FotoMat HD iOS

FotoMat HD Image
Metascore
 1. First Review
 2. Second Review
 3. Third Review
 4. Fourth Review

No score yet - based on 0 Critics Awaiting 4 more reviews What's this?

User Score
tbd

No user score yet- Be the first to review!

Your Score
0 out of 10
Rate this:
 • 10
 • 9
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1
 • 0
 • 0
 • Summary: FotoMat oyunu ; sizden bulman?z? istedi?imiz resimleri,süreniz dolmadan ve can?n?z bitmeden tamamlaman?z gereken bölümlerden olu?an e?lenceli bir oyundur.Çok dikkatli ve h?zl? olman?z gereken FotoMat oyunu ile e?lenceli dakikalar geçireceksiniz.?sterseniz tekFotoMat oyunu ; sizden bulman?z? istedi?imiz resimleri,süreniz dolmadan ve can?n?z bitmeden tamamlaman?z gereken bölümlerden olu?an e?lenceli bir oyundur.Çok dikkatli ve h?zl? olman?z gereken FotoMat oyunu ile e?lenceli dakikalar geçireceksiniz.?sterseniz tek ba??n?za isterseniz 2-3-4 ki?i ile birlikte oynayabilirsiniz.Çok özenli bir çal??ma sonucu ortaya ç?kan oyun,kolay oynan??? ,zevkli tasar?m? ve güzel müzikleri ile iPad inizin vazgeçilmez uygulamas? olacak. OYNANI?;Her bölümde sizden bulman?z? istedi?imiz resimleri ekranda dokunarak bulun.Bölüm geçtikçe saniyeniz azal?rken istenen resim adetide ço?alacakt?r.Oyuna ba?larken 3 can?n?z var.Her 5 bölümde bir can alacaks?n?z.Çoklu oyuncu modunda ise her oyuncu kendi ismi ile oynayabilir.kendi seçti?iniz saniye ve bolüm say?s? ile oynayabilirsiniz.**HERKESE ??MD?DEN E?LENCEL? DAK?KALAR!!**Öneri ve sorular?n?z için www.tripleant.com adresinden ula?abilirsiniz. Expand
Score distribution:
 1. Positive: 0 out of
 2. Mixed: 0 out of
 3. Negative: 0 out of