Efsane Futbolcular iOS

Efsane Futbolcular Image
Metascore
 1. First Review
 2. Second Review
 3. Third Review
 4. Fourth Review

No score yet - based on 0 Critics Awaiting 4 more reviews What's this?

User Score
tbd

No user score yet- Be the first to review!

Your Score
0 out of 10
Rate this:
 • 10
 • 9
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1
 • 0
 • 0
 • Summary: Futbolcular? ne kadar tan?yorsunuz? Efsane Futbolcular zamana kar?? yar??t???n?z ve futbolcular? tan?maya çal??t???n?z yepyeni ve e?lenceli bir oyun. - YÜZLERCE FUTBOLCU Bir dakika içerisinde yerli ve yabanc? bir çok futbolcuyu foto?raflar?ndan tan?man?z gerekiyor.Futbolcular? ne kadar tan?yorsunuz? Efsane Futbolcular zamana kar?? yar??t???n?z ve futbolcular? tan?maya çal??t???n?z yepyeni ve e?lenceli bir oyun. - YÜZLERCE FUTBOLCU Bir dakika içerisinde yerli ve yabanc? bir çok futbolcuyu foto?raflar?ndan tan?man?z gerekiyor. - YILDIZLAR Foto?raftaki futbolcuyu tan?yamad???n?zda y?ld?zlar?n?z? kullanarak ??klar? azaltabilir ve h?zl?ca oyuna devam edebilirsiniz! - EN ?Y?LER Bir dakikada en çok futbolcuyu tan?y?n en iyiler listesine ad?n?z? yazd?r?n. Oyun Merkezi ba?lant?s?yla arkada?lar?n?z aras?nda da yar??abilirsiniz. Expand
Stream On
Score distribution:
 1. Positive: 0 out of
 2. Mixed: 0 out of
 3. Negative: 0 out of