Hangman.lu iOS

Hangman.lu Image
Metascore
 1. First Review
 2. Second Review
 3. Third Review
 4. Fourth Review

No score yet - based on 0 Critics Awaiting 4 more reviews What's this?

User Score
tbd

No user score yet- Be the first to review!

Your Score
0 out of 10
Rate this:
 • 10
 • 9
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1
 • 0
 • 0
 • Summary: English description:

  Hangman.lu lets you play the classic paper and pen game "Hangman" with Luxembourgish words. The entire application interface as well as all the guessable words are in Luxembourgish. The aim of the game is to find the wanted word. At the beginning, all the
  English description:

  Hangman.lu lets you play the classic paper and pen game "Hangman" with Luxembourgish words. The entire application interface as well as all the guessable words are in Luxembourgish.

  The aim of the game is to find the wanted word. At the beginning, all the letters are replaced by underscores. The player can then guess which letters appear in the current word by selecting them with the touch of a button.

  If the selected letter appears in the word, it is instantly displayed at the corresponding positions. If it does not, a stick figure will be hanged in 6 steps (one step for each wrong guess). If the player guesses the word before the figure has been hanged, he wins. Otherwise he loses.

  In order to make the game more interactive and increase the learning effect, several categories can be selected from which the words presented to the player will be chosen.

  With the "easy mode" (called "einfache Modus" in Luxembourgish), the vowels will be preselected without counting wrong guesses.

  Hangman.lu has been developed by Michel Weimerskirch, who also supervises the Spellchecker.lu project.

  --

  Luxembourgish description:

  Mat Hangman.lu kanns Du dat klassescht Pabeier- a Bläistëft-Spill "Hangman" mat Lëtzebuergesche Wierder spillen. Den Interface vun der Applikatioun esou wéi och all d'Wierder, déi ee ka roden, sinn op Lëtzebuergesch.

  Zil vum Spill a*s et, erauszefanne wéi ee Wuert gesicht gëtt. Ufanks sinn all d'Buschtawen duerch Strécher markéiert. De Spiller kann elo rode wéi eng Buschtawen am Wuert virkommen, andeems en op dee jeeweilege Buschtaf dréckt.

  Kënnt dee gewielte Buschtaf vir, gëtt en iwwerall do agesat wou en am gesichte Wuert virkënnt. Wann en net virkënnt gëtt an insgesamt 6 Schrëtter eng kleng Figur un de Galge gehaangen. Wann d'Wuert erroode gëtt éier d'Figur komplett um Galgen hänkt, huet de Spiller gewonnen. Anerefalls huet e verluer.

  Fir d'Spill méi interaktiv ze gestalten an de Léiereffekt ze vergréisseren, kënne verschidde Kategorien ausgewielt ginn aus deenen da Wierder presentéiert ginn.

  Beim "einfache Modus" ginn d'Vokaler schon am viraus ausgewielt, ouni dass dat Punkte kascht.

  Hangman.lu a*s vum Michel Weimerskirch entwéckelt ginn, deen och de Projet Spellchecker.lu betreit.
  Expand
Score distribution:
 1. Positive: 0 out of
 2. Mixed: 0 out of
 3. Negative: 0 out of