iMilyoner Image
Metascore
 1. First Review
 2. Second Review
 3. Third Review
 4. Fourth Review

No score yet - based on 0 Critics Awaiting 4 more reviews What's this?

User Score
tbd

No user score yet- Be the first to review!

Your Score
0 out of 10
Rate this:
 • 10
 • 9
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1
 • 0
 • 0
 • Summary: ?KISA B?R SÜRE ?Ç?N 2.99$ YER?NE 0.99$ (Yeni Oldu?u için!)?? AppStore Türkiye 3.s?ra ,AppStore Oyun Kategorisi 1.siiMilyoner Oyunu iPhone uygulamas? yay?nda!iMilyoner oyunu ile çok e?lenceli dakikalar sizleri bekliyor. iMilyoner sayesinde genel?KISA B?R SÜRE ?Ç?N 2.99$ YER?NE 0.99$ (Yeni Oldu?u için!)?? AppStore Türkiye 3.s?ra ,AppStore Oyun Kategorisi 1.siiMilyoner Oyunu iPhone uygulamas? yay?nda!iMilyoner oyunu ile çok e?lenceli dakikalar sizleri bekliyor. iMilyoner sayesinde genel kültürünüz artmakla beraber, e?lenceli dakikalar sizi bekliyor olacak. iMilyoner bir genel kültür yar??mas? olmakla beraber ö?retici ve e?lenceli bir uygulamad?r. Geni? soru ar?ivi sayesinde farkl? sorularla kar??la??p, istedi?iniz kadar yar??abilirsiniz. Arkada?lar?n?z aras?nda yar??abilir bireysel olarak becerilerinizi kontrol edebilirsiniz.Oyunun Kurallar?:- Oyunda En 50TLden ba?layarak 15 basamak halinde 1 MilyonTLye ula??rs?n?z.- Oyun içinde yar? yar?ya joker hakk?n? kullanabilirsiniz.- Telefonla joker bölümü vard?r. Bu bölümde uygulama da yapay zeka kullan?lm??t?r. Zorluk derecesine göre do?ru cevap vermek oran? dü?mektedir.- Seyirciye sorma bölümündede ayn? ?ekilde yapay zeka kullan?lm??t?r.- 1000TL ve 32000TL barajlar? vard?r. - Her soru için bir saniye s?n?r?n?z vard?r.Bol ?anslar Expand
Score distribution:
 1. Positive: 0 out of
 2. Mixed: 0 out of
 3. Negative: 0 out of