PC Games

 1. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 16
 2. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 21
 3. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 19
 4. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 17
 5. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 10
 6. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 28
 7. tbd
  • User: 5.6
  • Release Date: May 27
 8. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 17
 9. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 22
 10. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 6
 11. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 19
 12. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 2
 13. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 3
 14. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 4
 15. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 19
 16. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 27
 17. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 27
 18. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 27
 19. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 23
 20. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 11
 21. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 29
 22. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 18
 23. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 27
 24. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 10
 25. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 13
 26. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 2
 27. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 15
 28. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 15
 29. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 19
 30. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 19
 31. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 17
 32. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 20
 33. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 24
 34. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 10
 35. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 21
 36. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 2
 37. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 25
 38. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 21
 39. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 6
 40. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 20
 41. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 1
 42. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 21
 43. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 18
 44. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 14
 45. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 13
 46. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 21
 47. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 6
 48. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 3
 49. 84
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 12
 50. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 1
 51. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 28
 52. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 15
 53. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 1
 54. tbd
  • User: 7.4
  • Release Date: Jun 3
 55. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 17
 56. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 27
 57. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 17
 58. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 18
 59. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 30
 60. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 3
 61. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 13
 62. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 2
 63. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 1
 64. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 10
 65. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 19
 66. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 11
 67. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 17
 68. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 21
 69. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 26
 70. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 12
 71. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 16
 72. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 22
 73. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 10
 74. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 8
 75. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 2
 76. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 17
 77. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 27
 78. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 6
 79. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 30
 80. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 25
 81. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 1
 82. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 29
 83. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 26
 84. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 14
 85. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 16
 86. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 30
 87. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 4
 88. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 8
 89. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 16
 90. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 20
 91. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 7
 92. 52
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 28
 93. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 20
 94. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 27
 95. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 27
 96. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 19
 97. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 15
 98. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 7
 99. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 8
 100. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 11
 101. 69
  • User: 7.0
  • Release Date: May 3
 102. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 5
 103. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 12
 104. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 6
 105. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 13
 106. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 15
 107. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 13
 108. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 1
 109. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 18
 110. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 29
 111. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 26
 112. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 28
 113. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 15
 114. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 19
 115. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 11
 116. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 15
 117. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 31
 118. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 7
 119. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 28
 120. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 14
 121. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 27
 122. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 19
 123. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 21
 124. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 21
 125. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 27
 126. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 19
 127. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 17
 128. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 18
 129. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 11
 130. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 30
 131. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 24
 132. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 26
 133. 57
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 22
 134. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 11
 135. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 24
 136. 74
  • User: 8.4
  • Release Date: Jun 2
 137. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 27
 138. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 3
 139. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 13
 140. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 16
 141. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 24
 142. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 28
 143. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 27
 144. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 8
 145. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 15
 146. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 15
 147. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 27
 148. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 19
 149. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 14
 150. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 30
 151. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 18
 152. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 3
 153. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 5
 154. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 21
 155. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 28
 156. tbd
  • User: 3.0
  • Release Date: Jul 5
 157. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 5
 158. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 25
 159. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 11
 160. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 26
 161. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 5
 162. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 27
 163. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 7
 164. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 13
 165. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 7
 166. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 27
 167. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 28
 168. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 19
 169. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 10
 170. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 20
 171. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 21
 172. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 13
 173. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 29
 174. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 19
 175. tbd
  • User: 6.4
  • Release Date: Apr 29
 176. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 14
 177. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 2
 178. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 29
 179. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 20
 180. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 15
 181. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 17
 182. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 21
 183. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 21
 184. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 1
 185. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 3
 186. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 20
 187. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 6
 188. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 25
 189. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 7
 190. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 27
 191. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 19
 192. 58
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 26
 193. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 25
 194. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 14
 195. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 17
 196. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 10
 197. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 6
 198. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 13
 199. tbd
  • User: 7.5
  • Release Date: Jun 9
 200. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 4

Games filtered by release date to the last 90 days.

Coming Soon

  • Release Date: Aug 9, 2016
  • Platform: PC
  No Man's Sky Image
  • Release Date: Aug 30, 2016
  • Platform: PC
  World of Warcraft: Legion Image
  • Release Date: Oct 21, 2016
  • Platform: PC
  Sid Meier's Civilization VI Image

July 2016 Releases

 1. Week of Jul 17, 2016

 2. Week of Jul 24, 2016

 3. Week of Jul 31, 2016

 4. Week of Aug 7, 2016

 5. Week of Aug 14, 2016

 6. Week of Aug 21, 2016

 7. Week of Aug 28, 2016