My Littleland iOS

My Littleland Image
Metascore
tbd

No score yet - based on 0 Critics

User Score
tbd

No user score yet- Be the first to review!

Summary: The Littleland is a place which is probably somewhere near here but it is well-hidden from the real world.A special family lives there: mom, dad, Lulek, little Rosie with grandpa and grandma. There are also dwarves running around who are busy with tidying. Unfortunately, they are too small to help with housework which Lulek is always complaining about while tidying his room. In fact, there is so little known about the Littleland. Address and telephone numbers are not known. Still, there are numbers of unfinished stories circulating about it… And this is in fact the most important. There is not a sadder thing than to deprive children of their world of imagination… We hope that our colourful, safe world will appeal to your children and will encourage them to take part in a family play, will stir creative thinking and asking questions to adults. Feel invited!****************************************Lulandia le?y najprawdopodobniej gdzie? niedaleko, ale jest bardzo dobrze schowana przed prawdziwym ?wiatem.Mieszka w niej wyj?tkowa rodzina: mama, tata, Lulek i ma?a Rosie, a tak?e dziadek i babcia. Po tej krainie biegaj? tak?e pracowite krasnoludki, które zajmuj? si? porz?dkami. Niestety s? zbyt ma?e, by pomaga? w pracach domowych, nad czym Lulek zawsze ubolewa sprz?taj?c swój pokój. Konkretnie, to nic o tej Lulandii nie wiadomo. Dane teleadresowe nieznane i kr??y o niej wiele niedopowiedzianych historii. I to jest w niej na pewno najwa?niejsze. Bo nie ma nic smutniejszego, jak zabra? dzieciom klucz do ?wiata wyobra?ni... Mamy nadziej?, ?e nasz kolorowy, bezpieczny ?wiat spodoba si? Pa?stwa pociechom i zach?ci do wspólnej familijnej zabawy, rozbudzi kreatywne my?lenie oraz sk?oni do zadawania wielu pyta? doros?ym. Zapraszamy serdecznie!
Stream On
Developer: ABC Media Publishing
Genre(s): Miscellaneous
Designer/Producer/Programmer credits provided by GameFAQs.
If you contributed to this game and feel you should be credited, please read our FAQ.