PC Games

 1. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 27
 2. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 24
 3. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 26
 4. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 10
 5. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Feb 10
 6. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 16
 7. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 15
 8. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 2
 9. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 1
 10. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 10
 11. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Feb 14
 12. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 27
 13. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Feb 25
 14. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Feb 25
 15. 78
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 30
 16. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Feb 13
 17. 60
  • User: 3.2
  • Release Date: Feb 23
 18. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Feb 13
 19. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 4
 20. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 30
 21. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 7
 22. tbd
  • User: 8.3
  • Release Date: Mar 30
 23. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 30
 24. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 17
 25. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 25
 26. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 20
 27. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 9
 28. tbd
  • User: 7.0
  • Release Date: Feb 19
 29. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Feb 19
 30. tbd
  • User: 6.6
  • Release Date: Mar 27
 31. 80
  • User: 8.8
  • Release Date: Apr 14
 32. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Feb 17
 33. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 17
 34. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 22
 35. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 1
 36. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Feb 20
 37. 76
  • User: 7.6
  • Release Date: Apr 10
 38. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 4
 39. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 1
 40. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 29
 41. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 1
 42. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 16
 43. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 9
 44. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 16
 45. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 27
 46. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 5
 47. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 19
 48. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 8
 49. 66
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 6
 50. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 4
 51. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 5
 52. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 4
 53. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 4
 54. 74
  • User: 5.3
  • Release Date: Apr 21
 55. 74
  • User: 7.8
  • Release Date: Mar 10
 56. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 26
 57. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 2
 58. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 14
 59. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Feb 9
 60. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 30
 61. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 28
 62. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 1
 63. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 18
 64. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 24
 65. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Feb 12
 66. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Feb 27
 67. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Feb 6
 68. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 26
 69. 71
  • User: 3.7
  • Release Date: Mar 17
 70. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 27
 71. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 31
 72. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 17
 73. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 17
 74. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 21
 75. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Feb 27
 76. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 17
 77. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 5
 78. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 30
 79. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 14
 80. tbd
  • User: 6.5
  • Release Date: Apr 12
 81. tbd
  • User: 8.1
  • Release Date: Feb 27
 82. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Feb 19
 83. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Feb 24
 84. tbd
  • User: 5.0
  • Release Date: Apr 20
 85. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Feb 12
 86. 69
  • User: 9.0
  • Release Date: Mar 30
 87. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 12
 88. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Feb 24
 89. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Feb 6
 90. 56
  • User: 7.0
  • Release Date: Apr 8
 91. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 23
 92. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Feb 23
 93. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 21
 94. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Feb 16
 95. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 4
 96. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Feb 20
 97. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 4
 98. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 14
 99. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 24
 100. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 29
 101. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 23
 102. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Feb 8
 103. 73
  • User: 6.4
  • Release Date: Apr 28
 104. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 16
 105. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 5
 106. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 3
 107. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 18
 108. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 18
 109. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 24
 110. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 30
 111. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Feb 16
 112. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Feb 19
 113. tbd
  • User: 9.4
  • Release Date: Apr 23
 114. tbd
  • User: 2.5
  • Release Date: Feb 20
 115. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 28
 116. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 4
 117. 76
  • User: 7.6
  • Release Date: Feb 5
 118. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Feb 19
 119. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Feb 17
 120. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 1
 121. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 13
 122. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 10
 123. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Feb 22
 124. 79
  • User: 8.9
  • Release Date: Apr 30
 125. 47
  • User: 1.5
  • Release Date: Feb 5
 126. 85
  • User: 9.0
  • Release Date: Mar 10
 127. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 20
 128. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 26
 129. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 27
 130. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 6
 131. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Feb 24
 132. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 24
 133. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 30
 134. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 23
 135. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 23
 136. 78
  • User: 5.1
  • Release Date: Apr 21
 137. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 8
 138. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 24
 139. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Feb 26
 140. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 21
 141. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Feb 20
 142. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 3
 143. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 28
 144. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 23
 145. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 22
 146. 87
  • User: 7.7
  • Release Date: Apr 23
 147. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 5
 148. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 20
 149. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Feb 6
 150. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 25
 151. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 7
 152. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 7
 153. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Feb 12
 154. tbd
  • User: 7.8
  • Release Date: Feb 12
 155. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 24
 156. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 5
 157. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Feb 12
 158. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 5
 159. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 17
 160. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Feb 9
 161. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Feb 27
 162. 78
  • User: 8.0
  • Release Date: Apr 1
 163. tbd
  • User: 1.3
  • Release Date: Mar 30
 164. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Feb 6
 165. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Feb 13
 166. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Feb 16
 167. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Feb 16
 168. 69
  • User: 4.3
  • Release Date: Mar 30
 169. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 25
 170. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 14
 171. 72
  • User: 8.0
  • Release Date: Apr 10
 172. 67
  • User: 7.0
  • Release Date: Feb 13
 173. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 2
 174. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 18
 175. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 10
 176. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 15
 177. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Feb 5
 178. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 11
 179. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 2
 180. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 1
 181. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Feb 24
 182. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Feb 24
 183. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 13
 184. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 10
 185. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 10
 186. tbd
  • User: 7.8
  • Release Date: Mar 18
 187. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 28
 188. 76
  • User: 5.5
  • Release Date: Mar 24
 189. tbd
  • User: 7.4
  • Release Date: Feb 27
 190. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 9
 191. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 24
 192. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 3
 193. 71
  • User: 8.4
  • Release Date: Mar 12
 194. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 12
 195. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 11
 196. tbd
  • User: 3.3
  • Release Date: Mar 12
 197. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 14
 198. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 23

Games filtered by release date to the last 90 days.

Coming Soon

  • Release Date: May 19, 2015
  • Platform: PC
  The Witcher 3: Wild Hunt Image
  • Release Date: May 7, 2015
  • Platform: PC
  Project CARS Image
  • Release Date: May 11, 2015
  • Platform: PC
  Starless: Nymphomaniac's Paradise Image

May 2015 Releases

 1. Week of Apr 26, 2015

 2. Week of May 3, 2015

 3. Week of May 10, 2015

 4. Week of May 17, 2015

 5. Week of May 24, 2015