Logo Avi Image
Metascore
 1. First Review
 2. Second Review
 3. Third Review
 4. Fourth Review

No score yet - based on 0 Critics Awaiting 4 more reviews What's this?

User Score
tbd

No user score yet- Be the first to review!

Your Score
0 out of 10
Rate this:
 • 10
 • 9
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1
 • 0
 • 0
 • Summary: Haf?zan?za ne kadar güveniyorsunuz? Logo Av?, günlük hayatta hemen hemen her an gördü?ünüz logolar? tahmin etmeye çal??t???n?z, ba??ml?l?k yarat?c?, yepyeni bir oyun.? 9 FARKLI SEV?YE ?Her tahmininizde puanlar kazan?r ve yeni seviyelerHaf?zan?za ne kadar güveniyorsunuz? Logo Av?, günlük hayatta hemen hemen her an gördü?ünüz logolar? tahmin etmeye çal??t???n?z, ba??ml?l?k yarat?c?, yepyeni bir oyun.? 9 FARKLI SEV?YE ?Her tahmininizde puanlar kazan?r ve yeni seviyeler açabilirsiniz. Seviyeleri geçtikçe oyun zorla?acak ve daha da e?lenceli bir hal alacak!? ?PUÇLARI ?Logoyu tan?yamad???n?z takdirde ipuçlar?ndan faydalanabilirsiniz. ?puçlar?n?z bittiyse, ma?azadan yeni ipuçlar? sat?n alabilirsiniz.? BA?ARILAR ?Oyunda ilerledikçe yeni ba?ar?lar elde edecek ve ekstra puanlar kazanacaks?n?z.? EN ?Y?LER ?En çok puan? al?n, en iyiler listesine ad?n?z? yazd?r?n. Oyun Merkezi ba?lant?s?yla arkada?lar?n?z aras?nda da yar??abilirsiniz. Collapse
Score distribution:
 1. Positive: 0 out of
 2. Mixed: 0 out of
 3. Negative: 0 out of