Ciz Bul iOS

Ciz Bul Image
Metascore
 1. First Review
 2. Second Review
 3. Third Review
 4. Fourth Review

No score yet - based on 0 Critics Awaiting 4 more reviews What's this?

User Score
tbd

No user score yet- Be the first to review!

Your Score
0 out of 10
Rate this:
 • 10
 • 9
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1
 • 0
 • 0
 • Summary: Çizmek için Picasso olmana gerek yok. Çiz, tahmin et, e?len, arkada?lar?nla yar??. Çiz&Bul'da herkesin içinde bir Picasso oldu?unu ke?fedeceksin. Resim yetene?ini bütün arkada?lar?nla payla??rken onlarla yar??maya ne dersin. Arkada??naÇizmek için Picasso olmana gerek yok. Çiz, tahmin et, e?len, arkada?lar?nla yar??. Çiz&Bul'da herkesin içinde bir Picasso oldu?unu ke?fedeceksin. Resim yetene?ini bütün arkada?lar?nla payla??rken onlarla yar??maya ne dersin. Arkada??na çizmek için bir kelime seç ve arkada??n?n çizimini tahmin etmesini keyifle seyret. Arkada?lar?nda sana seçti?i kelimeyi çizerek anlat?rken ne cevherler oldu?unu ke?fet, hiç tan?mad???n ki?ilerin ?aheserlerine tan?k ol. Bu çizimleri Facebook'ta payla??p telefonuna indirmeyi de unutma. -------------------------------- ? B?NLERCE TÜRKÇE KEL?ME ? Her hafta yenileri eklenerek büyüyen kelime havuzu ile birbirinden farkl? resimler çizebilir, arkada?lar?nla yar??abilirsin. ? FACEBOOK ARKADA?LARINLA YARI? ? Facebook ile ba?lan, arkada?lar?nla doyas?ya yar??. Her hafta arkada?lar?n?n aras?nda en çok alt?n kazanan sen ol. ? Ç?Z?MLER?N? PAYLA?, TELEFONUNA KAYDET ? Yapt???n resimleri ister Facebook’unda payla? istersen telefonuna kaydet. ?çindeki Picasso'yu herkese göster! ? 15 FARKLI RENK PAKET? ? Oyun içerisinde arkada?lar?nla oyna, bolca alt?n kazan, birbirinden güzel renkleri kullanma ?ans? yakala. ? JOKERLER SANA YARDIM EDECEK ? Oyun içerisinde dinamitleri kullanarak ister tahminlerinde yard?m al, istersen çizmek için yeni kelimeleri seç. Dinamitler i?ini kolayla?t?racak unutma. ? HAFTALIK TURNUVA ? Bir hafta içinde en çok alt?n kazanan ilk 3 ki?iden biri ol, büyük ödülleri kazan! ------------------------------ Yapt???n çizimleri ba?kalar? da görsün, be?ensin istiyorsan bize kat?l ve sayfam?z? be?en! Be?en :https://www.facebook.com/cizbul Mail: cizbul@peakgames.net Çiz&Bul, iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS, iPod Touch (3. ve 4. nesil) destekler. IOS 4.2 ve üzeri gerektirir. Çiz&Bul'un tüm haklar? Peak Games’e aittir. Expand
Score distribution:
 1. Positive: 0 out of
 2. Mixed: 0 out of
 3. Negative: 0 out of