Milyoner Oyna iOS

 • Publisher:
 • Release Date:
Milyoner Oyna Image
Metascore
 1. First Review
 2. Second Review
 3. Third Review
 4. Fourth Review

No score yet - based on 0 Critics Awaiting 4 more reviews What's this?

User Score
tbd

No user score yet- Be the first to review!

Your Score
0 out of 10
Rate this:
 • 10
 • 9
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1
 • 0
 • 0
 • Summary: Kim Milyoner Olmak ?ster'e kat?lsan tüm sorular? bilir miydin? Hadi yar??al?m, hem de TV'de yay?nlanan sorularla ve YAYIN ANINDA YARI?MA ?ANSI!Milyoner Oyna uygulamas?yla TV'de yay?nlanan Kim Milyoner Olmak ?ster yar??mas?n?n heyecan?n? sizlere ta??yoruz. Oyun ?u an için yaln?zcaKim Milyoner Olmak ?ster'e kat?lsan tüm sorular? bilir miydin? Hadi yar??al?m, hem de TV'de yay?nlanan sorularla ve YAYIN ANINDA YARI?MA ?ANSI!Milyoner Oyna uygulamas?yla TV'de yay?nlanan Kim Milyoner Olmak ?ster yar??mas?n?n heyecan?n? sizlere ta??yoruz. Oyun ?u an için yaln?zca canl? yay?nla beraber oynan?yor ve canl? yay?n sorular?n? siz de telefonunuzdan cevaplayabiliyorsunuz. Deneme Sorular? bölümünde kendinizi s?nayabilir ve yar??mada daha önce ç?km?? sorularla seviyenizi görebilirsiniz. ?lerleyen zamanlarda oyunu oynayan ki?iler aras?ndaki derecelendirmenizi görebilece?iniz "?statistikler" k?sm?nda son yar??mada yüksek performans gösteren kullan?c?lar? görebilirsiniz.NOT: Uygulaman?n yar??man?n yap?mc?s? ya da TV kanal? ile herhangi bir ili?i?i bulunmamaktad?r. Uygulaman?n as?l amac? bir ara?t?rma projesidir. Amac? k?saca oyunu halk?n deste?iyle oynayabilen bir süper yar??mac? olu?turmak olan projemizin ayr?nt?lar? için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz Expand
Stream On
Score distribution:
 1. Positive: 0 out of
 2. Mixed: 0 out of
 3. Negative: 0 out of