• Publisher: ubicomp
  • Release Date: Dec 12, 2012
Milyoner Oyna Image
Metascore
tbd

No score yet - based on 0 Critics

User Score
tbd

No user score yet- Be the first to review!

Summary: Kim Milyoner Olmak ?ster'e kat?lsan tüm sorular? bilir miydin? Hadi yar??al?m, hem de TV'de yay?nlanan sorularla ve YAYIN ANINDA YARI?MA ?ANSI!Milyoner Oyna uygulamas?yla TV'de yay?nlanan Kim Milyoner Olmak ?ster yar??mas?n?n heyecan?n? sizlere ta??yoruz. Oyun ?u an için yaln?zca canl? yay?nla beraber oynan?yor ve canl? yay?n sorular?n? siz de telefonunuzdan cevaplayabiliyorsunuz. Deneme Sorular? bölümünde kendinizi s?nayabilir ve yar??mada daha önce ç?km?? sorularla seviyenizi görebilirsiniz. ?lerleyen zamanlarda oyunu oynayan ki?iler aras?ndaki derecelendirmenizi görebilece?iniz "?statistikler" k?sm?nda son yar??mada yüksek performans gösteren kullan?c?lar? görebilirsiniz.NOT: Uygulaman?n yar??man?n yap?mc?s? ya da TV kanal? ile herhangi bir ili?i?i bulunmamaktad?r. Uygulaman?n as?l amac? bir ara?t?rma projesidir. Amac? k?saca oyunu halk?n deste?iyle oynayabilen bir süper yar??mac? olu?turmak olan projemizin ayr?nt?lar? için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz
Stream On
Developer: ubicomp
Genre(s): Driving, General
Designer/Producer/Programmer credits provided by GameFAQs.
If you contributed to this game and feel you should be credited, please read our FAQ.