Bil Bakalim iOS

Bil Bakalim Image
Metascore
 1. First Review
 2. Second Review
 3. Third Review
 4. Fourth Review

No score yet - based on 0 Critics Awaiting 4 more reviews What's this?

User Score
tbd

No user score yet- Be the first to review!

Your Score
0 out of 10
Rate this:
 • 10
 • 9
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1
 • 0
 • 0
 • Summary: Bil Bakal?m e?lenirken ö?renebilece?iniz bir bilgi yar??mas?d?r.Yar??abilece?iniz 10 ayr? kategori bulunmaktad?r.Her yar??mada 20 adet soru bulunmaktad?r. Sorulardan herhangi birine yanl?? cevap verildi?inde yar??ma sonlanacakt?r.Yar??ma süresince kullanabilece?iniz %50 jokerBil Bakal?m e?lenirken ö?renebilece?iniz bir bilgi yar??mas?d?r.Yar??abilece?iniz 10 ayr? kategori bulunmaktad?r.Her yar??mada 20 adet soru bulunmaktad?r. Sorulardan herhangi birine yanl?? cevap verildi?inde yar??ma sonlanacakt?r.Yar??ma süresince kullanabilece?iniz %50 joker hakk?, %25 joker hakk?, Soru atlatma joker hakk?, Süre ekleme joker hakk? olmak üzere 4 tane joker hakk?n?z bulunmaktad?r.Joker haklar?n?z ilk sorudan ba?lar son soruya kadar istedi?niz joker hakk?n?z? kullanabilirsiniz.Joker haklar?n?z? hepsini bir soruda kullanabilece?iniz gibi, tek tek sorularda kullanabilirsiniz.Yar??ma bittikten sonra yar??ma sonucunuzu arkada?lar?n?zla payla?abilirsiniz. Expand
Stream On
Score distribution:
 1. Positive: 0 out of
 2. Mixed: 0 out of
 3. Negative: 0 out of