1 Numara Sizsiniz iOS

1 Numara Sizsiniz Image
Metascore
 1. First Review
 2. Second Review
 3. Third Review
 4. Fourth Review

No score yet - based on 0 Critics Awaiting 4 more reviews What's this?

User Score
tbd

No user score yet- Be the first to review!

Your Score
0 out of 10
Rate this:
 • 10
 • 9
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1
 • 0
 • 0
 • Summary: 1 Numara`y? Ar?yoruz....Yoksa 1 Numara siz misiniz?Ç?tay? yükseltiyoruz.... Harflerden kelime türetmekten s?k?ld?n?z m? ?Dört seçenekli ayn? tip sorulardanda m? s?k?ld?n?z ?O zaman sizi tüm zamanlar?n en zevkli, en güncel, en interaktif bilgi ve1 Numara`y? Ar?yoruz....Yoksa 1 Numara siz misiniz?Ç?tay? yükseltiyoruz.... Harflerden kelime türetmekten s?k?ld?n?z m? ?Dört seçenekli ayn? tip sorulardanda m? s?k?ld?n?z ?O zaman sizi tüm zamanlar?n en zevkli, en güncel, en interaktif bilgi ve kültür yar??mas?na davet ediyoruz!Dört farkl? format, özenle haz?rlanm?? binlerce güncel soruyla? Resimli sorular,? Seçenekli sorular,? Do?ru mu ? Yanl?? m??? Kelime Bulma sorular?bu oyunun müptelas? olacaks?n?z.Her yar?? 4 oyuncuyla ba?lar; her tur sonunda `En Zay?f Halka` oylamayla gönderilir.Stratejinizle rakiplerinizi birbir eleyerek yar???n 1 Numaras? olacaks?n?z.? Game Center üzerinden oynan?r.? Dört farkl? formatta ve farkl? türlerde binlerce soru içerir.? Oyuncuya ilk ba?ta 2.000 chip verilir. her online yar?? 20 chip de?erindedir.? Oyuncular bir tak?m olarak yar???p Chip biriktirmeye çal???rlar. Kazanan birikmi? tüm Chipleri kasas?na ekler.? Oyuncular aktif oyuncunun o oyundaki istatistiklerini anl?k olarak görebilir.? Elenen oyuncu oyunu izlemeye devam edebilir.? 1 Numara olan oyuncunun twitter bilgileri s?ralama listesinde yay?nlan?r. Listeden takipçi yap?lmas?na izin verilir.? 1 Numara olun takipçi say?n?z? art?r?n.? Antreman moduyla kendinizi geli?tirip rakiplerinizin bir ad?m önüne geçebilirsiniz.Online oyunlarda 1 Numara bir dönem ba?l?yor...twitter: @tubikmobileiphone@tubikmobile.com Expand
Score distribution:
 1. Positive: 0 out of
 2. Mixed: 0 out of
 3. Negative: 0 out of