Logo Avi iOS

Logo Avi Image
Metascore
tbd

No score yet - based on 0 Critics

User Score
tbd

No user score yet- Be the first to review!

Summary: Haf?zan?za ne kadar güveniyorsunuz? Logo Av?, günlük hayatta hemen hemen her an gördü?ünüz logolar? tahmin etmeye çal??t???n?z, ba??ml?l?k yarat?c?, yepyeni bir oyun.? 9 FARKLI SEV?YE ?Her tahmininizde puanlar kazan?r ve yeni seviyeler açabilirsiniz. Seviyeleri geçtikçe oyun zorla?acak ve daha da e?lenceli bir hal alacak!? ?PUÇLARI ?Logoyu tan?yamad???n?z takdirde ipuçlar?ndan faydalanabilirsiniz. ?puçlar?n?z bittiyse, ma?azadan yeni ipuçlar? sat?n alabilirsiniz.? BA?ARILAR ?Oyunda ilerledikçe yeni ba?ar?lar elde edecek ve ekstra puanlar kazanacaks?n?z.? EN ?Y?LER ?En çok puan? al?n, en iyiler listesine ad?n?z? yazd?r?n. Oyun Merkezi ba?lant?s?yla arkada?lar?n?z aras?nda da yar??abilirsiniz.
Stream On
Developer: Olgac Dolek
Genre(s): Miscellaneous, Trivia / Game Show
Designer/Producer/Programmer credits provided by GameFAQs.
If you contributed to this game and feel you should be credited, please read our FAQ.