Bilgi Yarismasi iOS

  • Publisher: CemSoft
  • Release Date: Sep 10, 2012
Bilgi Yarismasi Image
Metascore
tbd

No score yet - based on 0 Critics

User Score
tbd

No user score yet- Be the first to review!

Summary: Bilgi Yar??mas? uygulamas? ile hem ödüllü yar??maya kat?l hem de antrenman bölümünde e?len ve bilgini test et. E?er kendine ve bilgi da?arc???na güveniyorsan yar??malar k?sm?na kat?l, di?er rakiplerine kar?? yar?? ve çe?itli ödüller kazan. Yar??malar belli zamanlar aras? yap?lacakt?r. ?lgili dönem ve ilgili yar??mada en yüksek puan? olan yar??mac? ödülü kazanacakt?r. Bilgi Yar??mas? ile güvenli ve e?lenceli yar??man?z? sa?lamaka için en yeni yaz?l?m teknoloji metodlar? kullanarak geli?tirilmi?tir. Tüm s?ralama skorlar?n? uygulama içerisinden takip edebilirsiniz. Apple Inc. bu yar??ma ile ilgili herhangi bir ba?lant?s? ve sponsorlu?u yok. Apple Inc. is not a sponsor or involved in any manner in this contest.
Stream On
Developer: CemSoft
Genre(s): Miscellaneous, Trivia / Game Show
Designer/Producer/Programmer credits provided by GameFAQs.
If you contributed to this game and feel you should be credited, please read our FAQ.