Fingu iOS

Fingu Image
Metascore
 1. First Review
 2. Second Review
 3. Third Review
 4. Fourth Review

No score yet - based on 0 Critics Awaiting 4 more reviews What's this?

User Score
tbd

No user score yet- Be the first to review!

Your Score
0 out of 10
Rate this:
 • 10
 • 9
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1
 • 0
 • 0
 • Summary: Lär barnen grundläggande matematik genom detta underhållande, taktila spel till iPad där man räknar ut summan av olika mönster och håller ner rätt antal fingrar på läsplattan!Fingu är ett fantastiskt matematikspel till iPad utvecklatLär barnen grundläggande matematik genom detta underhållande, taktila spel till iPad där man räknar ut summan av olika mönster och håller ner rätt antal fingrar på läsplattan!Fingu är ett fantastiskt matematikspel till iPad utvecklat av forskare på Göteborgs Universitet och Högskolan Kristianstad i Sverige i syfte att öka barns grundläggande matematikkunskaper. Fingu lämpar sig för barn från förskolan upp till lågstadiet, men även för barn i särskolan som upplever matematik som mycket svårt.När objekten visas på skärmen ska man hålla ner rätt antal fingrar på valfri plats. När fingeravtrycken blir gröna registreras valet, och man tar reda på om det är rätt eller fel.Spelarens resultat registreras så att man kan följa framstegen.Fingu gör att det blir roligt att lära sig matematik!????????????????FUNKTIONER????????????????- Välj bland 24 roliga avatarer- 7 olika nivåer- 15 olika mönster per nivå- Räkna ut summan av talen från 1-10- Möjlighet att följa barnens framsteg via logg- Fingu kan användas av en enskild spelare, men också av en hel klass.- Målet är att klara alla 7 nivåer med alla liv (hjärtan) i behåll. Expand
Stream On
Score distribution:
 1. Positive: 0 out of
 2. Mixed: 0 out of
 3. Negative: 0 out of