GS Puzzle Image
Metascore
 1. First Review
 2. Second Review
 3. Third Review
 4. Fourth Review

No score yet - based on 0 Critics Awaiting 4 more reviews What's this?

User Score
tbd

No user score yet- Be the first to review!

Your Score
0 out of 10
Rate this:
 • 10
 • 9
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1
 • 0
 • 0
 • Summary: Taraftar Puzzle Galatasaray Puzzle uygulamam?z ile gönül verdi?iniz tak?m?n renkli sembollerini tamamlayabilecek misiniz bakal?m! Hem vaktimizi ho?ça geçirebilmek, hemde görsel haf?zam?z? ve hayal gücümüzü geli?tirebilmek içinTaraftar Puzzle Galatasaray Puzzle uygulamam?z ile gönül verdi?iniz tak?m?n renkli sembollerini tamamlayabilecek misiniz bakal?m! Hem vaktimizi ho?ça geçirebilmek, hemde görsel haf?zam?z? ve hayal gücümüzü geli?tirebilmek için tasarlanan oyunumuz art?k sizler ile... ?imdilik sadece Ipad'te ama yak?nda bütün heryerde. Be? zorluk derecesi ve ona yak?n de?i?ik resim seçene?i ile gelen ilk versiyonumuzdan sonra olacak geli?me ve iyile?tirmeler için önerilerinizi bekliyoruz. Bir sonraki versiyonda sizinde ekledi?iniz bir resmin olmas?n? isterseniz bize yollay?n de?erlendirelim... Görü? ve önerileriniz için bilgi@boyoz.com Expand
Stream On
Score distribution:
 1. Positive: 0 out of
 2. Mixed: 0 out of
 3. Negative: 0 out of