PC Games

 1. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 23
 2. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 10
 3. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 30
 4. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 19
 5. 67
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 16
 6. 76
  • User: 5.6
  • Release Date: Oct 9
 7. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 8
 8. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 10
 9. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 3
 10. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 20
 11. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 12
 12. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 8
 13. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 26
 14. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 1
 15. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 23
 16. tbd
  • User: 2.3
  • Release Date: Sep 17
 17. 81
  • User: 8.1
  • Release Date: Sep 18
 18. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 18
 19. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 17
 20. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 26
 21. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 11
 22. 80
  • User: 8.4
  • Release Date: Oct 6
 23. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 4
 24. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 27
 25. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 15
 26. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 7
 27. 70
  • User: 7.7
  • Release Date: Sep 23
 28. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 21
 29. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 17
 30. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 8
 31. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 16
 32. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 26
 33. 78
  • User: 3.8
  • Release Date: Sep 16
 34. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 18
 35. tbd
  • User: 6.9
  • Release Date: Aug 15
 36. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 14
 37. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 16
 38. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 18
 39. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 5
 40. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 15
 41. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 15
 42. 56
  • User: 6.6
  • Release Date: Aug 6
 43. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 24
 44. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 3
 45. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 17
 46. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 22
 47. 78
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 12
 48. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 6
 49. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 24
 50. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 18
 51. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 21
 52. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 10
 53. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 24
 54. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 8
 55. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 4
 56. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 12
 57. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 23
 58. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 3
 59. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 25
 60. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 14
 61. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 26
 62. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 27
 63. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 16
 64. tbd
  • User: 6.9
  • Release Date: Aug 1
 65. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 9
 66. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 11
 67. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 16
 68. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 15
 69. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 23
 70. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 28
 71. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 14
 72. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 2
 73. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 27
 74. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 4
 75. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 10
 76. 76
  • User: 6.5
  • Release Date: Oct 14
 77. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 2
 78. tbd
  • User: 8.3
  • Release Date: Sep 15
 79. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 14
 80. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 11
 81. 70
  • User: 7.8
  • Release Date: Aug 22
 82. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 12
 83. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 18
 84. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 29
 85. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 4
 86. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 31
 87. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 6
 88. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 10
 89. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 17
 90. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 29
 91. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 30
 92. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 8
 93. 62
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 19
 94. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 29
 95. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 3
 96. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 6
 97. 74
  • User: 7.5
  • Release Date: Aug 7
 98. tbd
  • User: 0.4
  • Release Date: Jul 30
 99. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 23
 100. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 15
 101. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 26
 102. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 22
 103. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 4
 104. 70
  • User: 7.6
  • Release Date: Oct 7
 105. tbd
  • User: 5.3
  • Release Date: Sep 10
 106. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 6
 107. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 30
 108. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 4
 109. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 8
 110. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 6
 111. tbd
  • User: 6.0
  • Release Date: Aug 27
 112. tbd
  • User: 6.5
  • Release Date: Jul 30
 113. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 22
 114. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 13
 115. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 17
 116. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 13
 117. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 22
 118. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 11
 119. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 26
 120. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 21
 121. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 26
 122. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 18
 123. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 24
 124. 82
  • User: 8.2
  • Release Date: Sep 29
 125. 78
  • User: 7.4
  • Release Date: Aug 26
 126. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 17
 127. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 22
 128. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 24
 129. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 8
 130. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 19
 131. 71
  • User: 5.2
  • Release Date: Sep 5
 132. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 17
 133. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 14
 134. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 22
 135. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 17
 136. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 16
 137. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 20
 138. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 28
 139. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 21
 140. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 13
 141. 82
  • User: 6.5
  • Release Date: Sep 23
 142. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 14
 143. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 7
 144. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 6
 145. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 6
 146. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 6
 147. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 6
 148. tbd
  • User: 6.5
  • Release Date: Sep 17
 149. tbd
  • User: 5.8
  • Release Date: Aug 28
 150. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 19
 151. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 15
 152. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 21
 153. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 3
 154. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 25
 155. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 14
 156. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 23
 157. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 11
 158. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 22
 159. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 28
 160. 56
  • User: 6.4
  • Release Date: Aug 1
 161. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 18
 162. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 7
 163. 82
  • User: 8.3
  • Release Date: Sep 18
 164. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 21
 165. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 1
 166. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 16
 167. tbd
  • User: 5.0
  • Release Date: Sep 18
 168. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 11
 169. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 25
 170. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 30
 171. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 4
 172. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 12
 173. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 28
 174. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 9
 175. 65
  • User: 4.6
  • Release Date: Oct 17
 176. tbd
  • User: 4.4
  • Release Date: Sep 12
 177. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 25
 178. tbd
  • User: 5.1
  • Release Date: Sep 30
 179. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 6
 180. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 6
 181. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 6
 182. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 28
 183. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 28
 184. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 23
 185. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 17
 186. 75
  • User: 7.8
  • Release Date: Sep 24
 187. 81
  • User: 4.8
  • Release Date: Sep 23
 188. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 19
 189. tbd
  • User: 6.5
  • Release Date: Sep 17
 190. tbd
  • User: 5.1
  • Release Date: Oct 9
 191. 60
  • User: 7.0
  • Release Date: Jul 29
 192. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 16
 193. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 17

Games filtered by release date to the last 90 days.

Coming Soon

  • Release Date: Oct 24, 2014
  • Platform: PC
  Sid Meier's Civilization: Beyond Earth Image
  • Release Date: Dec 2, 2014
  • Platform: PC
  The Crew Image
  • Release Date: Nov 18, 2014
  • Platform: PC
  Dragon Age: Inquisition Image

October 2014 Releases