Intimco Image
Metascore
 1. First Review
 2. Second Review
 3. Third Review
 4. Fourth Review

No score yet - based on 0 Critics Awaiting 4 more reviews What's this?

User Score
tbd

No user score yet- Be the first to review!

Your Score
0 out of 10
Rate this:
 • 10
 • 9
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1
 • 0
 • 0
 • Summary: (for this time only Czech Republic) Jde o velmi jednoduchou hru, kterou si jist? spest?íte sv?j intimní ?ivot. V plné verzi se nachází 180 úkol? jak pro mu?e tak i pro ?enu. A hra má sama o sob? 4 úrovn?. První dv? úrovn?(for this time only Czech Republic) Jde o velmi jednoduchou hru, kterou si jist? spest?íte sv?j intimní ?ivot. V plné verzi se nachází 180 úkol? jak pro mu?e tak i pro ?enu. A hra má sama o sob? 4 úrovn?. První dv? úrovn? hry si jist? budou velice u?ívat romantické ?eny, které mají rády mnoho pusinek, dotek?, vzrušení... A mu?i ? Ti si ur?it? u?ijí t?etí a ?tvrtou úrove?. Ne?íkám, ?e ?eny ne, ale p?ece.. Ve t?etí a ?tvrté úrovn? si budete vychutnávat veškeré k?ivky vaší partnerky/vašeho partnera a hra bude zajímav?jší. A jak to bývá zvykem - to nejlepší nakonec. Expand
Stream On
Score distribution:
 1. Positive: 0 out of
 2. Mixed: 0 out of
 3. Negative: 0 out of