English Man iOS

English Man Image
Metascore
 1. First Review
 2. Second Review
 3. Third Review
 4. Fourth Review

No score yet - based on 0 Critics Awaiting 4 more reviews What's this?

User Score
tbd

No user score yet- Be the first to review!

Your Score
0 out of 10
Rate this:
 • 10
 • 9
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1
 • 0
 • 0
 • Summary: Mr. Smith 1 ayl?k tatilini Türkiye'de geçirmek için Istanbul'a geldi. Burada tarihi yerleri gezerken türkçe kar??l?klar?n? bilmedi?i ingilizce kelimelerde ona sen yard?mc? olursun de?il mi? Ülkemize geldi?i ilk anlardan itibaren hayranl???n? Mr. Smith 1 ayl?k tatilini Türkiye'de geçirmek için Istanbul'a geldi. Burada tarihi yerleri gezerken türkçe kar??l?klar?n? bilmedi?i ingilizce kelimelerde ona sen yard?mc? olursun de?il mi? Ülkemize geldi?i ilk anlardan itibaren hayranl???n? gizleyemeyen Mr.Smith Türk insan?n? ve Türkçeyi ö?renmek için kollar? s?vad?. ?lk dura??nda Üsküdar Sahili bulunan Mr.Smith arkas?na Eminönü'nü alarak s?cak çay?n? yudumlad?. Bu esnada etraf?n? gözlemlemeye devam etti. Bakal?m senin yard?mlar?nla Mr.Smith Türk insan?n? ve Türkçeyi ne kadar ö?renecek? Expand
Stream On
Score distribution:
 1. Positive: 0 out of
 2. Mixed: 0 out of
 3. Negative: 0 out of