Bir Kelime Bir Islem (2012) iOS

Bir Kelime Bir Islem (2012) Image
Metascore
 1. First Review
 2. Second Review
 3. Third Review
 4. Fourth Review

No score yet - based on 0 Critics Awaiting 4 more reviews What's this?

User Score
tbd

No user score yet- Be the first to review!

Your Score
0 out of 10
Rate this:
 • 10
 • 9
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1
 • 0
 • 0
 • Summary: 'Bir Kelime Bir ??lem' uygulamas? ile hem beyin jimnasti?i yap?n hem de di?er kullan?c?lar aras?ndaki yerinizi görün. 'Bir Kelime Bir ??lem' y?llarca birçok ülke televizyonlar?nda yay?nlanan ayn? isimdeki yar??madan esinlenerek yap?lm??t?r. Bunun yan?nda isterseniz'Bir Kelime Bir ??lem' uygulamas? ile hem beyin jimnasti?i yap?n hem de di?er kullan?c?lar aras?ndaki yerinizi görün. 'Bir Kelime Bir ??lem' y?llarca birçok ülke televizyonlar?nda yay?nlanan ayn? isimdeki yar??madan esinlenerek yap?lm??t?r. Bunun yan?nda isterseniz sadece i?lemden veya sadece kelimeden olu?an bir oyunda oynayabilirsiniz. Uygulamada iki farkl? tarzda sorular sorulur. Birincisinde yar??mac? verilen harfleri kullanarak en uzun kelimeyi bulmaya çal???r. ?kincisinde ise yar??mac? verilen rakamlar? ve dört i?lemi kullanarak hedef rakama ula?maya çal???r. Bu uygulama ile hem e?lenecek hem de beyin jimnasti?i yapacaks?n?z. Di?er kullan?c?lar ile tatl? bir rekabet yapacaks?n?z. Zamana dayal? farkl? puanlama sistemi ile daha heyecanl? bir 'Bir Kelime Bir ??lem' yar??mas?na haz?r m?s?n?z? Expand
Stream On
Score distribution:
 1. Positive: 0 out of
 2. Mixed: 0 out of
 3. Negative: 0 out of