Kelime Deposu Image
Metascore
 1. First Review
 2. Second Review
 3. Third Review
 4. Fourth Review

No score yet - based on 0 Critics Awaiting 4 more reviews What's this?

User Score
tbd

No user score yet- Be the first to review!

Your Score
0 out of 10
Rate this:
 • 10
 • 9
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1
 • 0
 • 0
 • Summary: Kelime bilginize güveniyorsan?z bu oyun tam size göre! Hem e?lenin, hem kelime haznenizi geli?tirin. Kelime Deposu'nda sizler için tam 5000 kelime saklad?k. Bilemedi?iniz kelimeler için çözüm göstertebilir, kelime da?arc???n?z?Kelime bilginize güveniyorsan?z bu oyun tam size göre! Hem e?lenin, hem kelime haznenizi geli?tirin. Kelime Deposu'nda sizler için tam 5000 kelime saklad?k. Bilemedi?iniz kelimeler için çözüm göstertebilir, kelime da?arc???n?z? geli?tirebilirsiniz. Oyunun amac? verilen harflerden yola ç?karak anlaml? kelimeler üretmektir. Her harf için dildeki kullan?m s?kl???na göre ve bulunma adedine göre puan belirlenmi?tir. Do?ru bildi?iniz her kelime için harf de?erinin toplam? kadar puan kazanacaks?n?z...Haydi hemen ba?lay?n! NOT: Ba??ml?l?k yapabilir, bizden söylemesi... Expand
Stream On
Score distribution:
 1. Positive: 0 out of
 2. Mixed: 0 out of
 3. Negative: 0 out of