MnemoTherapyRO iOS

MnemoTherapyRO Image
Metascore
 1. First Review
 2. Second Review
 3. Third Review
 4. Fourth Review

No score yet - based on 0 Critics Awaiting 4 more reviews What's this?

User Score
tbd

No user score yet- Be the first to review!

Your Score
0 out of 10
Rate this:
 • 10
 • 9
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1
 • 0
 • 0
 • Summary: MnemoTherapy ar putea fi descris ca o combina?ie de quiz, întreb?ri amuzante ?i gândire lateral?. Nu fi?i dezam?gi?i dac? primele mnemonice par a fi prea u?oare, mai mult ca sigur ve?i avea nevoie de ajutor pentru întreb?rile dificile. Ve?i putea utiliza sugestiileMnemoTherapy ar putea fi descris ca o combina?ie de quiz, întreb?ri amuzante ?i gândire lateral?. Nu fi?i dezam?gi?i dac? primele mnemonice par a fi prea u?oare, mai mult ca sigur ve?i avea nevoie de ajutor pentru întreb?rile dificile. Ve?i putea utiliza sugestiile MnemoTherapy sau colabora cu ceilal?i juc?tori prin intermediul ecranului "Sugestii", disponibil pentru fiecare mnemonic. Scopul nostru a fost s? v? punem la dispozi?ie un joc care sa v? stimuleze materia cenu?ie ?i s? v? fac? s? zâmbi?i în acela?i timp. Dumneavoastr? decide?i dac? am reu?it sau nu.Când intra?i în joc ve?i vedea lista de categorii disponibile. Fiecare categorie con?ine mnemonice în func?ie de pachetele de întreb?ri achizi?ionate. Categoria "Bonus" va trebui sa fie deblocat? r?spunzând la întreb?ri ?i acumulând puncte. Prima sugestie pentru fiecare mnemonic este categoria din care face parte. Fiecare categorie începe cu mnemonice u?oare care devin din ce în ce mai grele pe m?sur? ce avansa?i. Mnemonicele au o dificultate de la 1 la 5 iar punctele sunt câ?tigate în func?ie de dificultatea fiec?rui mnemonic. Spre exemplu, r?spunzând corect la un mnemonic cu dificultate 1 ve?i primi 10 puncte iar pentru unul cu dificultate 5, 50 de puncte. Categoria "Bonus" con?ine cele mai complexe mnemonice ?i va fi deblocat? automat în momentul în care a?i acumulat 1000 de puncte.MnemoTherapy v? propune mnemonice în urm?toarele categorii:- ??ri ?i Ora?e- Mun?i- Mitologie- Evolu?ia Omenirii- Filme- Animale ?i Plante- Arhitectur?- Muzic?- Istorie- Sculptur? ?i Pictur?- Oceane ?i Râuri- Literatur?- Sport- RiddleCa exemplu, v? prezent?m mai jos câteva mnemonice de dificultate mic?.Categoria "Mun?i"1. Mun?ii banditului.2. Munte de propor?ii biblice.Categoria "Evolu?ia Omenirii"1. A înl?turat P?mântul din centrul universului.2. A pornit protestul.Categoria "Filme"1. Mare amator de praz.2. Român ce a cules aur de pe Coasta de Azur.Pe masur? ce avansa?i, ve?i debloca diferite "realiz?ri m?re?e" :), pe care, dac? dori?i, le ve?i putea posta pe Facebook prin intermediul meniului "Realiz?ri" din consola principal?. Distrac?ie pl?cut?! Expand
Stream On
Score distribution:
 1. Positive: 0 out of
 2. Mixed: 0 out of
 3. Negative: 0 out of