Ne Ki Bu? iOS

Ne Ki Bu? Image
Metascore
 1. First Review
 2. Second Review
 3. Third Review
 4. Fourth Review

No score yet - based on 0 Critics Awaiting 4 more reviews What's this?

User Score
tbd

No user score yet- Be the first to review!

Your Score
0 out of 10
Rate this:
 • 10
 • 9
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1
 • 0
 • 0
 • Summary: ••• ARADI?IMIZ B?R KEL?ME VAR, NE K? BU?Her bir bulmacada dört resmin anlatt???n? ortak bir ?ey var - ne ki bu?••• ANINDA E?LENCE •••Üyelik yok, kar???k kurallar yok. Sadece oynamaya ba?lay?n ve e?lenin!••• BÜTÜN••• ARADI?IMIZ B?R KEL?ME VAR, NE K? BU?Her bir bulmacada dört resmin anlatt???n? ortak bir ?ey var - ne ki bu?••• ANINDA E?LENCE •••Üyelik yok, kar???k kurallar yok. Sadece oynamaya ba?lay?n ve e?lenin!••• BÜTÜN KEL?MELER? B?LEB?LECEK M?S?N?Bütün kelimeleri bilip, bütün bölümleri açabilecek misin?Kolaydan zora do?ru say?s?z bulmaca seni bekliyor!•TAKILDIN MI?Tak?ld???n kelimelerde kelimeyi duvar?nda payla? arkada?lar?ndan yard?m al.• BAS?T VE BA?IMLILIK YARATAN OYNANI? • Arad???m?z kelime hangisi? Ekrandaki dört resime bak ve ortak noktas?n? bul, kazan! Expand
Stream On
Score distribution:
 1. Positive: 0 out of
 2. Mixed: 0 out of
 3. Negative: 0 out of