En Buyuk Kim? iOS

 • Publisher:
 • Release Date:
En Buyuk Kim? Image
Metascore
 1. First Review
 2. Second Review
 3. Third Review
 4. Fourth Review

No score yet - based on 0 Critics Awaiting 4 more reviews What's this?

User Score
tbd

No user score yet- Be the first to review!

Your Score
0 out of 10
Rate this:
 • 10
 • 9
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1
 • 0
 • 0
 • Summary: Oyunumuz, tututu?unuz tak?m hakk?ndaki bilginizi kullanarak hem tak?m?n?z?n oyunda yükselmesini hem de bireysel olarak sizin oyunda yükselmenizi sa?layan futbol taraftarl???n? ölçmek amaçl? geli?tirilmi?tir. ?u an için Galatasaray, Fenerbahçe,Oyunumuz, tututu?unuz tak?m hakk?ndaki bilginizi kullanarak hem tak?m?n?z?n oyunda yükselmesini hem de bireysel olarak sizin oyunda yükselmenizi sa?layan futbol taraftarl???n? ölçmek amaçl? geli?tirilmi?tir. ?u an için Galatasaray, Fenerbahçe, Be?ikta? ve Trabzonspor taraftarlar?n? yara??t?rmaktad?r. En k?sa sürede di?er tak?mlar?n da sorular? sisteme eklenecek ve gerçek bir lig ortam? yarat?lacakt?r. Futbol tutkunlar? bu oyun sayesinde hem tak?mlar?n? destekleyecekler hem de tak?mlar? hakk?ndaki bilgileri ile en büyük kim onu gösterecekler.Oyunumuzda haftal?k turnuva da düzenlenmektedir. Haftan?n birincisine çe?itli hediyeler verilmektedir. Oyunumuz ayn? zamanda Facebook üzerinden de oynanabilmektedir. Tüm top-paralar hem uygulamam?z içinden hem de Facebook üzerinden kullan?labilmektedir. Tak?m?n? ?ampiyon yap! Bilgini kullan, sorular? bil, en büyük taraftar kim göster herkese!En Büyük Kim? Türkiye'nin en büyük taraftarl?k oyunu Facebook'tan sonra iPhone'da. Expand
Stream On
Score distribution:
 1. Positive: 0 out of
 2. Mixed: 0 out of
 3. Negative: 0 out of