• Publisher:
 • Release Date:
Bilgi Yarismasi Image
Metascore
 1. First Review
 2. Second Review
 3. Third Review
 4. Fourth Review

No score yet - based on 0 Critics Awaiting 4 more reviews What's this?

User Score
tbd

No user score yet- Be the first to review!

Your Score
0 out of 10
Rate this:
 • 10
 • 9
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1
 • 0
 • 0
 • Summary: Bilgi Yar??mas? uygulamas? ile hem ödüllü yar??maya kat?l hem de antrenman bölümünde e?len ve bilgini test et. E?er kendine ve bilgi da?arc???na güveniyorsan yar??malar k?sm?na kat?l, di?er rakiplerine kar?? yar?? ve çe?itli ödüller kazan.Bilgi Yar??mas? uygulamas? ile hem ödüllü yar??maya kat?l hem de antrenman bölümünde e?len ve bilgini test et. E?er kendine ve bilgi da?arc???na güveniyorsan yar??malar k?sm?na kat?l, di?er rakiplerine kar?? yar?? ve çe?itli ödüller kazan. Yar??malar belli zamanlar aras? yap?lacakt?r. ?lgili dönem ve ilgili yar??mada en yüksek puan? olan yar??mac? ödülü kazanacakt?r. Bilgi Yar??mas? ile güvenli ve e?lenceli yar??man?z? sa?lamaka için en yeni yaz?l?m teknoloji metodlar? kullanarak geli?tirilmi?tir. Tüm s?ralama skorlar?n? uygulama içerisinden takip edebilirsiniz. Apple Inc. bu yar??ma ile ilgili herhangi bir ba?lant?s? ve sponsorlu?u yok. Apple Inc. is not a sponsor or involved in any manner in this contest. Expand
Stream On
Score distribution:
 1. Positive: 0 out of
 2. Mixed: 0 out of
 3. Negative: 0 out of