Kalambury iOS

Kalambury Image
Metascore
 1. First Review
 2. Second Review
 3. Third Review
 4. Fourth Review

No score yet - based on 0 Critics Awaiting 4 more reviews What's this?

User Score
tbd

No user score yet- Be the first to review!

Your Score
0 out of 10
Rate this:
 • 10
 • 9
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1
 • 0
 • 0
 • Summary: Kalambury to gra polegaj?ca na odgadywaniu s?ów. Jeden z graczy zapoznaje si? z wylosowanymi has?ami, które nast?pnie stara si? wyja?ni? pozosta?ym uczestnikom zabawy. Celem gry jest odgadni?cie jak najwi?kszej ilo?ci hase?. Gra podzielona jest na rundy, z których ka?daKalambury to gra polegaj?ca na odgadywaniu s?ów. Jeden z graczy zapoznaje si? z wylosowanymi has?ami, które nast?pnie stara si? wyja?ni? pozosta?ym uczestnikom zabawy. Celem gry jest odgadni?cie jak najwi?kszej ilo?ci hase?. Gra podzielona jest na rundy, z których ka?da trwa zwykle minut?. W ka?dej z rozgrywek u?ytkownicy dostaj? inny zbiór s?ów do odgadni?cia. Czas trwania rundy oraz ilo?? losowanych hase? na rund? mo?e by? zmieniana w aplikacji. Gra przeznaczona jest dla minimum dwóch osób, mo?na tak?e gra? z podzia?em na dru?yny.***Kalambury is a game of guessing words. One of the players tries to explain each word to other. Expand
Stream On
Score distribution:
 1. Positive: 0 out of
 2. Mixed: 0 out of
 3. Negative: 0 out of