9. 81
  • User: 7.9
  • Release Date: Apr 9
 10. 60
  • User: 6.8
  • Release Date: Nov 20
 11. tbd
  • User: 8.4
  • Release Date: Apr 30
 12. tbd
  • User: 6.8
  • Release Date: Oct 29
 13. tbd
  • User: 5.4
  • Release Date: Aug 13
 14. 33
  • User: 6.0
  • Release Date: Sep 25
 15. 78
  • User: 8.4
  • Release Date: Apr 2
 16. tbd
  • User: 5.2
  • Release Date: Aug 7
 17. 42
  • User: 4.3
  • Release Date: Nov 13
 18. 73
  • User: 7.9
  • Release Date: Jun 19
 19. 72
  • User: 8.2
  • Release Date: Jul 3
 20. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 18
 21. 82
  • User: 9.1
  • Release Date: Jun 25
 22. 70
  • User: 6.3
  • Release Date: Aug 9
 23. 82
  • User: 8.4
  • Release Date: Oct 9
 24. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 22
 25. 85
  • User: 7.2
  • Release Date: Nov 18
 26. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jan 17
 27. tbd
  • User: 4.7
  • Release Date: Dec 11
 28. 86
  • User: 7.7
  • Release Date: Oct 29
 29. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 9
 30. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 6
 31. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 24
 32. 80
  • User: 7.4
  • Release Date: Jul 30
 33. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 28
 34. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 16
 35. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 3
 36. tbd
  • User: 4.0
  • Release Date: Nov 12
 37. 85
  • User: 8.3
  • Release Date: Nov 18
 38. 68
  • User: 7.4
  • Release Date: Oct 25
 39. tbd
  • User: 6.7
  • Release Date: Apr 1
 40. 86
  • User: 9.0
  • Release Date: Oct 24
 41. 91
  • User: 9.0
  • Release Date: Oct 24
 42. 60
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 24
 43. tbd
  • User: 7.0
  • Release Date: Nov 5
 44. 43
  • User: 5.7
  • Release Date: Nov 18
 45. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 5
 46. 75
  • User: 7.5
  • Release Date: Feb 12
 47. 54
  • User: tbd
  • Release Date: May 21
 48. 53
  • User: 5.0
  • Release Date: Mar 6
 49. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Dec 18
 50. 55
  • User: 6.4
  • Release Date: Jul 3
 51. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 27
 52. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jan 22
 53. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 26
 54. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 2
 55. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 25
 56. tbd
  • User: 4.6
  • Release Date: Dec 4
 57. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Dec 18
 58. 81
  • User: 6.8
  • Release Date: Nov 18
 59. 69
  • User: 3.4
  • Release Date: Nov 5
 60. 49
  • User: 5.2
  • Release Date: Jul 23
 61. 81
  • User: 8.6
  • Release Date: Dec 5
 62. 83
  • User: 7.8
  • Release Date: Dec 26
 63. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Dec 26
 64. 76
  • User: 7.9
  • Release Date: Jan 8
 65. 64
  • User: 6.8
  • Release Date: Nov 18
 66. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 16
 67. 84
  • User: 8.5
  • Release Date: Apr 29
 68. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 18
 69. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 5
 70. 56
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 5
 71. 67
  • User: 7.5
  • Release Date: Jan 20
 72. 75
  • User: 6.9
  • Release Date: Aug 1
 73. 69
  • User: 1.2
  • Release Date: Nov 21
 74. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jan 9
 75. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 22
 76. tbd
  • User: 5.3
  • Release Date: May 15
 77. 57
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 19
 78. 73
  • User: 8.3
  • Release Date: Oct 30
 79. 68
  • User: 7.0
  • Release Date: Oct 30
 80. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 20
 81. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 4
 82. 55
  • User: 7.8
  • Release Date: Jun 4
 83. 63
  • User: 7.1
  • Release Date: Sep 4
 84. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 22
 85. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 9
 86. 85
  • User: 8.1
  • Release Date: Nov 18
 87. 38
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 25
 88. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 17
 89. 88
  • User: 8.3
  • Release Date: Oct 22
 90. 44
  • User: 6.3
  • Release Date: Aug 28
 91. 76
  • User: 7.8
  • Release Date: Nov 12
 92. 57
  • User: 5.2
  • Release Date: Nov 18
 93. 71
  • User: 7.6
  • Release Date: Aug 18
 94. 73
  • User: 6.1
  • Release Date: Sep 23
 95. 81
  • User: 6.4
  • Release Date: Aug 30
 96. 51
  • User: 5.3
  • Release Date: Aug 6
 97. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 4
 98. 44
  • User: 5.4
  • Release Date: Feb 5
 99. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 9
 100. 75
  • User: 8.3
  • Release Date: May 28
 101. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 12
 102. 83
  • User: 8.9
  • Release Date: Feb 21
 103. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 26
 104. 65
  • User: 7.1
  • Release Date: Dec 31
 105. 64
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 23
 106. tbd
  • User: 3.0
  • Release Date: Mar 19
 107. 77
