Hafiza Oyunu Image
Metascore
tbd

No score yet - based on 0 Critics

User Score
tbd

No user score yet- Be the first to review!

Summary: Haf?za Oyunu, iPhone ve iPod için 4, iPad için 5 farkl? oyun seçene?iyle Apple Store'da!?ster tek ba??na oyna, ister arkada??nla kap?? (1 veya 2 oyuncu seçene?i), istersen de Game Center'da skorunu di?er kullan?c?larla payla?/yar??t?r.De?i?ik ?ekil kategorileri ile haf?zan? test et ve geli?tir. - Hayvanlar- ?ekiller- Braille Alfabesi- Yüzler- ?skambil Ka??tlar?- Kar???kDilerseniz bütün kategorilerden kar???k olarak ?ekillerin bulundu?u 'Kar???k' seçene?i seçerek de oynayabilirsiniz.De?i?ik büyüklükteki oyun tablosu seçenekleri ile oyunun zorluk derecesini artt?rabilirsiniz. - 4x6- 8x6- 9x6- 10x6- 10x7- 11x6- 11x8- 12x7- 12x8
Stream On
Developer: Arox Bilisim Sistemleri A.S.
Genre(s): Miscellaneous, Board Games
Designer/Producer/Programmer credits provided by GameFAQs.
If you contributed to this game and feel you should be credited, please read our FAQ.