Lek&Lar Memory iOS

Lek&Lar Memory Image
Metascore
 1. First Review
 2. Second Review
 3. Third Review
 4. Fourth Review

No score yet - based on 0 Critics Awaiting 4 more reviews What's this?

User Score
tbd

No user score yet- Be the first to review!

Your Score
0 out of 10
Rate this:
 • 10
 • 9
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1
 • 0
 • 0
 • Summary: Lek&Lär Memory är ett trevligt och enkelt spel för barn från 3 år och uppåt. Lek&Lär Memory innehåller flera olika svårighetsgrader utan att för den skull bli rörigt. Lek&Lär Memory är det första i en serie spel somLek&Lär Memory är ett trevligt och enkelt spel för barn från 3 år och uppåt. Lek&Lär Memory innehåller flera olika svårighetsgrader utan att för den skull bli rörigt. Lek&Lär Memory är det första i en serie spel som är trygga och roliga för barnen och samtidigt främjar utveckling och lärande. Expand
Stream On
Score distribution:
 1. Positive: 0 out of
 2. Mixed: 0 out of
 3. Negative: 0 out of