  • User: 7.6
  • Release Date: Sep 5
 108. tbd
  • User: 8.3
  • Release Date: Jun 14
 109. 79
  • User: 7.5
  • Release Date: Nov 21
 110. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 5
 111. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jan 15
 112. 76
  • User: 6.9
  • Release Date: Mar 19
 113. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 30
 114. 31
  • User: 2.8
  • Release Date: Nov 13
 115. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 3
 116. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 10
 117. 79
  • User: 6.8
  • Release Date: Sep 23
 118. 61
  • User: 6.7
  • Release Date: Jan 16
 119. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 20
 120. 39
  • User: 4.4
  • Release Date: Oct 30
 121. 11
  • User: 1.3
  • Release Date: Dec 4
 122. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jan 15
 123. tbd
  • User: 1.9
  • Release Date: May 21
 124. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 18
 125. 67
  • User: 7.1
  • Release Date: Oct 22
 126. 69
  • User: 6.0
  • Release Date: Nov 13
 127. 40
  • User: 5.5
  • Release Date: Feb 7
 128. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 22
 129. tbd
  • User: 4.4
  • Release Date: Nov 6
 130. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 17
 131. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 31
 132. 84
  • User: 9.6
  • Release Date: Aug 20
 133. 30
  • User: 2.3
  • Release Date: Jan 29
 134. 59
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 27
 135. 44
  • User: tbd
  • Release Date: May 14
 136. 50
  • User: 5.2
  • Release Date: Nov 18
 137. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 10
 138. 38
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 14
 139. 61
  • User: 6.3
  • Release Date: Jun 23
 140. 24
  • User: 3.8
  • Release Date: Nov 18
 141. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 1
 142. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 19
 143. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 27
 144. 74
  • User: 7.5
  • Release Date: Sep 5
 145. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 9
 146. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 12
 147. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Feb 26
 148. 48
  • User: tbd
  • Release Date: May 29
 149. 65
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 9
 150. 90
  • User: 7.4
  • Release Date: Jul 2
 151. tbd
  • User: 6.0
  • Release Date: Oct 20
 152. 85
  • User: 8.5
  • Release Date: Sep 3
 153. tbd
  • User: 6.4
  • Release Date: Apr 11
 154. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 27
 155. 58
  • User: tbd
  • Release Date: May 6
 156. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 24
 157. tbd
  • User: 4.6
  • Release Date: Sep 17
 158. 55
  • User: 6.1
  • Release Date: Jun 19
 159. 47
  • User: 4.6
  • Release Date: Jun 10
 160. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 29
 161. 76
  • User: 8.3
  • Release Date: Sep 26
 162. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 12
 163. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Feb 5
 164. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 16
 165. tbd
  • User: 7.5
  • Release Date: Nov 26
 166. 37
  • User: 3.0
  • Release Date: Jun 5
 167. 53
  • User: 6.5
  • Release Date: Sep 4
 168. 82
  • User: 7.9
  • Release Date: Apr 16
 169. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 3
 170. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 3
 171. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 30
 172. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 3
 173. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 23
 174. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 3
 175. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 13
 176. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 3
 177. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 3
 178. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 31
 179. 79
  • User: 7.7
  • Release Date: May 29
 180. tbd
  • User: 3.8
  • Release Date: Nov 18
 181. 21
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 7
 182. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 24
 183. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 21
 184. 72
  • User: 7.7
  • Release Date: Oct 8
 185. 75
  • User: 6.5
  • Release Date: Oct 21
 186. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 20
 187. 66
  • User: 7.8
  • Release Date: Nov 18
 188. tbd
  • User: 7.0
  • Release Date: Oct 22
 189. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 20
 190. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 9
 191. 62
  • User: 7.2
  • Release Date: Sep 16
 192. 73
  • User: 8.0
  • Release Date: Feb 20
 193. 76
  • User: 7.5
  • Release Date: Dec 19
 194. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 6
 195. 65
  • User: 5.2
  • Release Date: May 2

Coming Soon

  • Release Date: Dec 4, 2015
  • Platform: Wii U
  Xenoblade Chronicles X Image
  • Release Date: Apr 22, 2016
  • Platform: Wii U
  Star Fox Zero Image
  • Release Date: Mar 4, 2016
  • Platform: Wii U
  The Legend of Zelda: Twilight Princess HD Image