2 Resim 5 Fark Image
Metascore
 1. First Review
 2. Second Review
 3. Third Review
 4. Fourth Review

No score yet - based on 0 Critics Awaiting 4 more reviews What's this?

User Score
tbd

No user score yet- Be the first to review!

Your Score
0 out of 10
Rate this:
 • 10
 • 9
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1
 • 0
 • 0
 • Summary: 2 resim aras?ndaki 5 fark? zaman dolmadan bulmal?s?n! Ayr?ca ne kadar h?zl? davran?rsan o kadar fazla bonus puan toplayacak, dünya s?ralamas?nda rakiplerinin önüne geçme ?ans? yakalayacaks?n. ?ster klasik oyun seçene?i ile onlarca resim aras?ndan 5 fark? bulmaya2 resim aras?ndaki 5 fark? zaman dolmadan bulmal?s?n! Ayr?ca ne kadar h?zl? davran?rsan o kadar fazla bonus puan toplayacak, dünya s?ralamas?nda rakiplerinin önüne geçme ?ans? yakalayacaks?n. ?ster klasik oyun seçene?i ile onlarca resim aras?ndan 5 fark? bulmaya çal??, istersen de zaman kar?? oyunu ile 100 saniye içerisinde elinden geldi?i kadar resmi bitir.Oyunumuzun Özellikleri:* 7 'den 70'e tüm aile için hem çok e?lenceli hem de dikkati geli?tiren bir oyun.* Paras?z sürümde 25, tam sürümde 75 birbirinden güzel resim.* Klasik ve Zaman Kar?? isminde iki ayr? oyun seçene?i.* H?z bonuslar?, kombo bonuslar ve zaman bonuslar? ile büyük heyecan!* Game Center destekli dünya s?ralamas?na ad?n?z? yazd?rma ?ans?.Nas?l Oynayacaks?n?z?* Klasik Oyun: Her seferinde kar??n?za rastgele 2 resim gelecek. 60 saniye süre içerisinde bu iki resimdeki 5 fark? üzerine t?klayarak bulman?z gerekiyor. Hata yaparsan?z zaman?n?z azal?r, h?zl? olursan?z bonus puan al?rs?n?z. 3 adet ipucu hakk?n?z bulunuyor.* Zamana Kar?? Oyun: 100 saniye içerisinde önünüze gelen resimlerdeki 2 fark? bulman?z gerek. 2 fark? bulunca sonraki resme geçeceksiniz. Bu oyunda 1 adet ipucu hakk?n?z bulunuyor.Bonuslar Nas?l Hesaplan?yor?* Her do?ru tahmin için +5 puan kazan?rs?n?z.* Yeni bir resme geçer geçmez 3 saniye içerisinde bir fark bulabilirseniz +5 bonus al?rs?n?z.* Birbiri ard?na gelen her do?ru tahmin aras?nda 3 saniyeden az zaman olursa her do?ru için 5 x DOGRU SAYISI formulune gore bonus puan al?rs?n?z.* Klasik oyunda her resim sonunda KALAN ZAMAN x 3 formülüne göre zaman bonusu al?rs?n?z.Oyunumuz paras?z sürümde 25, tam sürümde 75 birbirinden güzel resim içermektedir. ?lerleyen günlerde düzenli update ler ile resim say?s?n? artt?raca??z.He2Apps iftiharla takdim etti :)Oyunlar?m?zdan haberdar olmak, geli?meleri ve sürprizlerimizi takip etmek için Facebook sayfam?z? -be?en- ebilir, twitter hesab?m?z? -takip- edebilirsiniz.Facebook: facebook.com/he2appsTwitter: twitter.com/he2apps Collapse
Stream On
Score distribution:
 1. Positive: 0 out of
 2. Mixed: 0 out of
 3. Negative: 0 out of