Adubble Image
Metascore
 1. First Review
 2. Second Review
 3. Third Review
 4. Fourth Review

No score yet - based on 0 Critics Awaiting 4 more reviews What's this?

User Score
tbd

No user score yet- Be the first to review!

Your Score
0 out of 10
Rate this:
 • 10
 • 9
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1
 • 0
 • 0
 • Summary: Hello puzzle players!
  Adubble is OpenFeint Enabled.

  Welcome to Adubble world. Whoever you are. Wherever you are. Adubble is a highly addictive puzzle game for everyone! You will need to match sets of three or more like-colored bubbles to remove them from the board and have points added to
  your score. Numerous levels, special elements and increasing difficulty will ensure hours of fun. Use bonuses to multiply your score. Experience new and unique game play using special elements. The game features: - 60 levels of varying difficulty - 5 different Endless mode levels - 7 types of special elements (stars, mines, locks, lasers, switchers, bombs and stones) - animated graphics - ambient background music - save/resume option (after a phone call or pressing quit) - shake device for random level selection or to change the background - hours of fun. --------------- MEDIA REVIEWS: --------------- "If you’re looking for a casual time-waster and are fond of the Bejeweled genre, I’d recommend this game. You certainly get your money’s worth..." - Appversity.com "This game is very nice. Both graphics and music are very nicely prepared and the quality of both is great. In my eyes, it’s a must have logic game for the iPhone and iPod Touch." - Buymeaniphone.com "I judged it initially, and boy did I judge wrong. You see, I loaded up Adubble expecting a Bejeweled clone. I figured that was no bad thing, Bejeweled is a fun distraction for a while, although clones aren’t really needed when the original is so good. So I went into Adubble with pretty low expectations, and instead of a mediocre Bejeweled clone, I was confronted by such a fun, challenging and quite unique little game" - theportablegamer.com ************************ POLSKI OPIS: ************************ Adubble to wysoce wci?gaj?ca gra logiczna dla Wszystkich! Twoim zadaniem jest utworzy? minimum trójelementowe grupy b?belków tego samego koloru aby usun?? je z planszy i otrzyma? punkty. Wiele ró?nych uk?adów plansz, elementy specjalne i rosn?cy poziom trudno?ci gry dadz? Ci godziny ?wietnej zabawy. U?ywaj bonusów aby powi?kszy? twój wynik. Do?wiadcz nowej i unikatowej rozgrywki u?ywaj?c elementów specjalnych. Gra oferuje: - 60 plansz ró?nej trudno?ci, - 7 typów elementów specjalnych (gwiazdka, mina, zamek, laser, zmieniacz, bomba, kamie?), - ?adna animowana grafika, - efekty d?wi?kowe i dobra muzyka w tle, - opcja kontynuacji po wyj?ciu z aplikacji lub odebraniu telefonu, - potrz??nij urz?dzeniem aby zmieni? t?o w grze lub wylosowa? plansz?, - godziny zabawy --------------- RECENZJE PRASY: --------------- "Rzeczywi?cie, aplikacj? od EeryLab spokojnie mo?na porówna? do najlepszych gier puzzle dost?pnych na rynku. Z wygl?du gra przypomina Bejeweled, z mechaniki gry troch? bli?ej jej do Chuzzle. Razem jednak daje to niesamowit? mieszank? gry logicznej dla wszystkich!" - Applemania.pl "W aplikacji Eery Lab gracz mo?e przebiera? w przesz?o 60 planszach, co sprawia, ?e Adubble nie stanie si? nudna po kilkunastu minutach. Wraz ze wzrostem numeru wybranych map ro?nie równie? poziom trudno?ci. Dodatkowym smaczkiem s? elementy specjalne, pojawiaj?ce si? na miejscach niektórych b?belków." - Myapple.pl "W aplikacji od Eery Lab gracz ma do dyspozycji 60 plansz, co zapewnia zabaw? na d?ugie godziny. Ka?dy nast?pny level jest inny, a wraz ze wzrostem numerka mapy wzrasta te? jej trudno??, co sprawia, ?e nie stanie si? ona nudna po kilku grach." - iphone.blog.onet.pl Expand
Score distribution:
 1. Positive: 0 out of
 2. Mixed: 0 out of
 3. Negative: 0 out of