Kelime Deposu iOS

Kelime Deposu Image
Metascore
tbd

No score yet - based on 0 Critics

User Score
tbd

No user score yet- Be the first to review!

Summary: Kelime bilginize güveniyorsan?z bu oyun tam size göre! Hem e?lenin, hem kelime haznenizi geli?tirin. Kelime Deposu'nda sizler için tam 5000 kelime saklad?k. Bilemedi?iniz kelimeler için çözüm göstertebilir, kelime da?arc???n?z? geli?tirebilirsiniz. Oyunun amac? verilen harflerden yola ç?karak anlaml? kelimeler üretmektir. Her harf için dildeki kullan?m s?kl???na göre ve bulunma adedine göre puan belirlenmi?tir. Do?ru bildi?iniz her kelime için harf de?erinin toplam? kadar puan kazanacaks?n?z...Haydi hemen ba?lay?n! NOT: Ba??ml?l?k yapabilir, bizden söylemesi...
Stream On
Developer: Boyoz.com
Genre(s): Miscellaneous
Designer/Producer/Programmer credits provided by GameFAQs.
If you contributed to this game and feel you should be credited, please read our FAQ.