DBE Oyun Kutusu I iOS

DBE Oyun Kutusu I Image
Metascore
 1. First Review
 2. Second Review
 3. Third Review
 4. Fourth Review

No score yet - based on 0 Critics Awaiting 4 more reviews What's this?

User Score
tbd

No user score yet- Be the first to review!

Your Score
0 out of 10
Rate this:
 • 10
 • 9
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1
 • 0
 • 0
 • Summary: DBE-Davran?? Bilimleri Enstitüsü’nün uzman kadrosu taraf?ndan haz?rlanm?? olan Oyun Kutusu serisi 5-10 ya? aral???ndaki çocuklar?n ve 11 ya? üstü gençlerin, zihinsel becerilerini geli?tirici nitelikta??maktad?r.Dikkat, dil becerisi, s?ralama veDBE-Davran?? Bilimleri Enstitüsü’nün uzman kadrosu taraf?ndan haz?rlanm?? olan Oyun Kutusu serisi 5-10 ya? aral???ndaki çocuklar?n ve 11 ya? üstü gençlerin, zihinsel becerilerini geli?tirici nitelikta??maktad?r.Dikkat, dil becerisi, s?ralama ve matematik becerisi, haf?za, gibi yetilerin geli?mesi üzerine haz?rlanm??bu oyun serilerinin her biri kendi içinde dört farkl? zorluk derecesine ayr?lm??t?r.Oyun kutusu serisinin bu ilk paketinde ‘SEK SEK’, ‘KEL?ME AVI’ ve ‘HARFL? BULMACA’ oyunlar? yeralmaktad?r.?yi E?lenceler… Expand
Score distribution:
 1. Positive: 0 out of
 2. Mixed: 0 out of
 3. Negative: 0 out of