Ben Burdan Atlarim iOS

Ben Burdan Atlarim Image
Metascore
 1. First Review
 2. Second Review
 3. Third Review
 4. Fourth Review

No score yet - based on 0 Critics Awaiting 4 more reviews What's this?

User Score
tbd

No user score yet- Be the first to review!

Your Score
0 out of 10
Rate this:
 • 10
 • 9
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1
 • 0
 • 0
 • Summary: ????? S?n?rl? bir süre için ücretsiz ?????Amac?m?z yamaçtan bizden istenen ?ekilde atlay?p mü?külpesent jüriyi etkilemek ve gerekli puanlar? al?p bir sonraki atlay??a geçmek. Alt?nlar?n?z yetti?i müddetçe jüriye jest yap?p bir????? S?n?rl? bir süre için ücretsiz ?????Amac?m?z yamaçtan bizden istenen ?ekilde atlay?p mü?külpesent jüriyi etkilemek ve gerekli puanlar? al?p bir sonraki atlay??a geçmek. Alt?nlar?n?z yetti?i müddetçe jüriye jest yap?p bir atlama hakk? alabilir veya o atlay??? geçebilirsiniz.Bu heyecana kat?lma s?ras? ?imdi sizde..-Tehlikeli yamaçlardan serin sulara atlamak hiç bu kadar kolay olmam??t?. ????? (New Yozgat Times)-Atlamak yürek ister. Yamaçtan geri dönü? yok. ????? (Ankara Post)Oyuna ba?lamadan önce oyun içindeki yard?m ekran?na göz gezdirmek faydal? olacakt?r. Olumlu ve olumsuz görü?leriniz bizim için önemlidir. Collapse
Stream On
Score distribution:
 1. Positive: 0 out of
 2. Mixed: 0 out of
 3. Negative: 0 out of